Oktobris

 

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Sestdiena

Svētdiena

Skolas angļu valodas olimpiāde 5.-12.kl.

1.

*Skolas vad. apspriede

*Skolēnu domes sanāksme

*Dabas materiālu mozaīkas “Miķeļdiena mūsu skolas pagalmā”

2.

*Klašu audzinātāju sanāksme

*Novada futbola sac. 2005./2006., 2000./2002.g. dzim. z.

 

3.

*Skolas avīzes red. sanāksme

 

4.

 

 

5.

*Skolotāju dienas pasākumi skolā

 

6.

 

7.

Skolotāju diena

Putras programma 1.-4., 5.-8.kl.

UNESCO nedēļa “Izstāsti mantojumu!”

Novada “Karjeras nedēļa 2018” pasākumi

Klašu vecāku sanāksmes

8.

*Skolas vad. apspriede

*Skolēnu domes sanāksme

 

9.

*Pedagogu informatīvā sanāksme

*Novada Rudens kross

*Pedagogu sanāksme “Kompetenču pieeja mācību saturā” vsk.

10.

*Skolas avīzes red. sanāksme

*Putras diena “Simtgades putra”  1.-8.kl.

*Karjeras pasākums “Izvēlies savu karjeras skrejceļu pats!” 8.-9.kl.

11.

*IAC kursi “Vērtību dimensija kompetenču pieejas īstenošanā māc. un audz.d.”

12.

*Pedagogu sanāksme “Kompetenču pieeja mācību saturā” psk.

*1.kl. iepazīšanās pasākums

13.

14.

Novada “Karjeras nedēļa 2018” pasākumi

10.klašu iepazīšanās pasākumi

Konkurss “Tik vai cik” 4.klasēm 1.kārta

Klašu vecāku sanāksmes

 

15.

*Skolas vad. apspriede

*Skolēnu domes sanāksme

*Leļļu izrāde “Labākais draugs” 2.kl. Tukuma KN

 

16.

*Izrāde “Mana dzimšanas diena” 3.kl. Tukuma KN

*Pedagogu informatīvā sanāksme

*Novada futbola sac. 2003./2004.g. dzim. z.

*Skolas vecāku sapulce

17.

*Skolas avīzes red. sanāksme

*Praktiska nodarbība – interaktīvs pasākums “Kā uzņemt savu filmu?” 8., 10.kl. Tukuma KN

*ZPD izstrādes 1.diena 11.kl

*Skolas basketbola sacensības 5.kl.

18.

*Viktorīna „Vai tu pazīsti skolu?” 10.kl.

*10. kl. iepazīšanās pasākums

 

19.

*Rudens gadatirgus “No Miķeļiem līdz Mārtiņiem” 1.-4.kl.

*Skolas basketbola sacensības 6.kl.

20.

 

21.

Skolēnu brīvdienas

Pedagogu tālākizglītība

Obligātās dokument. pārbaude

MA sanāksmes / Mk sēdes

Sākumskolas skolotāju metodiskā sanāksme par 1.kl. diagn. darbiem

Klašu vecāku sanāksmes

22.

*Skolas vad. apspriede

 

23.

*ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ssk., vsk. komandu kursu nodarbības

*IAC kursi “Vērtību dimensija kompetenču pieejas īstenošanā māc. un audz.d.”

24.

*Pedagogu sanāksme “Kompetenču pieeja mācību saturā” vsk.

*ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” psk. komandas kursu nodarbības

*IAC kursi “Vērtību dimensija kompetenču pieejas īstenošanā māc. un audz.d.”

25.

*Sanāksme “Kompetenču pieeja sākumskolas mācību saturā”

26.

*Pedagogu sanāksme “Kompetenču pieeja mācību saturā” psk.

 

27.

28.

MOT nodarbības 8.kl.

29.

*Skolas vad. apspriede

*Skolēnu domes sanāksme

30.

*Klašu audzināt. informatīvā sanāksme

*Novada angļu valodas olimpiāde 10.-12.kl.

*IAC kursi “Vērtību dimensija kompetenču pieejas īstenošanā māc. un audz.d.”

31.

*Skolas avīzes red. sanāksme

*Makulatūras vākšanas diena