Janvāris

 

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Sestdiena

Svētdiena

Skolēnu brīvlaiks no 23.decembra līdz 7.janvārim

Stundu saraksta precizēšana

MA / Mk sanāksmes

 

1.

Jaungada

diena

 

2.

 

3.

 

4.

*Pedagoģiskās padomes sēde

 

5.

 

6.

 

7.

Kl. audz. darba plānu, temat. un kalend. plānu saskaņošana

SZPD tēmu un vad. sarakstu iesniegšana 10.kl. (līdz 10.janv.)

Valsts pārbaudes darbu norises grafika izveide skolā

8.

*Skolas vad. apspriede

*Skolēnu domes sanāksme

 

9.

*Skolas avīzes red. sanāksme

*Pedagogu un kl.audz. informatīvā sanāksme un darba grupas par 2.semestra pasākumiem

10.

*Skolēnu domes sanāksme

*Novada konkurss 2.-4.kl. komandām “G.Bērziņam – 90”

 

11.

 

 

 

12.

*Novada vēstures olimp. 9., 12.kl.

13.

 

14.

Skolas mācību gada noslēguma pārbaudes darbu programmu iesniegšana

Novada glītrakstīšanas konkurss 1.-4.kl.

Barikāžu atceres dienas viktorīnas 6.-12.kl. (SD)

15.

*Skolas vad. apspriede

*Skolēnu domes sanāksme

*ZPD izstrādes 3.diena 11.kl.

*Novada olimp. latv. val. un literat. 8.-9.kl.

16.

*Skolas avīzes red. sanāksme

*Pedagogu informatīvā sanāksme

*Novada olimp. inform.

 

17.

*Skolēnu domes sanāksme

*Izziņas, radošo tehnoloģiju, kompetenču un karjeras diena 3.-4.kl.

18.

 

19.

*Novada fizikas olimpiāde 9.-12.kl. (t/s)

*Skolas olimpiāde matemātikā 5.-12.klasēm

20.

 

21.

 

Līdz 24.01. darbu iesniegšana novada glītrakstīšanas konkursam

 

22.

*Skolas vad. apspriede

*Skolēnu domes sanāksme

 

23.

*Skolas avīzes red. sanāksme

*Pedagogu informatīvā sanāksme

*Novada filozofijas olimpiāde 10.-12.kl.

*Leļļu teātra izrāde “Vilks, kurš rija grāmatas” 1.-2.kl.

*Novada v/b sacensības vsk. komanda

24.

*Skolēnu domes sanāksme

*Novada skolu Karjeras diena “Atnāc un uzzini!” 8.-12.kl.

*Skolas sacensības “Veiklības stafetes” 1.-2.kl.

25.

 

26.

*Novada 5.-9.kl., 10.-12.kl. TDK kopkoncerts „Trakā kaza”

27.

 

28.

”Zaļās jostas” izlietoto bateriju vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai”

SZPD tēmu un vad. sarakstu iesniegšana 10.kl. (līdz 30.janv.)

 

29.

*Skolas vad. apspriede

*Skolēnu domes sanāksme

*Novada latv.val. olimp. 11.-12.kl. (t/s)

30.

*ZPD izstrādes 3./4.diena 10.–11.kl. -  skolas SZPD konference

*Skolas avīzes red. sanāksme

*Novada ziemas v/a sacensības 1.-3.kl. ind.

31.

*Novada olimpiāde ekonom. 10.-12.kl. (t/s)