10 Mai 2021
      

 

 

   

   Tikko apsveiktas māmiņas Mātes dienā, un nu tuvojas Ģimenes diena.
   Lai iepriecinātu ikvienu ģimeni, mūsu skolas interešu izglītības pulciņu skolēni un skolotāji ir sagatavojuši dažādus sveicienus. Katru dienu uzdāvināsim jums mazu prieka brīdi: dziesmu, deju, muzikālu priekšnesumu, kā arī iespēju apskatīt rotas un vizuālās mākslas darbus.
   Ieskatieties mūsu veikumā, ka parāda bērnu un skolotāju radošumu! Sagaidīsim Ģimenes dienu attālināti, bet kopā!

 

05 Mai 2021
      

   Tukuma 2.viduskolas skolēni, skolotāji un skolas darbinieki ar lielu azartu piedalījās veselīga dzīvesveida izaicinājumā “Soļo pretī pavasarim”. Izaicinājuma būtība vienkārša, mēneša laikā – no 23. marta līdz 23.aprīlim bija jāveic kāda no fiziskajām aktivitātēm (soļošana vai skriešana) aplikācijā Map My Run.

   Rezultāti tika apkopoti vairākās grupās: aktīvākā skolniece; aktīvākais skolēns, aktīvākie skolotāji, kā arī aktīvākā klase.

  Rezultāti tika publicēti katru nedēļu, lai uzturētu intrigu un motivētu būt vēl aktīvākiem, lai nākamajā nedēļā jau apsteigtu kādu sāncensi vai pievienotu vēl kādu kilometru klases kopvērtējumam. 

30 Apr 2021
      

Rosinām mūsu skolas ģimenes doties brīvdienu piedzīvojumā
“Mūsu ģimene - mūsu Latvijā”! 

KĀ VARAT IESAISTĪTIES?

  • Izej Latvijas kontūru!

Maršruts: pa T2V piedāvāto maršrutu Tukumā, izejot Latvijas kontūru.  Var izmantot:Tukuma karti ar tajā iezīmēto Latvijas kontūru (skatīt pielikumā), ieslēdzot aplikāciju viedtālrunī un reģistrējot savu maršrutu (piemēram, MapMyRun, Strava vai citas)

  • Izliec Latvijas kontūru VAI tekstu: Mēs mīlam Latviju!

 Lielums un materiāli – pēc izvēles. Atceries: Latvija ir skaista savā daudzveidībā! Veidot vari dažādiem dabas materiāliem, smiltīs uz sienas (savā īpašumā) u.tml. Esi radošs!

26 Apr 2021
      

   Aprīlī Tukuma 2.vidusskolas un Tumes pamatskolas vecākiem bija iespēja piedalīties divās karjeras attīstības atbalsta nodarbībās ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

   Š.g. 23.aprīļa vakarā skolēnu vecāki piedalījās nodarbībā Kā, iepazīstot bērnu, palīdzēt viņam izvēlēties savu karjeru?, kuru vadīja personības izaugsmes trenere Dace Briede-Zālīte. Gandarījums, ka vecāku interese bija samērā augsta, jo kopumā tiešsaistei bija pieslēgušies 49 dalībnieki.

23 Apr 2021
      

 

Izvēloties mācīties Tukuma 2. vidusskolā, katram skolēnam jāizveido savs vispārējās vidējās izglītības programmas individuālais plāns:

  1. jāapgūst skolas noteiktie obligātie pamatkursi;
  2. jāizvēlas 3 padziļinātie kursi;
  3. iespēja izvēlēties specializētos kursus.

  Lai to veiksmīgāk izdarītu, skolēnam jāzina, ko vēlas darīt pēc 12.klases beigšanas.

  Šai izvēlei ir visciešākā saistība ar eksāmenu izvēli un karjeras nodomiem pēc vidusskolas beigšanas, ņemot vērā, ka:

  1. katram no skolas piedāvātajiem 4 virzieniem ir ieteicamie padziļinātie kursi, kas nosaka iespējamo profesionālo ievirzi;
  2. būtiski ir izprast savas intereses, stiprās puses un resursus, kas nosaka 3 padziļināto kursu, kā arī specializēto kursu izvēli(informatīvais materiāls pdf).

Vispārējās vidējās izglītības PROGRAMMA  2020./2021.m.g. (pdf)