Individuālais darbs ar skolēniem

                                                      2016./2017.m.g.

                                               1. – 4. klases

  Skolotājs

Mācību priekšmets

Kabinets

PIRMDIENA

OTRDIENA

TREŠDIENA

CETURTDIENA

PIEKTDIENA

Sintija Aumale

Latv.val., matemātika, dabasz.,

angļu val.

11.kab.

mazā skolā

12.40 –13.20

12.40 -13.20

 

12.40 – 13.20

 

Renāte Braumane

Dabasz.,

ētika, soc.z.

mājturība

10.kab.

mazā skolā

 

12.40 -13.25

     

Elīna Delvere

Latv.val., matemātika, dabasz., soc.z., mājturība

17.kab.

lielā

skolā

13.30 –14.50

 

13.30 –14.45

   

Lolita Garkāja

Latv.val., matemātika, dabasz.,

ētika,soc.z., mājturība

17.kab.

mazā skolā

12.30 –13.15

11.30 –13.00

     

Inese Gasparoviča

Latv.val., matemātika, dabasz., ētika,soc.z., mājturība

18.kab.

mazā skolā

12.30 –13.30

13.15 –14.00

12.30 –13.30

   

Velga Grīnvalde

Latv.val., matemātika, dabasz., ētika,soc.z., mājturība

20.kab.

mazā skolā

     

12.25 –13.40

12.25 -13.25

Lilija Lācekle

matemātika,

19.kab.

mazā skolā

12.25 –12.50

       

Krista Mašinska

Angļu val.

9.kab.

mazā skolā

13.50 –14.20

       

Ilze Pauliņa

Kristīgā mācība

16.kab.

mazā skolā

       

10.30- 10.40

Rudīte Peipa

Mūzika

8.kab.

mazā skolā

13.10 –15.00

   

13.30 –14.55

( lielā skolā 40.kab.)

 

Daiga Plūksna

Latv. val., matemātika, dabasz.,  soc.z.,

14.kab.

lielā  skolā

13.30 –14.30

 

12.40 –13.40

   

Kristiāna Ritenberga

Latv. val., matemātika, dabasz.,

ētika,

 soc.z., mājturība

14.kab.

mazā  skolā

12.30 –13.40

 

12.30 –13.35

   

Gunita Rosicka

Latv. val., matemātika, dabasz.,

soc.z., mājturība

9.kab.

mazā  skolā

   

13.05 –14.15

 

12.25 –13.15

Elīna Skvorcova

Latv. val., matemātika, dabasz., ētika,

soc.z., mājturība

13.kab.

lielā  skolā

 

12.40 –13.50

 

12.40 –13.55

 

Agrita Stepānova

Sports

Sporta zāle

mazā skolā

 

12.25 –14.15

     

Sņežana Tišlere

Vizuālā māksla

19.kab.

mazā skolā

     

12.00 –13.40

 

Santa Šteinerte

Latv. val., matemātika, dabasz., soc.z., mājturība

15.kab.

lielā  skolā

   

13.30 –14.40

 

13.30 –14.45

Anita Zeltiņa

Latv. val., matemātika, dabasz., mājturība

12.kab.

lielā  skolā

 

12.40 –13.50

 

12.40 –13.50

 

Aina Zvirbule

Ētika

matemātika

11.kab.

mazā skolā

       

12.30 –13.05

 

 5. – 12. klases

Skolotājs

Mācību priekšmets

Kabinets

PIRMDIENA

OTRDIENA

TREŠDIENA

CETURTDIENA

PIEKTDIENA

Anita Locāne

Ķīmija

26.kab.

15.00-15.30

     

 

Sanita Birzniece

Matemātika Fizika

27.kab.

15.00-15.30

       

Evita Korna

Latv. val.

Literatūra

5.kab.

     

15.00-15.30

 

Uģis Bērziņš

Programm. pam.

22.kab.

     

15.00-15.40

 

Egita Antone

Latv. val.

Literatūra

34.kab.

14.20-15.20

 

13.20-15.10

   

Olga Antule

Matemātika

26.kab.

 

13.30-14.10

14.20-15.10

14.20-15.00

 

Dina Baltakmene

Krievu val.

Veselības.m.

39.kab.

15.00-16.00

   

15.00-15.50

 

Baiba Beike

Angļu val.

20.kab.

14.20-16.20

 

14.20-15.20

   

Ērika Bogataja

Mūzika

40.kab.

13.30-14.10

13.30-14.10

15.00-16.10

 

 

Aldis Čākurs

Sports

Sporta zāle

 

 

 

14.20-15.00

 

Liene Dobele

Angļu val.

20.kab.

13.30-14.30 26.kab.

 

14.20-15.20
39.kab.

 

 

Ingrīda Freimane

Latv. val.

Literatūra

Vācu val.

28.kab.

13.30-14.10

 

14.20-15.40

   

Kristīne Gereiša

Angļu val.

29.kab.

   

15.00-16.20

15.00-16.00

 

Anda Gleizupa

Bioloģija

Mājturība

20.kab.

14.20-15.20

 

14.20-16.00

 

 

Ilze Grigore

Matemātika

Informātika

37.kab.

 

13.20-14.10

15.00-16.00

 

13.20-14.20

Guntars Helvigs

Fizika

23.kab.

15.10-16.10

   

14.20-16.20

 

Rita Helviga

Informātika

22.kab.

15.00-16.00

 

 

 

 

Jeļena Isajeva

Vēsture

38.akb.

14.20-15.40

   

14.20-15.20

 

Anita Kairo

Informātika

22.kab.

 

13.30-14.10

 

14.20-15.20

 

Saiva Jansone

Latv. val.

Literatūra

Mājturība

16.kab.

15.00-15.40

   

14.10-16.10

 

Vēsma Kaņepe

Sociālās zin.

A1.kab.

 

13.30-14.10

   

14.20-15.40

Rita Krieva

Vācu val.

11.kab.

15.50-16.40

 

 

 

 

Nataliya Kroshkina

Ķīmija

Dabaszinības

7.kab.

   

14.10-16.00

13.20-14.10

 

Inese Ķirķe

Sports

Sporta zāle

16.20-17.00

 

 

13.20-14.10

15.00-15.40

Andra Locāne

Krievu val.

A3. kab.

15.00-16.30

     

13.20-14.10

Krista Mašinska

Angļu valoda

A3. kab.

14.20-15.20
Mazā skola

 

 

13.30-14.10

 

Oskars Mīļais

Sports

Sporta zāle

15.00-16.30

 

 

 

14.20-15.50

Dace Mustafējeva

Ekonomika

Komerczinības

31.kab.

 

 

15.00-16.00

15.00-16.00

 

Dace Pelce

Vizuālā m.

Kulturoloģija

Mājturība

6.kab.

15.00-16.00

 

15.00-16.00

13.20-14.10

 

Skaidrīte Prancāne

Vēsture

Ētika, Filozofija

Politika

25.kab.

14.20-15.00

 

15.10-15.50

13.30-14.10

 

Vilnis Prancāns

Mājturība

Mājturības kab.

14.20-15.00

 

13.30-15.00

   

Tamāra Pūpola

Bioloģija

Dabaszinības

A2. kab.

13.30-14.40

 

15.00-16.30

   

Everita Ratkus

Angļu valoda

41.kab.

15.10-17.10

 

13.20-14.10

   

Īra Rimoviča

Latviešu val.

Literatūra

30.kab.

13.30-15.00

 

14.20-15.30

 

 

Marija Ševčenko

Krievu valoda

31.kab.

15.00-16.10

 

15.00-16.00

   

Zita Štrausa

Matemātika

27.kab.

 

 

14.20-16.00

14.20-15.00

 

Sņežana Tišlere

Vizuālā māksla

Mazā skola

       

13.00-14.40
Mazā skola

Marita Trušina

Matemātika

Informātika

36.kab.

13.20-14.30

 

 

14.10-15.30

 

Kristīne Upmane

Latviešu val.

Literatūra

11.kab.

 

13.30-14.10

14.20-15.10

 

14.20-15.10

Daina Vizule

Ģeogrāfija

35.kab.

15.00-16.00

 

15.00-16.30

   

Zane Zamberga

Psiholoģija

Mazā skola

 

 

15.50-16.05

 

 

Krista Zubova

Matemātika

31.kab.

 

13.30-14.10

 

14.20-15.00

 

Mārtiņš Lerķis

Mājturība

Mājturības kab.

       

14.10-14.40