2018./2019. mācību gads

Valsts pārbaudes darbu norises grafiks Tukuma 2. vidusskolas 3. un 6. klašu skolēniem

Valsts pārbaudes darbu norises grafiks Tukuma 2. vidusskolas 9. klašu skolēniem

Valsts pārbaudes darbu norises grafiks Tukuma 2. vidusskolas 11. un 12. klašu skolēniem

Novada pārbaudes darbi:

  • 7.klase Informātika;
  • 8.klase Latviešu valoda.

Skolas pārbaudes darbi:

  • 5.klase Sociālās zinības;
  • 7.klase 2. svešvaloda (krievu/vācu);
  • 8.klase Matemātika, Latvijas vēsture;
  • 10.klase integrētais darbs Literatūrā un Mūzikā.