07 Sep 2021
      

  Šajā mācību gadā Tukuma 2. vidusskola skolēniem piedāvās 17 interešu izglītības programmas un apakšprogrammas, t.i., vienas programmas dalījumu pa vecumposmiem vai priekšzināšanu grupām, kā arī ņemot vērā iespējamo pieprasījumu un maksimālo atļauto skolēnu skaitu vienā grupā. Šī gada pulciņu piedāvājums ir veidots, gan vadoties no vecāku anketēšanas, izvērtējot savu bērnu intereses un vajadzības, gan arī ņemot vērā skolas resursus un iespējas. 
  Apzināmies, ka skolēniem ir vēl daudz un dažādu interešu, tāpēc šajās jomās aicinām pilnveidoties citās mūsu pilsētas izglītības iestādēs, kuras īsteno ļoti daudzveidīgas programmas, kuras saistītas arī ar vecāku aptaujā minēto. Tāpēc ieskatieties Tukuma Mūzikas skolas, Tukuma Sporta skolas, Tukuma Mākslas skolas, Tukuma Deju skolas piedāvājumos! Iesakām izmantot arī dažādu nevalstisko organizāciju piedāvājumus, kuri aptver visdažādākās skolēnu intereses un vajadzības.

26 Aug 2021
      

Ar aizejošās vasaras saules stara zīmuli,

Ar krāsainā rudens lietus lāšu otu

Skolas burtnīcā ierakstām 1.septembri

Un kopā iekrāsojam jauno mācību gadu!

2021./2022. mācību gadu sāksim 1. septembrī,

sekojot līdzi laika prognozei:

18 Aug 2021
      

Klašu izvietojums 2021./2022. mācību gadā

 Tā kā vēl divus mēnešu turpinās Tukuma 2.vidusskolas ēkas renovācijas darbi, tad septembrī un oktobrī darbu plānojam sešu dažādu skolu ēkās.

 • 1.klases mācīsies Tukuma E. Birznieka-Upīša 1.pamatskolas telpās
 • 2.klases mācīsies Tukuma 3.pamatskolas telpās
 • 3.klases mācīsies Tukuma 2.pamatskolas telpās
 • 4.klases mācīsies Tukuma Raiņa ģimnāzijas telpās
 • 5.-8.klases mācīsies Tukuma 2.vidusskolas ēkā, Spartaka ielā 2a
 • 9.-12.klases mācīsies Tukuma 2.vidusskolas ēkā, Zemītes ielā 5/1

Zinību dienas norises vietas un laiki klašu grupām tiks precizētas līdz 30.augustam.

18 Aug 2021
      

   Ja jūsu bērns 2021./2022.mācību gadā Tukuma 2.vidusskolā vēlēsies pusdienot skolas ēdnīcā ar atlaidi, lūdzu, uzrakstiet iesniegumu par atlaides piešķiršanu pusdienām. 81% atlaide kompleksajām pusdienām ir tiem skolēniem, kuriem ir celiakija, invaliditāte vai skolēns ir no daudzbērnu ģimenes. Lūdzu, iesniedziet aizpildītu veidlapu līdz 2021.gada 27.augustam, kas izdarāms divos veidos:

 • izdrukājiet PDF formāta veidlapu, aizpildiet rakstiski un nogādājiet Spartaka ielā 2a skolas lietvedībā;
 • aizpildiet datorrakstā DOCX formāta veidlapu (atverot dokumentu, iespējams, jāspiež poga "Skats", tad jāizvēlas "Rediģēt dokumentu"), saglabājiet informāciju un nosūtiet to e-klasē, lietvedei Ievai Melderei.

Iesniegums(doc) Iesniegums(pdf)

12 Aug 2021
      

  Aicinām uz pirmo tikšanos, kas notiks Tukuma 3. pamatskolas pagalmā, Lielā iela 18, āra teltī. Ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus, uz sapulci aicinām ierasties tikai vienu no vecākiem. Aicinām ievērot distancēšanos un lietot sejas maskas.

 • 1.a klases vecākiem š.g. 20. augustā pl. 17.30
 • 1.b klases vecākiem š.g. 23. augustā pl. 17.30
 • 1.c klases vecākiem š.g. 24.augustā pl. 18.30