11 Mai 2022
      

  Kā sagatavoties eksāmeniem pēc iespējas labāk? Esam apkopojuši dažādus ieteikumus un informāciju, kā mācību procesā skolēni var izmantot arī portāla Uzdevumi.lv iespējas, lai gatavošanās gaidāmajiem pārbaudījumiem būtu pēc iespējas efektīvāka, mierīgāka un veiksmīgāka.

10 Mai 2022
      

 

 Maijā visā Eiropā un Latvijā plaši tiek atzīmēta Eiropas diena, stiprinot zināšanas un izpratni par Eiropas vērtībām, kultūru dažādību un iespējām. 2022. gada Eiropas dienas moto ir „Kopā no sirds kā labos, tā ne tik labos laikos”. Eiropas dienas ietvaros Tukuma 2. vidusskolas skolēni ir izveidojuši TUKUMA 2.VIDUSSKOLAS EIROPAS DIENAS AVĪZES SPECIĀLIZLAIDUMU. Lasīt avīzi šeit.

03 Mai 2022
      

   Kā katru gadu, arī šogad Latvijā norisināsies starptautiskā akcija "Eiropas Muzeju nakts". Šogad Muzeju naktij nav vienotas devīzes vai tēmas, pasākuma saturs ir katra dalībnieka brīva izvēle. Katrs dalībnieks dalīsies ar to, kas  ir visnozīmīgākais, visinteresantākais un saistošākais.
   Muzeja nakts pasākuma ietvaros Tukuma 2. vidusskolas durvis tiks atvērtas, aicinot apmeklētājus no 19.00 līdz 21.00 izstaigāt novada lielākās vidusskolas renovētās telpas un gūt priekšstatu par pusgadsimtu vecās ēkas pārvērtībām.

Lasīt vairāk par Muzeju nakts pasākumiem novadā.

02 Mai 2022
      

Kalniem pāri citi kalni būs
Ar vienu soli pāri tiem, ar vienu soli…

… tā 29. aprīlī, patriotiskas koncertlekcijas “Es mīlu Tevi, Latvija” laikā, dziedot mūziķis Mikus Abaroniņš, ieskandināja Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 32. gadadienu Tukuma 2. vidusskolā, aicinot 1. - 12.klašu skolēnus iepazīties ar jaunām zināšanām ne tikai par mūsu muzikālo mantojumu, bet arī citām kultūras vērtībām visos Latvijas novados.

29 Apr 2022
      

  Šajā mācību gadā mūsu skolā aprīlis bija Karjeras mēnesis. Visa mēneša ietvaros skolēniem norisinājās dažādas tikšanās ar profesiju pārstāvjiem, bija iespēja dzirdēt pieredzes stāstus un klašu audzinātāji īpaši plānoja karjeras izglītībai plānotās klases stundās. Iegūtā informācija un satiktie cilvēki iedvesmoja vairāk domāt par to, ar ko nodarboties nākotnē un kādu karjeras taku iet. Tika realizēti šādi pasākumi: