Individuālais darbs ar skolēniem

2017./2018.m.g.

II semestris

Skolotājs

Mācību priekšmets

Kabinets

PIRMDIENA

OTRDIENA

TREŠDIENA

CETURTDIENA

PIEKTDIENA

Egita Antone

Latv. val.

Literatūra

34.kab.

15.50-16.50

   

15.10-16.50

 

Olga Antule

Matemātika

26.kab.

   

15.10-16.30

15.10-16.30

 

Sintija Aumale

Sākumskola

Mazā sk. 11.kab.

 

12.40-13.40

12.40-13.30

12.40-13.40

 

Dina Baltakmene

Krievu val.

39.kab.

15.00-16.00

   

15.00-16.00

 

Baiba Beike

Angļu val.

20.kab.

15.00-17.00

   

14.20-15.20

 

Uģis Bērziņš

Progr. pam.

22.kab.

   

15.10-15.50

   

Sanita Birzniece

Matemātika

Fizika

2.kab.

       

13.20-14.10

Ērika Bogataja

Mūzika

40.kab.

   

15.10-16.00

15.10-16.00

14.20-15.40

Renāte Braumane

Sākumskola

Mājturība

Mājturības kab.

 

 

 

13.30-14.50

 

Ilze Bulaha

Sākumskola

13.kab.

 

 

13.30 - 14.30

 

12.40-13.30

Ligija Cīrule

Sports

Mazā skola

 

12.10-13.20

 

 

 

Aldis Čākurs

Sports

Sporta zāle

     

14.30-15.00

 

Liene Dobele

Angļu val.

26., A3.kab.

15.00-16.00

 

14.20-15.40

 

 

Ieva Feldberga

Vēsture

38.kab.

   

14.20-15.00

14.20-15.50

14.20-15.00

Ingrīda Freimane

Latv. val.

Literatūra

Vācu val.

28.kab.

   

14.20-16.00

 

12.40-13.40

Inese Gasparoviča

Sākumskola

Matemātika

14.kab.

12.40-14.10

 

13.30-14.20

14.20-15.00

 

Lolita Muča

Sākumskola

Mazā sk. 17.kab.

12.30-13.30

12.30-13.10

 

12.30-13.30

 

Kristīne Gereiša

Angļu val.

29.kab.

15.00-16.15

 

15.00-16.15

   

Anda Gleizupa

Bioloģija

Mājturība

20.kab.

   

14.20-16.20

   

Ilze Grigore

Matemātika

Informātika

37.kab.

   

15.00-16.10

 

14.10-15.20

Velga Grīnvalde

Sākumskola

Mazā sk. 20.kab.

 

 

12.40-14.00

12.40-14.00

 

Guntars Helvigs

Fizika

23.kab.

15.00-16.00

   

14.10-15.40

14.10-15.20

Rita Helviga

Informātika

22.kab.

15.00-16.00

       

Saiva Jansone

Latv. val.

Literatūra

Mājturība

16.kab.

15.00-16.10

 

15.00-17.00

   

Anita Kairo

Informātika

24.kab.

13.20-13.50

   

14.20-15.50

 

Vēsma Kaņepe

Sociālās zin.

Vesel. māc.

A1.kab.

   

15.10-17.00

 

15.00-16.00

Liene Kokina

Sākumskola

Mazā sk.

 

13.30-14.20

12.30-13.30

 

 

Evita Korna-Opincāne

Latv. val.

Literatūra

5.kab.

       

13.20-13.50

Rita Krieva

Vācu valoda

11.kab.

16.20-17.20

       

Nataliya Kroshkina

Ķīmija

Dabaszinības

7.kab.

14.20-15.50

 

14.20-15.50

   

Inese Ķirķe

Sports

Sporta zāle

   

14.20-15.00

13.30-14.30

14.20-15.40

Lilija Lācekle

Sākumskola

Mazā sk. 10.kab.

 

12.30-13.30

13.15-14.05

 

 

Andra Locāne

Krievu val.

A3.kab.

14.10-15.30

   

14.10-14.50

 

Krista Mašinska

Angļu val.

31., 16.kab.

   

14.20-16.00

13.30-14.10

 

Oskars Mīļais

Sports

Sporta zāle

15.00-16.00

 

14.20-16.20

   

Dace Mustafējeva

Ekonomika

6.kab.

 

11.20-11.50

     

Rudīte Peipa

Mūzika

40.kab.

13.20-14.30

13.10-14.10 (M.sk.)

 

13.20-14.30

 

Dace Pelce

Vizuālā m.

Kulturoloģija

6.kab.

   

15.00-16.00

13.30-14.20

15.00-16.00

 

Daiga Plūksna

Sākumskola

17.kab

12.40-14.10

 

12.40-14.00

   

Skaidrīte Prancāne

Vēsture

Filozofija

Polit. un ties.

25.kab.

14.20-15.20

13.30-14.10

15.10-16.10

   

Vilnis Prancāns

Mājturība

Mājt.kab.

 

13.30-14.10

13.30-14.40

13.30-14.00

 

Tamāra Pūpola

Bioloģija

Dabaszinības

A2.kab.

13.40-15.05

 

15.00-16.00

   

Everita Ratkus

Angļu valoda

41.kab.

15.00-17.00

   

13.20-14.00

 

Īra Rimoviča

Latv. val.

Literatūra

30.kab.

13.30-14.30

   

14.20-15.30

8.00-8.40

Kristiāna Ritenberga

Sākumskola

Mazā sk. 14.kab.

 

 

 

12.30-14.00

12.40-13.20

Gunita Rosicka

Sākumskola

Mazā sk. 9.kab.

11.30-12.30

12.30-13.30

 

 

 

Agrita Stepanova

Sports

Mazā sk.

 

12.30-13.10

 

12.30-13.10

 

Marija Ševčenko

Krievu val.

31.kab.

15.00-16.10

   

15.00-16.00

 

Santa Šteinerte

Sākumskola

15.kab.

 

12.40-13.40

     

Zita Štrausa

Matemātika

27.kab.

15.10-16.10

   

15.00- 16.40

 

Sņežana Tišlere

Vizuālā m.

M. sk.19.kab.

13.30-15.10

   

13.30-15.30

 

Kristīne Upmane

Latv. val.

Literatūra

11.kab.

     

12.40-14.00

12.40-14.00

Daina Vizule

Ģeogrāfija

35.kab.

   

15.00-15.50

 

14.10-16.00

Zane Zamberga

Psiholoģija

Mazā skola

   

15.50-16.20

   

Anita Zeltiņa

Sākumskola

12.kab.

12.40-14.10

   

13.30- 15.00

 

Krista Zubova

Matemātika

36.kab.

14.20-15.00

 

14.20-15.00

14.20-15.00

 

Mārtiņš Lerhs

Mājturība

Mājtur.kab.

       

14.10-14.40

Inguna Rozenberga

Angļu val.

34.kab.

 

14.10-15.10

     

Aira Šmite

Matemātika

39., 27.kab.

 

 

14.20-15.20-39.kab.

 

13.30-14.30-27.kab.