Tukuma 2. vidusskolas absolventu un darbinieku salidojums 27.04.2019. plkst. 18.00.