Novembris

 

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Sestdiena

Svētdiena

Skolas telpu noformēšana valsts svētkiem

Skolas un klašu vecāku sanāksmes üG.Bērziņa izstādes apmeklēšana Tukuma muzejā 2.-4.kl.

9.klašu skolēnu svešvalodas eksāmena izvēle

12.klašu skolēnu eksāmenu izvēle

 

 

1.

*Praktiska nodarbība vecākiem un informācija par skolas aktualitātēm 1.-4.kl.

2.

*Novada sociālo pedagogu sanāksme

*Skolas vad. apspriede

*Praktiska nodarbība vecākiem un informācija par skolas aktualitātēm 5.-12.kl.

3.

*AM lekcija “Kā mēs sargājam Latviju?” 10.-12.kl.

 

4.

 

 

5.

 

Valsts svētkiem veltīti pasākumi skolā un pilsētā

Ekoskolu programmas Rīcības nedēļa

 

6.

*Skolas vad. apspriede

*Skolēnu domes sanāksme

 

7.

*Skolas avīzes red. sanāksme

*RSU Veselības profilakses semināri 1.kl. “Traumatisms”, 2.kl. “Personīgā higiēna”

*Pedagogu informatīvā sanāksme

8.

*Skolas sacensības „Tautas bumba” 3.kl.

*5. klašu skolēnu iepazīšanās pasākums

9.

*Skolas vad. apspriede

*SMU Mārtiņdienas tirdziņš 5. – 12.kl.

 

10.

 

11.

*Lāčplēša dienas lāpu gājiens

12.

 

Valsts svētkiem veltīti pasākumi skolā un pilsētā

Klases stunda „Es un mana ģimene Latvijai” 1.-3.kl.

Klases stunda „Manas dzimtas dārgumi / relikvijas” 1.-12.kl.

Vizuālās mākslas darbu iesniegšana AAS “Piejūra” kalendāru konkursam “Mana pilsēta, novads gadalaikos” līdz 15.11.

13.

*Skolas vad. apspriede

*Skolēnu domes sanāksme

 

14.

*Skolas avīzes red. sanāksme

*Pedagogu informatīvā sanāksme

*Novada basketbola sacens. (2004/2005)

15.

*Skolas sacensības „Tautas bumba” 5.kl.

16.

*Procter@Gamble lekcija par higiēnu 6.kl. meitenēm

*Skolas vad. apspriede

*Valsts svētku koncerta ģenerālmēģ.

17.

*Valsts svētkiem veltīti koncerti 1.-12.kl.

*Svecīšu iedegšana pie skolas “Latvijai 99”

18.

Latvijas valsts

 99.

gada-diena

19.

Okupācijas muzeja ceļojošā izstāde “Latvija 1939-1991: no okupācijas līdz brīvībai” (21.11. – 03.12.)

Skolas latviešu valodas un literatūras olimpiāde 8.-9.,11.-12.kl.

20.

 

21.

*Skolas avīzes red. sanāksme

*Pedagogu informatīvā sanāksme

*Novada basketbola sacens. (2002/2003)

22.

*Novada vācu val. olimpiāde 10.-12.kl.

*Skolas sacensības „Tautas bumba” 4.kl.

23.

*Skolas vad. apspriede

*Skolas atklātais konkurss 2.-4.kl. ,,G.Bērziņam – 90”

24.

*Izglītojoša programma “Stikla brīnumi” 1.-2.kl.

25.

26.

Okupācijas muzeja ceļojošā izstāde “Latvija 1939-1991: no okupācijas līdz brīvībai” (21.11. – 03.12.)

Virtuālā fotoizstāde “Pasmaidi Latvijai!” 1.-12.kl.

27.

*Skolas vad. apspriede

*Skolēnu domes sanāksme

*Kursi skatuves runas pedagogiem

28.

*Skolas avīzes red. sanāksme

*Pedagogu un kl. audz. sanāksme un DG par Ziemassv.

*Novada basketbola sacens. (2006/2007)

29.

*Lekcijas novada veselības projekta ietvaros 7.-8.kl.

 

30.

*Iedvesma runa “Tu vari, Tev Nav Limitu!” 10., 12.b kl.

*Novada olimpiāde bioloģijā 9.-12.kl.(t/s)