Skolā 2018./2019. m.g. tiek izmantotas sekojošas mācību grāmatas un skolēnu darba burtnīcas:

 

Klase

Nodrošina skola

 

1. klase

Latviešu valoda 1.kl. 1.d./Z.Anspoka

Latviešu valoda 1.kl. 2.d./Z.Anspoka

Family and Friends Starter Class Book

Matemātika 1.kl. 1.d./I.Valtasa

Matemātika 1.kl. 2.d./I.Valtasa

Izzini pasauli! Dabaszinības 1.kl.

Mūzika 1.kl./I.Vilkārse

Kristīgā mācība 1.kl./I.Gaile

 

Latviešu valoda 1.kl. Darba lapas/Z.Anspoka

Family and Friends Starter Workbook

Matemātika/I.Valtasa 1.burtnīca

Matemātika/I.Valtasa 2.burtnīca

Matemātika/I.Valtasa 3.burtnīca

Ētika. Burtnīca 1.kl./V.Golubova

Kristīgā mācība Darba burtnīca

Sociālās zinības 1.kl. 1.darba burtnīca

Sociālās zinības 1.kl. 2.darba burtnīca

Izzini pasauli! Dabaszinību pētījumu burtnīca

Mūzikas burtnīca 1.kl./I.Vilkārse

 

 

2. klase

 

 

 

 

 

 

 

 

Latviešu valoda 2.kl. 1.d./Z.Anspoka

Latviešu valoda 2.kl. 2.d./Z.Anspoka

Family and Friends Starter Class Book

Matemātika 2.kl. 1.d./I.Valtasa

Matemātika 2.kl. 2.d./I.Valtasa

Izzini pasauli! Dabaszinības 2.kl.

Mūzika 2.kl./I.Vilkārse

Kristīgā mācība 2.kl./I.Gaile

 

 Family and Friends Starter Workbook

 Matemātika 2.klasei/I.Valtasa 1.burtnīca

 Matemātika 2.klasei/I.Valtasa 2.burtnīca

 Matemātika 2.klasei/I.Valtasa 3.burtnīca

 Matemātika 2.klasei/I.Valtasa 4.burtnīca

 Ētika. Burtnīca 2.kl./V.Golubova

 Kristīgā mācība Darba burtnīca

 Sociālās zinības 2.kl./1.darba burtnīca

 Sociālās zinības 2.kl./2.darba burtnīca

 Izzini pasauli! Dabaszinības 2. kl. Darba burtnīca

 Mūzikas burtnīca 2.klasei

 

 

3.klase

 

Latviešu valoda 3.kl. Pirmā daļa/Z.Anspoka

Latviešu valoda 3.kl. Otrā daļa/Z.Anspoka

Matemātika 3.kl. 1.d./I.Valtasa

Matemātika 3.kl. 2.d./I.Valtasa

Izzini pasauli! Dabaszinības 3.kl.

Mūzika 3.kl./I.Vilkārse

Family and Friends 1 Māc. gr. angļu val.

Kristīgā mācība 3.kl./I.Gaile

 

Latv. val. 3.kl. Darba lapas/Z.Anspoka

Matemātika 3.kl./I.Valtasa 1.darba burtnīca

Matemātika 3.kl./I.Valtasa 2.darba burtnīca

Ētika/V.Golubova Burtnīca 3.kl.

Kristīgā mācība Burtnīca

Sociālās zinības 3.kl. 1.darba burtnīca

Sociālās zinības 3.kl. 2.darba burtnīca

Mūzikas burtnīca 3.klasei

Family and Friends 1 Workbook

 

 

4. klase

 

Literatūra un latviešu valoda 4.kl. Pirmā daļa/Z.Anspoka

Literatūra un latviešu valoda 4.kl. Otrā daļa/Z.Anspoka

Matemātika 4.kl. 1.d./ I.Lude

Matemātika 4.kl. 2.d./ I.Lude

Izzini pasauli! Dabaszinības 4.kl.

Mūzika 4.kl./I.Vasmanis

Vizuālā māksla 4.kl. (kabinetā)

Family and Friends 2 Māc. gr. angļu val.

 

Latviešu valoda 4.kl. Darba lapas/Z.Anspoka

Sociālās zinības 4.kl./ 1.darba burtnīca

Sociālās zinības 4.kl./ 2.darba burtnīca

Family and Friends 2 Workbook

 

 

5. klase

 

 

 

 

 

Valodas labirinti Latv. val. 5.kl.

Literatūra 5.kl./A.Kalve

Matemātika 5.kl./I. France, G.Lāce

Informātika pamatskolai 1.d.

Izzini pasauli! Dabaszinības 5.kl.

Mūzika 5.kl./ I.Vasmanis

Mājturība 5.klasei

Family and Friends 3 Māc. gr. angļu val.

 

Sociālās zinības 5.klasei 1.darba burtnīca/G.Andersone

Sociālās zinības 5.klasei 2.darba burtnīca/G.Andersone

Family and Friends 3 Workbook

 

 

6. klase

 

Valodas labirinti. Latviešu val. 6.kl.

Literatūra 6.klasei/A.Kalve

Matemātika 6.klasei/I.France, G.Lāce

Pasaules vēsture pamatskolai 1

Latvijas vēsture pamatskolai 1

Izzini pasauli! Dabaszinības 6.kl.

Informātika pamatskolai 2.d.

Mūzika 6.kl./ I.Grauzdiņa

Mājturība 6.klasei

New Oppurtunities Elementary Student`s Book

Просто по русски 1 Māc. gr. krievu val.

Beste Freunde 1.1 Māc. gr. vācu val.

 

Sociālās zinības 6.kl. 1.darba burtnīca/G.Andersone

Sociālās zinības 6.kl. 2.darba burtnīca/G.Andersone

New Oppurtunities Elementary Workbook

Просто по русски 1 Darba burtnīca 1.d.

Просто по русски 1 Darba burtnīca 2.d.

Beste Freunde 1.1 Darba burtnīca vācu val.

 

 

7. klase

 

Valodas labirinti. Latviešu valoda 7.kl.

Literatūra 7.klasei/A.Kalve

Matemātika 7.klasei/I.France

Pasaules vēsture pamatskolai 2

Latvijas vēsture pamatskolai 2

Mūzika 7.klasei/ I.Grauzdiņa

Bioloģija 7.klasei/E.Nagle, R.Gribuste

Ģeogrāfija 7.klasei/A.Lipsberga

Informātika pamatskolai 3.d.

Sociālās zinības 7.klasei/R.Alhimionoks

Mājturība un tehnoloģijas 7.klasei

New Oppurtunities Elementary Student`s Book (1.pusgadā)

New Oppurtunities Pre-Intermediate Student`s Book (2.pusgadā)

Шаг за шагом 2 Mācību grāmata krievu val.

Beste Freunde 1.1 Mācību grāmata vācu val.

Beste Freunde 1.2 Mācību grāmata vācu val.

 

New Opportunities Elementary Workbook (1.pusgadā)

New Oppurtunities Pre-Intermediate Workbook (2.pusgadā)

Шаг за шагом 2 Darba burtnīca

Beste Freunde 1.1 Darba burtnīca vācu val.

Beste Freunde 1.2 Darba burtnīca vācu val.

 

 

8. klase

 

Valodas labirinti. Latviešu valoda 8.klasei

Literatūra 8. klasei/A.Kalve

Matemātika 8. klasei/I.France

Pasaules vēsture pamatskolai 3

Latvijas vēsture pamatskolai 3

Mūzika 8.klasei/I.Grauzdiņa

Bioloģija 8. klasei/E. Nagle, R.Gribuste

Ģeogrāfija 8.klasei/M.Lipsberga

Fizika 8. klasei/I.Vilks

Uzdevumu krājums fizikā 8.klasei

Ķīmija pamatskolai/ A.Brangule, D.Namsone

Sociālās zinības 8.klasei/R.Alhimionoks

Mājturība un tehnoloģijas 8.klasei

New Oppurtunities Pre-Intermediate Student`s Book

Шаг за шагом! 3 Mācību grāmata krievu val.

Beste Freunde 1.2 Mācību grāmata vācu val.

Beste Freunde 2.1 Mācību grāmata vācu val.

 

New Oppurtunities Pre-Intermediate Workbook

Шаг за шагом! 3 Darba burtnīca krievu val.

Beste Freunde 1.2 Darba burtnīca vācu val.

Beste Freunde 2.1 Darba burtnīca vācu val.

 

 

9. klase

 

Valodas labirinti Latviešu valoda 9.klasei

Literatūra 9.klasei/A.Kalve

Matemātika 9.klasei/I.France

Fizika 9.klasei/I.Vilks

Uzdevumu krājums fizikā 9. klasei/U.Dzērve

Ķīmija pamatskolai/A.Brangule, D.Namsone

Bioloģija 9.klasei/R.Gribuste, D.Brante

Pasaules vēsture pamatskolai 4

Latvijas vēsture pamatskolai 4

Latvijas ģeogrāfija 9.klasei/Z.Melbārde

Mūzika 9.klasei/I.Grauzdiņa

Sociālās zinības 9.klasei/R.Alhimionoks

Mājturība un tehnoloģijas 9.klasei

New Opportunities Pre-Intermediate St`udents Book

Шаг за шагом! 4 Mācību grāmata krievu val.

Beste Freunde 2.2 Mācību grāmata vācu val.

 

New Opportunities Pre-Intermediate Workbook

Шаг за шагом! 4 Darba burtnīca krievu val.

Beste Freunde 2.2 Darba burtnīca vācu val.

 

10. klase

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latviešu valoda 10.klasei/I.Urbanoviča

Literatūra 10.klasei I.d./L.Silova

Literatūra 10.klasei II.d./I.Dubiņa

Matemātika 10.klasei/E.Slokenberga

Matemātika 10.klasei/D.Kriķis

Ķīmija 10.klasei/Ā.Kaksis

Fizika 10.klasei/E.Šilters

Fizikas uzdevumu krājums 10.klasei/U.Dzērve (kabinetā)

Bioloģija vidusskolai 1.d./L.Sausiņa

Bioloģija vidusskolai 2.d./L.Sausiņa

Vēsture vidusskolai I d./V.Klišāns

Psiholoģija vidusskolai/Aut. kol.

Pasaules ģeogrāfija vidusskolai 1.d./Z.Melbārde

Lietišķā informātika 1.d./K.Veiss

Veselības mācība vidusskolai I, II d.(kabinetā)

Mūzika vidusskolām

Solutions Intermediate Student`s Book (2nd edition)

Путь 1 Mācību grāmata

Schritte International 1 (Māc. gr. un darba burtnīca kopā)

Schritte International 4 (Māc. gr. un darba burtnīca kopā)

 

Solutions Intermediate Workbook (2nd edition)

Путь 1 Darba burtnīca

Deutsch – meine Wahl Basisgramatik (kabinetā)

 

 

11. klase

 

Latviešu valoda 11.klasei/I.Urbanoviča

Literatūra 11.klasei/D.Auzāne

Matemātika 11. klasei/E.Slokenberga

Matemātika 11.klasei/D.Kriķis

Ķīmija 11. klasei/Ā.Kaksis

Fizika 11.klasei/G.Gailītis

Fizikas uzdevumu krājums 11. un 12. kl.

Bioloģija vidusskolai 3.d./L.Sausiņa

Pasaules ģeogrāfija vidusskolai 2.d./Z.Melbārde

Ekonomika vidusskolām/A.Kumerdanka

Lietišķā informātika 2.d./K.Veiss

Vēsture vidusskolai II d./V.Klišāns

Kulturoloģija/A.Ērgle

Solutions Intermediate Student`s Book (1.pusgads)

Solutions Upper-Intermediate Student`s Book (2.pusgads)

Путь 2 Mācību grāmata

Schritte International 2 (Māc. gr. un darba burtnīca kopā)

Schritte International 5 (Māc. gr. un darba burtnīca kopā)

 

Solutions Intermediate Workbook (1.pusgads)

Solutions Upper-Intermediate Workbook (2.pusgads)

Путь 2 Darba burtnīca

Deutsch – meine Wahl Basisgramatik (kabinetā)

 

 

 

12. klase

 

Latviešu valoda 12.kl./I.Urbanoviča

Literatūra 12.klasei/I.Auziņa

Matemātika 12. klasei/E.Slokenberga

Matemātika 12.kl./D.Kriķis

Ķīmija 12.klasei/Ā. Kaksis

Bioloģija vidusskolai 4.d./L.Sausiņa

Fizika 12.klasei/E.Šilters

Fizikas uzdevumu krājums 11. un 12. klasei

Ekonomika vidusskolām/A.Kumerdanka

Vēsture vidusskolai III d./V.Klišāns

Vēsture vidusskolai IV d./V.Klišāns

Politika un tiesības/V. Purēns

Kulturoloģija/A.Ērgle

Solutions Upper-Intermediate Student`s Book

Путь 3 Mācību grāmata

Schritte International 3 (Māc. gr. un darba burtnīca kopā)

 

Solutions Upper-Intermediate Workbook

Путь 3 Darba burtnīca

Deutsch – meine Wahl Basisgramatik (kabinetā)