2014./2015.m.g.

Tukuma 2.vidusskolas skolēnu sasniegumi
mācību priekšmetu olimpiādēs un skolēnu zinātnisko darbu konferencēs

ANGĻU VALODA


Tukuma, Engures un Jaunpils novadu

atklātās angļu valodas 5. – 6. klašu konkurss

Tukuma 2.vidusskolas komanda:

Edvards Mazprecnieks, Linards Vladimirs Uvarovs (6.b) (sk. Everita Ratkus),

Rinalds Dobelis (5.a) (sk. Kristīne Gereiša)) - Atzinība

angļu valodas 11. – 12. klašu olimpiāde

            Noreta Nordena (11.a) (sk. Kristīne Gereiša) - 1.vieta

            Ernests Bērziņš (11.a) (sk. Kristīne Gereiša) - 2.vieta

            Elena Siliņa (11.a) (sk. Baiba Beike) - 3.vieta

Zemgales reģionālā angļu valodas olimpiāde 11.klasēm

Ernests Bērziņš (11.a) (sk. Kristīne Gereiša) - 1.vieta

BIOLOĢIJA


Tukuma, Engures un Jaunpils novadu

bioloģijas 9. – 12. klašu tiešsaistes olimpiāde

Linda Reinholde (10.a) (sk.Tamāra Pūpola) - 2.vieta

Daiga Helēna Litvina (11.a) (sk.Tamāra Pūpola) - 2.vieta

Kārlis Šermuksītis (9.b) (sk.Tamāra Pūpola) - 3.vieta

            Vikija Kupča (10.b) (sk.Tamāra Pūpola) - 3.vieta

            Roberts Helmanis (12.a) (sk.Tamāra Pūpola) - 3.vieta

            Kristiāna Ramiņa (9.b) (sk.Tamāra Pūpola) – Atzinība

atklātā bioloģijas 8. klašu olimpiāde

Megija Neilande (8.c) (sk.Tamāra Pūpola) - Atzinība

EKONOMIKA


Tukuma, Engures un Jaunpils novadu ekonomikas 10. – 12. klašu olimpiāde

Toms Olands (12.b) (sk.Olga Kuzmina) - 1.vieta

Roberts Helmanis (12.a) (sk.Olga Kuzmina) - 2.vieta

Laura Lauziniece (12.a) (sk.Olga Kuzmina) – Atzinība

Ekonomikas valsts olimpiāde

Toms Olands (12.b) (sk.Olga Kuzmina) - dalība

FILOZOFIJA


Tukuma, Engures un Jaunpils novadu filozofijas 11. – 12. klašu olimpiāde

            Dace Kroņkalne (12.b) (sk.Skaidrīte Prancāne) - 1.vieta

Filozofijas valsts olimpiāde

Dace Kroņkalne (12.b) (sk.Skaidrīte Prancāne) - dalība

FIZIKA


Tukuma, Engures un Jaunpils novadu

fizikas 9. – 12. klašu tiešsaistes olimpiāde

            Noreta Nordena (10.a) (sk.Sanita Birzniece) - 1.vieta

            Kārlis Šermuksītis (9.b) (sk.Ronalds Rundāns) - 1.vieta

            Roberts Helmanis (12.a) (sk.Sanita Birzniece) - 2.vieta

            Kristaps Vilmanis (10.a) (sk.Ronalds Rundāns) - Atzinība

            Laura Lauziniece (12.a) (sk.Sanita Birzniece) - Atzinība

atklātā fizikas 8. – 9. klašu olimpiāde

Paulīna Leimane (8.a) (sk.Sanita Birzniece) - 1.vieta

Megija Neilande (8.c) (sk.Sanita Birzniece) - 2.vieta

            Kārlis Šermuksītis (9.b) (sk.Ronalds Rundāns) - 3.vieta

            Matīss Rapša (9.a) (sk.Natālija Kroškina) - Atzinība

Tukuma 2.vidusskolas komanda:

Paulīna Leimane, Megija Neilande, Kārlis Šermuksītis, Matīss Rapša - 1.vieta

Fizikas valsts olimpiāde

Noreta Nordena (10.a) (sk.Sanita Birzniece) – dalība

Latvijas atklātā astronomijas olimpiāde

Viktorija Leimane (11.a) (sk.Sanita Birzniece) - Atzinība

ĢEOGRĀFIJA


Tukuma, Engures un Jaunpils novadu

ģeogrāfijas 10. – 12. klašu tiešsaistes olimpiāde

Roberts Helmanis (12.a) (sk.Daina Vizule) - 2.vieta

            Viktorija Leimane (11.a) (sk.Daina Vizule) - 2.vieta

            Ernests Bērziņš (11.a) (sk.Daina Vizule) - Atzinība

atklātā ģeogrāfijas 7. klašu olimpiāde

Mairis Morozovs (7.b) (sk.Daina Vizule) - Atzinība

INFORMĀTIKA


Tukuma, Engures un Jaunpils novadu informātikas 8. – 12. klašu olimpiāde

            Edgars Neimanis (12.a) (sk.Olga Kuzmina) - Atzinība

ĶĪMIJA


Tukuma, Engures un Jaunpils novadu ķīmijas 9. – 12. klašu olimpiāde

            Noreta Nordena (11.a) (sk.Natālija Kroškina) - 2.vieta

            Laura Rozentāle (9.b) (sk.Anita Locāne) - Atzinība

            Kārlis Šermuksītis (9.b) (sk.Anita Locāne) – Atzinība

KRIEVU VALODA


Tukuma, Engures un Jaunpils novadu atklātā krievu valodas 8. – 12. klašu olimpiāde

            Valentīns Andrianovs (12.b) (Marija Ševčenko) - 1.vieta

            Kristiāna Ramiņa (9.b) (Dina Baltakmene) - 3.vieta

            Artūrs Oščepkovs (11.a) (Marija Ševčenko) - Atzinība

LATVIEŠU VALODA


Tukuma, Engures un Jaunpils novadu latviešu valodas 9., 11. – 12. klašu olimpiāde

            Viktorija Leimane (11.a) (Ingrīda Freimane) - 1.vieta

            Noreta Nordena (11.a) (Ingrīda Freimane) - 2.vieta

            Laura Lauziniece (12.a) (Saiva Jansone) - 2.vieta

            Kristiāna Ramiņa (9.b) (Ingrīda Freimane) – Atzinība

Latviešu valodas un literatūras valsts olimpiāde

Viktorija Leimane (11.a) (Ingrīda Freimane) – 3.pakāpe

Laura Lauziniece (12.a) (Saiva Jansone) - dalība

MATEMĀTIKA


Tukuma, Engures un Jaunpils novadu matemātikas 5. – 12. klašu olimpiāde

            Toms Olands (12.b) (sk.Zita Štrausa, sk.Sanita Birzniece) - 1.vieta

Noreta Nordena (11.a) (sk.Sanita Birzniece) - 1.vieta

            Līga Piņķe (9.a) (sk.Zita Štrausa) - 1.vieta

            Paulīna Leimane (8.a) (sk.Olga Antule, sk.Sanita Birzniece) - 1.vieta

            Viktorija Leimane (11.a) (sk.Zita Štrausa, sk.Sanita Birzniece) - 2.vieta

            Ričards Gudelis (5.c) (sk.Marita Trušina) - 2.vieta

            Laura Lauziniece (12.a) (sk.Olga Antule) - 3.vieta

            Adrians Misa (10.a) (sk.Zita Štrausa) - 3.vieta

            Linda Nordena (6.b) (sk.Sanita Birzniece) - 3.vieta

            Helēna Anna Dzērvāne (5.b) (sk.Marita Trušina) - 3.vieta

            Rihards Helmanis (5.b) (sk.Marita Trušina) - Atzinība

            Kārlis Šermuksītis (9.b) (sk.Marita Trušina) - Atzinība

            Roberts Helmanis (12.a) (sk.Olga Antule) – Atzinība

Zemgales novada 6.-9.klašu matemātikas olimpiāde

Paulīna Leimane (8.a) (sk.Olga Antule) - 1.vieta

Linda Nordena (6.b) (sk.Sanita Birzniece) - 1.vieta

Līga Piņķe (9.a) (sk.Zita Štrausa) - 3.vieta

Ričards Helmanis (5.b) (sk.Marita Trušina) - 3.vieta

Ričards Gudelis (5.c) (sk.Marita Trušina) - 3.vieta

Jauno matemātiķu konkurss

Linda Nordena (6.b) (sk.Sanita Birzniece) - dalība

Matemātikas valsts olimpiāde

Noreta Nordena (11.a) (sk.Sanita Birzniece) – 2.pakāpe

Latvijas atklātā matemātikas olimpiāde

Noreta Nordena (11.a) (sk.Sanita Birzniece) – 2.vieta

MĀJTURĪBA


Tukuma, Engures un Jaunpils novadu

mājturības 5. – 8. klašu olimpiāde

Katrīna Levāne (8.a) (sk.Anda Gleizupa) – Atzinība

mājturības radošo darbu izstāde 5. – 8. klasēm

Katrīna Levāne (8.a) (sk.Anda Gleizupa) - Atzinība

MŪZIKA


Tukuma, Engures un Jaunpils novadu mūzikas 5. – 12. klašu olimpiāde

Paula Mihailova (8.c) (sk.Ērika Bogataja) - 1.vieta

Linda Strautmane (6.a) (sk.Ērika Bogataja) - 2.vieta

Ketrīna Grīga (7.a) (sk.Ērika Bogataja) – Atzinība

Zemgales kultūrvēsturisko novadu mūzikas olimpiāde

Paula Mihailova (8.c) (sk.Ērika Bogataja) - 1.vieta

Atklātā mūzikas valsts olimpiāde

Paula Mihailova (8.c) (sk.Ērika Bogataja) - JVLMA mūzikas skolotāju katedras studentu balva par atraktīvu E.Grīga skaņdarba „Kalnu karaļa alā” video interpretāciju

POLITIKA UN TIESĪBAS


Tukuma, Engures un Jaunpils novadu politikas un tiesību 12. klašu olimpiāde

Roberts Helmanis (12.a) (sk.Skaidrīte Prancāne) - 1.vieta

            Agate Lavrinoviča (12.a) (sk.Skaidrīte Prancāne) - Atzinība

SOCIĀLĀS ZINĪBAS


Tukuma, Engures un Jaunpils novadu sociālo zinību 8. klašu olimpiāde

Tukuma 2.vidusskolas komanda:

Megija Neilande, Madara Lībiņa, Haralds Eiduks (8.c) (sk.Vēsma Kaņepe) - 1.vieta

VĀCU VALODA


Tukuma, Engures un Jaunpils novadu vācu valodas 8., 10. – 12. klašu olimpiāde

Viktorija Leimane (11.a) (sk.Rita Krieva) - 2.vieta

Paulīna Leimane (8.a) (sk Rita Krieva) - Atzinība

VĒSTURE


Tukuma, Engures un Jaunpils novadu vēstures 9., 12. klašu olimpiāde

            Roberts Helmanis (12.a) (sk.Skaidrīte Prancāne) - 2.vieta

            Toms Olands (12.b) (sk.Skaidrīte Prancāne) - Atzinība

Vēstures valsts olimpiāde

Roberts Helmanis (12.a) (sk.Skaidrīte Prancāne) - dalība

VIZUĀLĀ MĀKSLA


Tukuma, Engures un Jaunpils novadu vizuālās mākslas 5. - 12. klašu olimpiāde

Marta Dubiniauska (8.a) (sk.Sņežana Tišlere) - 1.vieta

Linda Reinholde (10.a) (sk.Dace Pelce) - 2.vieta

Līga Raimonda Kreicberga (5.a) (sk.Sņežana Tišlere) - 2.vieta

Sintija Šelegoviča (10.a) (sk.Dace Pelce) - 3.vieta

Līva Volberga (10.a) (sk.Sņežana Tišlere) - 3.vieta

Karīna Neilande (5.b) (sk.Sņežana Tišlere) - 3.vieta

Kurzemes reģionālā vizuālās mākslas olimpiāde

Marta Dubiniauska (8.a) (sk.Sņežana Tišlere) - 2.vieta

 

SĀKUMSKOLA


Tukuma, Engures un Jaunpils novadu

kombinētā (latviešu valoda un matemātika) 1. - 2. klašu olimpiāde

Sofija Seduna (1.a) (sk.Lilija Lācekle, sk.Lolita Garkāja) - 1.vieta

Emīls Salzemnieks (2.a) (sk.Santa Šteinerte, sk.Ilze |Bulaha) - 1.vieta

Evelīna Hildebrante (1.a) (sk.Lilija Lācekle, sk.Lolita Garkāja) - Atzinība

Paula Brauna – Rozenštama (2.a) (sk.Santa Šteinerte) – Atzinība

latviešu valodas 3. - 4. klašu olimpiāde

Artūrs Helmanis (4.b) (sk.Sintija Aumale) – 2.vieta

matemātikas 3. - 4. klašu olimpiāde

Andrejs Andrejevs (4.c) (sk.Inese Gasparoviča) – 1.vieta

Armanda Grandberga (4.a) (sk.Aina Zvirbule) – 2.vieta

Reinis Neimands (3.a) (sk.Lolita Garkāja) – 3.vieta

Laura Pleika (4.c) (sk.Inese Gasparoviča) – Atzinība

vizuālās mākslas 1. - 4. klašu olimpiāde

Laura Bišofa (4.b) (sk.Sņežana Tišlere) - 1.vieta

Nikola Brunenaua (3.b) (sk.Sņežana Tišlere) - 1.vieta

Arta Reinholde (2.a) (sk.Sņežana Tišlere) - 1.vieta

Ritvars Miķis (1.b) (sk.Sņežana Tišlere) - 3.vieta

Elīza Lurdesa Alksne (4.b) (sk.Sņežana Tišlere) - Atzinība

Arina Klibika (1.b) (sk.Sņežana Tišlere) - Atzinība

Katrīna Apine (1.a) (sk.Sņežana Tišlere) - Atzinība

glītrakstīšanas 1. - 4. klašu konkurss

Armanda Grandberga (4.a) (sk.Aina Zvirbule) – 1.vieta

Daniels Vismanis (1.a) (sk.Lolita Garkāja) –2.vieta

Loreta Elviga (2.b) (sk.Ilze Bulaha) – 2.vieta

Dana Ādmine (2.a) (sk.Santa Šteinerte) – 3.vieta

Kitija Martini – Ādamsone (3.a) (sk.Lolita Garkāja) – 3.vieta

Elīza Datava – Tuņa (4.b) (sk.Sintija Aumale) – 3.vieta

Ritvars Miķis (1.b) (sk.Liene Kokina) – Atzinība

Valērija Venija Vlasova (2.c) (sk.Gunita Rosicka) – Atzinība

Darja Novičenoka (3.b) (sk.Velga Grīnvalde) – Atzinība

Zemgales reģiona 4.klašu matemātikas olimpiāde

Armanda Grandberga (4.a) (sk.Aina Zvirbule) – 3.vieta

Valsts matemātikas olimpiāde “Tik vai…Cik?”

Artūrs Helmanis (4.b) (sk.Sintija Aumale) – 3.vieta

Armanda Grandberga (4.a) (sk.Aina Zvirbule) – dalība

Laura Pleika (4.c) (sk.Inese Gasparoviča) – dalība

Nils Patriks Aglonietis (4.a) (sk.Aina Zvirbule) – dalība

Dāvis Markovs (4.b) (sk.Sintija Aumale) – dalība

SKOLĒNU ZINĀTNISKI PĒTNIECISKAIS DABS


Dace Kroņkalne (12.b) (sk.Evita Korna)

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu SZPD konference – 1.vieta

Zemgales reģionālā SZPD 6.konference 1.vieta

Valsts 39. SZPD konference 1.pakāpe

Laura Lauziniece (12.a) (sk.Skaidrīte Prancāne)

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu SZPD konference – 2.vieta

Zemgales reģionālā SZPD 6.konference 1.vieta

Valsts 39. SZPD konference 3.pakāpe

Alise Rosicka (12.a) (sk.Evita Korna)

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu SZPD konference – 2.vieta

Zemgales reģionālā SZPD 6.konference 2.vieta

Valsts 39. SZPD konference 2.pakāpe

Baiba Pūliņa (12.b) (sk.Evita Korna)

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu SZPD konference – 2.vieta

Zemgales reģionālā SZPD 6.konference 2.vieta

Valsts 39. SZPD konference 3.pakāpe

Agate Lavrinoviča (12.a) (sk. Skaidrīte Prancāne)

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu SZPD konference – 1.vieta

Zemgales reģionālā SZPD 6.konference 1.vieta

Valsts 39. SZPD konference dalība

Ernests Bērziņš (11.a) (sk.Kristīne Gereiša)

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu SZPD konference – 3.vieta

Zemgales reģionālā SZPD 6.konference 1.vieta

Valsts 39. SZPD konference dalība

Oskars Lagošs (12.b) (sk.Evita Korna)

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu SZPD konference – 1.vieta

Zemgales reģionālā SZPD 6.konference 3.vieta

Valsts 39. SZPD konference dalība

Anrijs Daile, Martins Maršavs (11.a) (sk.Daina Vizule)

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu SZPD konference – 1.vieta

Zemgales reģionālā SZPD 6.konference 3.vieta

Valsts 39. SZPD konference dalība

Viktorija Leimane (11.a) (sk.Natālija Kroškina)

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu SZPD konference – 2.vieta

Zemgales reģionālā SZPD 6.konference Atzinība

Anna Volberga (11.a) (sk.Maruta Kurmahere)

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu SZPD konference – 1.vieta

Zemgales reģionālā SZPD 6.konference 3.vieta

Artis Jaunkļaviņš (11.b) (sk.Olga Kuzmina)

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu SZPD konference – 2.vieta

Zemgales reģionālā SZPD 6.konference Atzinība

Laura Helmane, Daiga Helēna Litvina (11.a) (sk.Tamāra Pūpola)

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu SZPD konference – 2.vieta

Zemgales reģionālā SZPD 6.konference Atzinība

Laura Ivane (12.b) (sk.Olga Kuzmina)

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu SZPD konference – 3.vieta

Toms Olands (12.b) (sk.Natālija Kroškina)

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu SZPD konference – Atzinība