Skolas avīzes „Spogulis” redakcijas kolektīvs aicina pievienoties aktīvus un darboties gribošus skolēnus skolas avīzes tapšanā!

Pieteikšanās – 5. kabinetā pie skolotājas E.Kornas 

NENOKAVĒ! Redakcijas sanāksmes katru trešdienu plkst. 11.20

REDAKCIJAS SASTĀVS:

Galvenā redaktore - Nikola Gabriela Veisberga 

Redaktores vietniece -  Ance Annija Konova

Tehniskā redaktore - Līga Pinķe

Latviešu valodas skolotāja - konsultante, fotogrāfe - Evita Korna

Māksliniece -    Ance Annija Konova

Žurnālisti -         Ance Annija Konova         Artūrs Potjomkins

                            Sāra Matisone                 Nikola Gabriela Veisberga              

                            Līga Pinķe        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avīzes "Spogulis" redakcija 2016./2017.m.g.

No labās: Artūrs Potjomkins, Nikola Gabriela Veisberga, Ance Annija Konova, Sāra Matisone, Līga Pinķe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avīzes redakcija 2015./2016. m.g.

Foto. A. Puķīte
Skolas avizes redakcija 2014./2015. m.g.

 

                      

 
Avīžu numuri:
 

2017. gads

2016. gads

2015. gads

2014. gads

2013. gads

2012. gads

2011. gads

 

 

 2010. gads