Maijs

 

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Sestdiena

Svētdiena

Valsts svētkiem veltīti pasākumi pilsētā, skolā, klasēs

Patriotiskā viktorīna 1.-5.klasēm (SD)

Lielvārdes jostu veidošana 1.-12.kl. (SD)

30.

*Skolas vad. apspriede

*Skolēnu domes sanāksme

1.

Darba svētki

LR Satversmes sasaukšanas diena

2.

*Valsts svētku koncertu ģenerālmēģinājums

 

3.

*Valsts svētku pasākumi skolā “Ceļojums Latvijā” un “Mana Latvija kā krāsaina glezna”

4.

LR Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena

 

5.

6.

 

Mātes dienai veltīti pasākumi klasēs

Instruktāžas 9., 11., 12.kl. skolēniem par valsts pārbaudes darbu norisi

Skolas māc. g. nosl. pārbaudes darbi 5., 7.-8., 10.-11.kl.

 7.

*Skolas vad. apspriede

*Skolēnu domes sanāksme

8.

*Skolas avīzes red. sanāksme

*Pedagogu darba grupa par projektu ned. 1.-8.kl.

*Novada Olimpiskās dienas sacensības v/a ind.

9.

*Novada Olimpiskās dienas sacensības v/a ind.

*Eiropas diena-Eiropas pilsoņa eksāmens 12.kl.

*Novada vides int. izgl. pedagogu metodisko izstrādņu skate “Nāc ārā”

10.

*Skolas konkurss ,,Mana Latvija” 6.-7.kl.

 

11.

*Skolas sacensības v/a 2.-3., 4.-5.kl.

 

12.

 

13.

Mātes diena

Skolas māc. g. nosl. pārbaudes darbi 5., 7.-8., 10.-11.kl.

 

14.

*Skolas vad. apspriede

*Skolēnu domes sanāksme

*Mātes un Ģimenes dienai veltīts pasākums

15.

Ģimenes diena

*Skolas avīzes red. san.

*Pedagogu inform. San.

*Novada futbola sacensības 1.-2.kl.

 

16.

*Novada 1.-4.klašu koru festivāls – skate “Satikšanās 2018”

 

17.

*Novada 3.-9.kl. TDK kop-koncerts “Maija palēciens”

18.

*Pēdējais zvans

9. un 12. klasēm

 

19.

 

20.

 

Eksāmenu sesija 9.,12.kl.

Projektu nedēļa 1.-4.kl. “Latvijai 100 – Dzīvnieki Latvijā; Latvija tautasdziesmās”, ” 5.-8.kl. „Veselā miesā – vesels gars” 21.05.-30.05.

Lasītprasmes pārbaude 1.-4.kl.

Sarakstu iesniegšana  skolas atzinības rakstiem

21.

*Skolas vad. apspriede

*Skolēnu domes sanāksme

*Eksāmens informātikā 11., 12.kl.

 

22.

*Skolas avīzes red. sanāksme

*CE latviešu valodā 12.kl.

 

23.

*Eksāmens latviešu valodā 9.kl.

 

24.

*Eksāmens latviešu valodā 9.kl. (mutv.)

*Karjeras atbalsta projekta nodarbība 3.-5.kl.

*Pedag. pad. sēde

 

25.

*CE mat. 12.kl.

*Projektu nedēļas 1.diena

*Karjeras atbalsta projekta nod. 3.-5.kl., 7.kl.

 

26.

27.

Eksāmenu sesija 9.,12.kl.

Projektu nedēļa 1.-4.kl. “Latvijai 100 – Dzīvnieki Latvijā; Latvija tautasdziesmās”, 5.-8.kl. „Veselā miesā – vesels gars” 21.05.-30.05.

Mācību grāmatu labošana un nodošana

28.

*Skolas vad. apspriede

*Skolēnu domes sanāksme

*CE Latvijas un pasaules vēst. 12.kl.

*Projektu nedēļas 2.diena

29.

*Skolas avīzes red. sanāksme

*Eksāmens svešval. 9.kl. (rakstos, mutv.)

*Projektu nedēļas 3.diena

*ZPD izstrādes 5.diena 10.kl.

30.

*Projektu nedēļas 4.diena

*Eksāmens svešval. 9.kl. (mutv.)

*CE bioloģijā 12.kl.

31.

*Skolas atzinības rakstu pasniegšana

*Liecību izsniegšana

1.-8., 10.-11.kl.