Tukuma 2.vidusskolas skolēnu sasniegumi

mācību priekšmetu olimpiādēs un skolēnu zinātnisko darbu konferencēs

ANGĻU VALODA

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu

angļu valodas 11. – 12. klašu olimpiāde

            Ernests Bērziņš (12.a) (sk. Kristīne Gereiša) - 1.vieta

Noreta Nordena (12.a) (sk. Kristīne Gereiša) - 3.vieta

Viktorija Leimane (12.a) (sk. Kristīne Gereiša) - Atzinība

atklātā angļu valodas 9. klases olimpiāde

Kaspars Jansons (9.b) (sk. Everita Ratkus) – Atzinība

Artūrs Potjomkins (9.b) (sk. Everita Ratkus) - Atzinība

atklātā angļu valodas 7. – 8. klašu olimpiāde

Katrīna Levāne (8.a) (sk. Everita Ratkus) - Atzinība


BIOLOĢIJA

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu

bioloģijas 9. – 12. klašu tiešsaistes olimpiāde

Elvita Penka (11.a) (sk.Tamāra Pūpola) - 2.vieta

Daiga Helēna Litvina (12.a) (sk.Tamāra Pūpola) - 3.vieta

            Laura Helmane (12.a) (sk.Tamāra Pūpola) - 3.vieta

            Linda Reinholde (11.a) (sk.Tamāra Pūpola) - 3.vieta

Megija Neilande (9.c) (sk.Tamāra Pūpola) – 3.vieta

            Paulīna Leimane (9.a) (sk.Anda Gleizupa) – Atzinība


EKONOMIKA

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu

ekonomikas 10. – 12. klašu tiešsaistes olimpiāde

Jānis Rihards Klāks (11.a) (sk. Dace Mustafējeva) - 3.vieta

Annija Nadīna Širvanova (11.b) (sk. Dace Mustafējeva) – Atzinība


FIZIKA

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu

fizikas 9. – 12. klašu tiešsaistes olimpiāde

            Noreta Nordena (12.a) (sk.Sanita Birzniece) - 1.vieta

            Kārlis Šermuksītis (10.b) (sk. Guntars Helvigs) - 1.vieta

            Viktorija Leimane (12.a) (sk. Sanita Birzniece) - 2.vieta

            Artūrs Agapovs (10.b) (sk. Guntars Helvigs) - 3.vieta

Rainers Zimins (10.b) (sk. Guntars Helvigs) - 3.vieta

Fizikas valsts olimpiāde

Noreta Nordena (12.a) (sk. Sanita Birzniece) – dalība

Latvijas atklātā astronomijas olimpiāde

Viktorija Leimane (12.a) (sk. Sanita Birzniece) – Atzinība

Kristiāna Katkovska (12.a) (sk. Sanita Birzniece) – dalība


ĢEOGRĀFIJA

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu

ģeogrāfijas 10. – 12. klašu tiešsaistes olimpiāde

Ruslans Čebakovs (12.a) (sk. Daina Vizule) - Atzinība

            Kristiāna Liene Penka (7.a) (sk. Daina Vizule) - Atzinība

            Artūrs Puriņš (7.a) (sk. Daina Vizule) – Atzinība

Latvijas atklātā ģeoloģijas olimpiāde

Ruslans Čebakovs (12.a) (sk. Daina Vizule) – 3.vieta


INFORMĀTIKA

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu

atklātā informātikas 7. klases olimpiāde

            Edgars Bautra (7b) (sk. Lelde Rozentāle) - Atzinība


ĶĪMIJA

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu

ķīmijas 9. – 12. klašu tiešsaistes olimpiāde

            Noreta Nordena (12.a) (sk. Natāliya Kroshkina) - 1.vieta

Artūrs Agapovs (10.b) (sk. Natāliya Kroshkina) - 1.vieta

Adrians Misa (11.a) (sk. Natāliya Kroshkina) - 3.vieta

Kārlis Šermuksītis (10.b) (sk. Natāliya Kroshkina) - 3.vieta


KRIEVU VALODA

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu

atklātā krievu valodas 10. – 12. klašu olimpiāde

            Kristiāna Ramiņa (10.b) (sk. Andra Locāne) - 2.vieta

            Artūrs Oščepkovs (12.a) (sk. Marija Ševčenko) - 3.vieta

Mārīte Andrejeva (12.a) (sk. Marija Ševčenko) - Atzinība


LATVIEŠU VALODA

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu

latviešu valodas 8., 11. – 12. klašu olimpiāde

            Viktorija Leimane (12.a) (sk. Ingrīda Freimane) - 1.vieta

            Sabīne Unda Zeidenberga (11.b) (sk. Saiva Jansone) - 2.vieta

            Amanda Kipena (11.a) (sk. Saiva Jansone) - 3.vieta

            Alise Neimane (8.a) (sk. Īra Rimoviča) – Atzinība

Latviešu valodas un literatūras valsts olimpiāde

Viktorija Leimane (12.a) (sk. Ingrīda Freimane) – dalība

 


MATEMĀTIKA

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu

matemātikas 5. – 12. klašu olimpiāde

            Noreta Nordena (12.a) (sk. Sanita Birzniece, sk. Zita Štrausa) - 1.vieta

Kārlis Šermuksītis (10.b) (sk. Zita Štrausa, sk. Sanita Birzniece) - 1.vieta

Viktorija Leimane (12.a) (sk. Zita Štrausa, sk. Sanita Birzniece) - 2.vieta

Paulīna Leimane (9.a) (sk. Olga Antule, sk. Sanita Birzniece) - 2.vieta

Linda Nordena (7.b) (sk. Ilze Grigore, sk. Sanita Birzniece) - 2.vieta

Artūrs Oščepkovs (12.a) (sk. Zita Štrausa, sk. Sanita Birzniece) - 3.vieta

            Līva Volberga (10.b) (sk. Zita Štrausa, sk. Sanita Birzniece) - 3.vieta

Linda Reinholde (11.a) (sk. Zita Štrausa) - 3.vieta

            Ričards Gudelis (6.c) (sk. Marita Trušina) - 3.vieta

Armanda Grandberga (5.a) (sk. Krista Zubova) - 3.vieta

            Adrians Misa (10.a) (sk. Zita Štrausa) - Atzinība

Līga Piņķe (10.b) (sk. Zita Štrausa, sk. Sanita Birzniece) - Atzinība

Signija Samanta Lauce (8.b) (sk. Ilze Grigore) - Atzinība

Andrejs Andrejevs (5.c) (sk. Krista Zubova) - Atzinība

Zemgales novada 6.-9.klašu matemātikas olimpiāde

Paulīna Leimane (9.a) (sk. Olga Antule) - 1.vieta

Ričards Gudelis (6.c) (sk. Marita Trušina) - 3.vieta

Armanda Grandberga (5.a) (sk. Krista Zubova) - Atzinība

Matemātikas valsts olimpiāde

Noreta Nordena (12.a) (sk. Sanita Birzniece) – I pakāpe

Kārlis Šermuksītis (10.b) (sk. Zita Štrausa, sk. Sanita Birzniece) – Atzinība

Paulīna Leimane (9.a) (sk. Olga Antule, sk. Sanita Birzniece) – dalība

Latvijas atklātā matemātikas olimpiāde

Noreta Nordena (12.a) (sk. Sanita Birzniece) – 1.vieta

Paulīna Leimane (9.a) (sk. Olga Antule, sk. Sanita Birzniece) – Atzinība

Matemātikas komandu olimpiāde Atvērtā Kopa 2015

10.b klases komanda: Kārlis Šermuksītis, Līga Piņķe, Līva Volberga, Rainers Zimins, Artūrs Agapovs, Artjoms Miņejevs - 3.vieta

Latvijas skolu komandu olimpiāde matemātikā amerikāņu stilā 2016

Skolas komanda: Noreta Nordena (12.a), Viktorija Leimane (12.a), Velards Valis (11.b), Kārlis Šermuksītis (10.b), Līga Piņķe (10.b) - 2.vieta

Eiropas meiteņu matemātikas olimpiāde

Noreta Nordena (12.a) – dalība


MĀJTURĪBA

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu

mājturības 5. – 8. klašu olimpiāde

Mairis Morozovs (8.b) (sk. Vilnis Prancāns) – Atzinība

Anna Helēna Dzērvāne (6.b) (sk. Anda Gleizupa) – Atzinība


MŪZIKA

Starptautiskais konkurss jaunajiem estrādes solistiem un deju grupām
“Bordertown Beat”

Paula Mihailova (9.c) (sk. Ērika Bogataja) – 3.vieta

Madara Kukša (10.a) (sk. Ērika Bogataja) – Atzinība


POLITIKA UN TIESĪBAS

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu

politikas un tiesību 12. klases olimpiāde

Kristiāna Katkovska (12.a) (sk. Skaidrīte Prancāne) - 2.vieta

            Artis Jaunkļaviņš (12.b) (sk. Skaidrīte Prancāne) - Atzinība


SOCIĀLĀS ZINĪBAS

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu

sociālo zinību 8. klases komandu olimpiāde

8.b klases komanda:
Gothards Kristofers Auniņš, Mairis Morozovs, Mārtiņš Mārcis Sondors
(sk. Vēsma Kaņepe) - 2.vieta

8.a klases komanda:
Katrīna Levāne, Ketrīna Grīga, Alise Neimane
(sk. Vēsma Kaņepe) - 3.vieta


VĀCU VALODA

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu

vācu valodas 8., 10. – 12. klašu olimpiāde

Viktorija Leimane (12.a) (sk. Rita Krieva) - 2.vieta

Vācu valodas valsts olimpiāde

Viktorija Leimane (12.a) (sk. Rita Krieva) – dalība


VĒSTURE

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu

vēstures 9., 12. klašu olimpiāde

            Viktorija Leimane (12.a) (sk. Jeļena Isajeva) - 1.vieta

Ruslans Čebakovs (12.a) (sk. Jeļena Isajeva) - 3.vieta

Kristiāna Katkovska (12.a) (sk. Jeļena Isajeva) - Atzinība

            Megija Neilande (9.c) (sk. Skaidrīte Prancāne) - Atzinība


VIZUĀLĀ MĀKSLA

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu

vizuālās mākslas 5. - 12. klašu olimpiāde

Linda Reinholde (11.a) (sk. Sņežana Tišlere) - 1.vieta

Milēna Agate Litvina (9.a) (sk. Sņežana Tišlere) - 1.vieta

Katrīna Levāne (8.a) (sk. Sņežana Tišlere) - 1.vieta

Sindija Krastiņa (6.b) (sk. Sņežana Tišlere) - 1.vieta

Linda Nordena (7.b) (sk. Sņežana Tišlere) - 2.vieta

Diāna Daile (6.b) (sk. Sņežana Tišlere) - 2.vieta

Marta Dubiniauska (9.a) (sk. Sņežana Tišlere) - 3.vieta

Raimonda Līga Kreicberga (6.a) (sk. Sņežana Tišlere) - 3.vieta

Deniss Orlovs (7.b) (sk. Sņežana Tišlere) - Atzinība

Sabīne Unda Zeidenberga (11.b) (sk. Sņežana Tišlere) - Atzinība

Amanta Nikola Mocāne (7.b) (sk. Sņežana Tišlere) - Atzinība

Kristīna Kožerenoka (5.b) (sk. Sņežana Tišlere) - Atzinība

Kurzemes reģionālā vizuālās mākslas olimpiāde

Milēna Agate Litvina (9.a) (sk. Sņežana Tišlere) - 1.vieta

Linda Reinholde (11.a) (sk. Sņežana Tišlere) - 2.vieta


SĀKUMSKOLA

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu

kombinētā (latviešu valoda un matemātika) 1. - 2. klašu olimpiāde

Loreta Rutkovska (2.a) (sk. Lilija Lācekle, sk. Lolita Garkāja) - 1.vieta

Evelīna Hildebrante (2.a) (sk. Lilija Lācekle, sk. Lolita Garkāja) – 2.vieta

Tīna Freimane (1.b) (sk. Sintija Aumale) – 3.vieta

Sofija Seduna (2.a) (sk. Lilija Lācekle, sk. Lolita Garkāja) – Atzinība

latviešu valodas 3. - 4. klašu olimpiāde

Madara Matisone (3.a) (sk. Santa Šteinerte) – 3.vieta

Roberts Brenčs (4.b) (sk. Velga Grīnvalde) – Atzinība

matemātikas 3. - 4. klašu olimpiāde

Ralfs Lorencs (3.b) (sk. Ilze Bulaha) – 3.vieta

Krists Bičkovs (3.c) (sk. Gunita Rosicka) – Atzinība

Airita Ivanova (3.c) (sk. Gunita Rosicka) – Atzinība

vizuālās mākslas 1. - 4. klašu olimpiāde

Alise Volkova (1.b) (sk. Sņežana Tišlere) - 1.vieta

Katrīna Romanjuka (3.b) (sk. Sņežana Tišlere) - 1.vieta

Marta Vilmane (4.b) (sk. Sņežana Tišlere) - Atzinība

Arta Reinholde (3.a) (sk. Sņežana Tišlere) - Atzinība

glītrakstīšanas 1. - 4. klašu konkurss

Daniels Vismanis (2.a) (sk. Lolita Garkāja) –2.vieta

Madara Matisone (3.a) (sk. Santa Šteinerte) – Atzinība

Loreta Elviga (3.b) (sk. Ilze Bulaha) – Atzinība

Kristiāna Šuknere (3.a) (sk. Santa Šteinerte) – Atzinība

Kitija Izabella Ostrovska (3.c) (sk.Gunita Rosicka) – Atzinība

Darja Novičenoka (4.b) (sk.Velga Grīnvalde) – Atzinība


SKOLĒNU ZINĀTNISKI PĒTNIECISKAIS DABS

Jānis Rihards Klāks (11.a) (sk. Evita Korna)

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu SZPD konference – 1.vieta

Zemgales reģionālā SZPD 7.konference 1.vieta

Valsts 40. SZPD konference 3.pakāpe

Linda Reinholde (11.a) (sk. Skaidrīte Prancāne)

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu SZPD konference – 1.vieta

Zemgales reģionālā SZPD 7.konference 1.vieta

Valsts 40. SZPD konference 3.pakāpe

Kristers Misa (11.a) (sk. Guntars Helvigs)

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu SZPD konference – 1.vieta

Zemgales reģionālā SZPD 7.konference 1.vieta

Valsts 40. SZPD konference dalība

Sendija Andersone (11.b) (sk. Ingrīda Freimane)

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu SZPD konference –1.vieta

Zemgales reģionālā SZPD 7.konference 3.vieta

Anna Eleonora Freimane (12.a) (sk. Inese Ķirķe, sk. Ingrīda Freimane)

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu SZPD konference –3.vieta

Zemgales reģionālā SZPD 7.konference 3.vieta

Amanda Kipena (11.a) (sk. Vēsma Kaņepe)

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu SZPD konference –3.vieta

Zemgales reģionālā SZPD 7.konference Atzinība

Sintija Elizabete Prince (11.a) (sk. Kristīne Gereiša)

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu SZPD konference – 2.vieta

Artūrs Oščepkovs (12.a) (sk. Sanita Birzniece)

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu SZPD konference – 2.vieta

Elvita Penka, Laura Vilka (11.a) (sk.Natāliya Kroshkina)

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu SZPD konference – 3.vieta

Annija Nadīna Širvanova (11.b) (sk. Agrita Stepanova)

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu SZPD konference – Atzinība