Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādes un vērtēšanas kārtība

 

 

 

Konsultācijas, ZPD vadīšana 10. – 12.klasēs

2016./2017.m.g.

Skolotājs

Mācību priekšmets,

kabinets

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Vēsma Kaņepe

Veselības mācība, A1.kab.

 

 

 

15.10-15.50

 

Aiga Māgure

Lietišķā etiķete, 11.kab.

 

 

 

15.10-15.50

 

Nataliya Kroshkina

Ķīmija, 7.kab.

15.50-16.30

 

 

 

 

Ērika Bogataja

Mūzika, 40.kab.

 

 

 

 

14.20-15.50

Jeļena Isajeva

Vēsture, 38.kab.

 

 

 

 

14.20-14.40

Inese Ķirķe

Sports, sporta zāle

 

 

15.10-15.30

 

 

Ingrīda Freimane

Latviešu valoda, 28.kab.

 

 

 

15.10-15.50

 

Anda Gleizupa

Bioloģija, 20.kab.

 

 

 

15.10-15.50

 

Dace Pelce

Kulturoloģija, 6.kab.

 

 

 

14.20-14.40

 

Skaidrīte Prancāne

Vēsture, 25.kab.

15.10-15.50

 

 

 

13.30-14.10

Daina Vizule

Ģeogrāfija, 35.kab.

 

 

 

14.20-15.00

 

Sanita Birzniece

Matemātika, 2.kab.

15.30-15.50

 

 

 

 

Evita Korna

Latviešu valoda, 5.kab.

15.10-15.50

 

 

14.20-15.00

 

Anita Locāne

Ķīmija, 7.kab.

15.30-16.10

 

 

 

 

Guntars Helvigs

Fizika, 24.kab.

 

 

 

 

14.30-15.50

Tamāra Pūpola

Bioloģija, A2. kab.

14.40-15.40

 

 

 

 

Baiba Beike

Angļu valoda, 20.kab.

 

 

15.30-16.00

 

 

Zita Štrausa

Matemātika, 27.kab.

 

 

 

15.00-16.00

 

Sņežana Tišlere

Vizuālā māksla, A1.kab.

15.00-15.20

 

 

 

 

Saiva Jansone

Latviešu valoda, 16.kab.

15.40-16.20

 

 

 

 

Everita Ratkus

Angļu valoda, 41.kab.

15.10-15-50

 

 

 

 

Dace Mustafējeva

Ekonomika, 31.kab.

 

 

 

16.00-16.20

 

Kristīne Gereiša

Angļu valoda, 29.kab.

 

 

 

 

14.10-15.30