Skolas piecdesmitgades salidojums jau 27. aprīlī!

Absolventi, bijušie darbinieki, visi, visi, kas Tukuma 2. vidusskolu sauc par savējo – mirkli pirms vērienīgās skolas renovācijas tiksimies vēl reizi tagadējās skolas telpās, lai kopā svinētu Tukuma 2. vidusskolai 50.

  • 16.00 aicinām ikvienu uz koncertu Tukuma Kultūras namā, kur kopā pāršķirstīsim skolas 50 gadu vēstures lappuses.
  • 18.00 absolventu un bijušo darbinieku reģistrācija skolas vestibilā.
  • 19.00 salidojuma svinīgā atklāšana skolas aktu zālē.

Un pēc tam dejas, sarunas, patīkamiem mirkļiem un atmiņām piepildīts vakars. Sazvani un uzaicini arī savus skolasbiedrus. Uz tikšanos!