Karjera — izglītībasdarba un privātās dzīves mijiedarbība cilvēka mūža laikā.

Karjeras izglītība — izglītības procesā integrēti pasākumi, lai nodrošinātu izglītojamo karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, kas ietver savu interešu, spēju un iespēju apzināšanos tālākās izglītības un profesionālās karjeras virziena izvēlei.

Karjeras attīstības atbalsts — pasākumu kopums, kas ietver informācijaskarjeras izglītības un individuālo konsultāciju pieejamību izglītojamajiem karjeras mērķu noteikšanai un plānošanai, izdarot izvēli saistībā ar izglītību un darbu.

 


Vecākiem par skolēnu karjeras izvēles jautājumiem

   Ja bērns mācās jau 7.-12.klasē, tad viņam ir īstais laiks sākt domāt par savas karjeras izvēles jautājumiem. Vecākiem ir ļoti nozīmīga loma sava bērna karjeras izvēles atbalstā.

Bet kā to darīt veiksmīgāk? Kā izprast, kas bērnam ir patiešām nepieciešams? Kā izprast savu kā vecāku lomu karjeras izvēles procesā? - uz šiem un vēl citiem jautājumiem ir iespējams gūt atbildes, iepazīstoties ar vecākiem izveidoto skolēnu karjeras attīstības atbalsta materiālu, kas pievienots šeit

Iesaku to iepazīt pa vienai lappusei, atvēlot laiku arī dzirdētā pārdomāšanai.

 


Individuālās karjeras konsultācijas

   Par dažādiem ar karjeras izvēli saistītiem jautājumiem, t.sk. par vidējās izglītības programmu izvēli pēc 9.klases beigšanas, individuālās sarunās ikvienu labprāt uzklausīs skolas karjeras konsultantes - Anda Upeniece un Inga Kokina.

   Informācija par pieteikšanos e-klases pastā vai Teams grupā Skolas ziņas - Karjeras iespējas. Lai pieteiktos, var arī rakstīt individuālu ziņu Teams vai e-klases sarakstē. 

 


Karjeras atbalstam noderīgas vietnes

Valsts izglītības attīstības aģentūra – sadaļa “Karjeras atbalsts” - Euroguidance:

Informatīvie materiāli:

-        Klašu audzinātājiem

-        Karjeras speciālistiem

-        Skolēniem

-        Karjeras ziņu izdevumi

-        Semināru, konferenču materiāli

-        Pētījumi, rekomendācijas, politikas dokumenti

-        Euroguidance mobilitāte

Pieejams tiešsaistē: http://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/euroguidance/

Pieejams: http://www.draugiem.lv/viaa/

Nacionālā izglītības iespēju datu bāze – NIID

Nacionālā izglītības iespēju datubāze (NIID.LV) apkopo Latvijas izglītības iestāžu piedāvātās izglītības iespējas. Datubāzē atrodamas profesionālās vidējās izglītības programmas, augstākās izglītības studiju programmas, kā arī augstskolu, koledžu, un pieaugušo izglītības iestāžu piedāvātie kursi pieaugušajiem un jauniešiem.

NIID.LV vietne sastāv no divām daļām – no datubāzes un no portāla daļas, kas satur noderīgu papildu informāciju - rakstus par aktuāliem izglītības jautājumiem, karjeras izvēles testus un iespēju uzdot jautājumu e-konsultantam, Latvijas izglītības sistēmas apraksts un noderīgu saišu sadaļa. Portāla sadaļa regulāri  tiek papildināta ar jaunu saturu un jauniem pakalpojumiem izglītības meklētājiem.

Pieejams tiešsaistē: http://www.niid.lv/


Profesiju pasaule

Profesiju pasaule ir virtuāla pilsēta, kas iepazīstina ar profesiju daudzveidību. Par katru profesiju ir pieejams profesijas apraksts, intervija ar šajā profesijās strādājošo, fotogrāfiju galerija, profesijas apguves izglītības iespēju sadaļa un nākotnē arī video sižeti.

Profesiju pasauli var izmantot:

-        skolēni,

-        karjeras konsultanti,

-        klašu audzinātāji.

Interneta vietni www.profesijupasaule.lv uztur Valsts izglītības attīstības aģentūra.

Pieejams tiešsaistē: http://www.profesijupasaule.lv/lv/news

Nodarbinātības valsts aģentūra – sadaļa “Karjera”

Karjeras pakalpojumi:

-          darba meklētājiem,

-          jauniešiem,

-          pieaugušajiem.

Šī NVA mājas lapas sadaļa - ceļvedis karjeras veidošanā:
- sadaļā „Jauniešiem” var atrast dažādas sevis izpētes metodikas, kuras palīdzēs šo „iekšējo informāciju” izmantot savā labā, pieņemot lēmumu par profesionālo izvēli. 
Ir iespēja arī „pielaikot” dažādas profesijas, izvēloties to, kura ir vispiemērotākā ikviena interesēm, prasmēm, kā arī atbilst darba tirgus pieprasījumam. Var uzzināt, kāda izglītība ir nepieciešama un kur apgūt izvēlēto profesiju.
Ja jau ir pieredze kādā no profesionālās darbības jomām, bet šī brīža darbs vairs nesniedz gandarījumu, ir laiks ieskatīties sevī un savas nākotnes iespējās sadaļā „Pieaugušajiem”.

Ja kāds meklē darbu un vēlas iegūt informāciju, kā to izdarīt, ietaupot savu laiku un naudu, tad jāieskatās tematiskajā sadaļā „Darba meklētājiem”. Tieši šeit var iegūt informāciju, kā meklēt darbu, lai to atrastu: var iemācīties apkopot savu iepriekšējo pieredzi un izvirzīt jaunus mērķus, veidot savu personisko „Pieredzes un sasniegumu mapi”, kā arī saņemt ieteikumus, kā veiksmīgi pierādīt savas spējas darba intervijā.

Pieejams tiešsaistē: http://www.nva.gov.lv/karjera/


Profesiju apraksta katalogs

370 profesiju apraksti (2006.gads): darba pienākumi, veikšanas veids, profesijas apraksts, būtiskākais aprīkojums un instrumenti, darba apstākļi, uzņēmumu vai iestāžu veidi, kuros sastopami šīs profesijas pārstāvji, kā arī radniecīgās profesijas.

Pieejams tiešsaistē un lejuplādējams: http://www.nva.gov.lv/karjera/docs/profesiju_aprakstu_katalogs_A4.pdf - lielais

http://jvmv.lv/f/uploads/profesiju-aprakstu-katalogs-A5.pdf  - saīsināti

«Profesiju aprakstu katalogs 2. sējums» NVA

Profesiju aprakstu kataloga 2. sējumā (2012.gads) ir iekļautas vairākas profesijas, kuru pieprasījumu nākotnē prognozē Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija, vai kuras par nozīmīgām atzina aptaujāto profesionālo asociāciju un valsts iestāžu pārstāvji. Personības īpašības, iemaņas un prasmes, kas nepieciešamas šajā profesijā un ieteikumi, kā tās attīstīt.

Tajā var iepazīties ar 130 profesiju aprakstiem, uzzināt, kādi ir attiecīgā speciālista darba uzdevumi, apstākļi, aprīkojums un profesionālās izaugsmes iespējas, kā arī gūt priekšstatu par izglītības prasībām un radniecīgajām profesijām. Katras profesijas apraksta beigās ir sniegti ieteikumi, ko var darīt jau šodien, lai laikus rūpētos par darbam nepieciešamo spēju attīstību, zināšanu un prasmju apguvi.

Visām profesijām ir izstrādātas prasmju noteikšanas lapas, kas palīdz izvērtēt savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Prasmju noteikšanas lapu lietderīgi aizpildīt pēc iepazīšanās ar konkrētās profesijas aprakstu. 

Jaunais „Profesiju aprakstu katalogs” ir 2007. gadā izdotā kataloga turpinājums. Abu katalogu apvienoto e-versiju, kurā ir 500 profesiju apraksti un prasmju noteikšanas lapas, var aplūkot NVA mājaslapas (www.nva.gov.lv) sadaļā „Karjeras pakalpojumi”.  


Projekts “Dari Latvijai”

Biedrība „Alternatīvā Attīstība” – Projekts Dari Latvijai piedāvā skolu jauniešiem, skolotājiem, skolu vadībai, tehnikumiem, augstskolām, uzņēmējiem un pašvaldībām kopā augt un palīdzēt augt katram jaunajam cilvēkam, lai tas atrastu sev piemērotāko vietu dzīvē un sev atbilstošāko profesiju – tādu, kas ir vērtīga pašam un prestiža darba vidē.

Pieejams tiešsaistē: http://www.darilatvijai.lv/par-projektu-darilatvija/

 

Jauniešu izglītības un karjeras iespējas militārajā jomā Latvijā (skatīt bukletu)