TUKUMA 2.VIDUSSKOLAS INTEREŠU IZGLĪTĪBAS NODARBĪBU GRAFIKS

2019./2020.mācību gada 1.semestrim

Interešu izglītības programma

pirmdiena

otrdiena

trešdiena

ceturtdiena

piektdiena

Kameransamblis 4.-12.kl.

(Spartaka 2a, 20.kab.) U.Strauja

14 + 4 stundas (metodiskais darbs/darbs ar nošu materiālu / repertuāra atlase)

 

14.40 – 15.20 ind.

15.20 – 16.00 ind.

16.00 – 16.40 ind.

16.50 – 17.30 kopspēle

17.30 – 18.10 kopspēle

18.10 – 18.50 metod.d.

14.40 – 15.20 ind.

15.20 – 16.00 ind.

16.00 – 16.40 ind.

16.50 – 17.30 ind.

17.30 – 18.10 metod.d.

18.10 – 18.50 metod.d.

 

14.40 – 15.20 ind.

15.20 – 16.00 ind.

16.00 – 16.40 ind.

16.50 – 17.30 kopspēle

17.30 – 18.10 kopspēle

18.10 – 18.50 metod.d.

Vokāli instrumentālais ansamblis „Pro” 5.-12.kl.

(Zemgales vsk. zāle, Zemītes ielā 5/1) V.Prancāns 3 stundas + 2 stundas (metod. darbs / apskaņošana / fonogrammu izveide)

 

 

16.00 – 16.40

16.40 – 17.20

17.20 – 18.00

18.00 – 18.40 met.d.

18.40 – 19.20 met.d.

 

 

Tautas deju kolektīvs 1.-2.kl. – 1.klašu grupa (Mākslas skolas zāle)

M. Zamulovica 3 stundas + 1 stunda (individ. / metodiskais darbs)

12.50 – 14.15

14.20 – 15.00 met.d.

 

 

12.50 – 13.30

 

 

 

Tautas deju kolektīvs 1.-2.kl. – 2.klašu grupa (Demo studijas zāle)

M. Zamulovica 3 stundas + 1 stunda (individ. / metodiskais darbs)

 

 

 

 

13.45 – 14.20

 

12.50 – 14.15

14.20 – 15.00 met.d.

Tautas deju kolektīvs 3.-4.kl. – 3.klašu grupa I.Kleinhofs

 (Tukuma Kultūras nama zāle) 4 stundas + 1 stunda (individ. / metodiskais darbs)

13.45 – 15.05

 

 

 

13.45 – 14.50

14.50 – 15.30 met.d.

 

Tautas deju kolektīvs 3.-4.kl. – 4.klašu grupa (Demo studijas zāle) M.Zamulovica 3 st. + 1 st. (met. darbs)

 

13.45 – 15.05

 

 

 

12.45 – 14.05

14.10 – 14.50 met.d.

 

 

Tautas deju kolektīvs 5.-6.kl. (Tukuma Kultūras nama zāle) I.Kleinhofs 4 st. + 1 st. (met. darbs)

15.05 – 16.25

 

 

14.50 – 16.00

16.00 – 16.40 met.d.

 

 

Tautas deju kolektīvs 7.-9.kl. (Tukuma Kultūras nama zāle) I.Kleinhofs 4 st. + 1 st. (met. darbs)

16.25 – 17.45

16.10 – 17.30

 

16.40 – 17.20 met.d.

 

 

Vokālais ansamblis 1.-2.kl.

(1.kl. – Tukuma E.B.-U. 1.psk., 4.kab., 2.kl. – Tukuma 3.psk., 14. kab.) R.Peipa

4 stundas

12.40 – 13.20 2.kl.

 

 

12.40 – 13.20 2.kl.

 

12.55 – 13.35 1.kl.

13.35 – 14.15 1.kl.

 

Koris 3.-4.kl. (Tukuma 2.psk., 16.kab.) R.Peipa

3 stundas + 1 stunda (darbs ar nošu materiālu / repertuāra atlase)

Koncertmeistare G.Rosicka 2 stundas

 

13.40 – 14.20

13.40 – 14.40 - koncertmeistars

13.40 – 14.20

 

 

 

13.40 – 14.20

14.20 – 15.00 (met.d.)

 

 

Koris 5.-12.kl.

(Spartaka iela 2a, 8.kab.) Ē.Bogataja

4 stundas + 2 stundas (darbs ar nošu materiālu / repertuāra atlase)

Koncertmeistare A.Vītoliņa 2 stundas

 

14.20 –  15.00

15.10 – 15.50

16.00 – 16.40

(met.d. konc.m.)

 

 

13.30 – 14.10

14.20 – 15.00

15.10 – 15.50

 

8.00 – 8.40

(8.kab., koncertmeist.)

14.20 – 15.00  (met.d.)

15.00 – 15.40 (met.d.)

Izteiksmīgā runa 5. – 12.kl.

(Spartaka iela 2a, 18. kab.) I.Freimane

 2 stundas

 

 

 

 

14.10 – 14.50

15.50 – 15.30

Izteiksmīgā runa 5. – 9.kl.

(Spartaka 2a, 8.kab.) Ī.Rimoviča

2 stundas

14.20 – 15.00

15.10 – 15.50

 

 

 

 

Izteiksmīgā runa 1. – 4.kl.

(Tukuma Raiņa ģimn. 76.kab.) V.Grīnvalde 2 stundas

 

13.40 – 14.20

14.20 – 15.00

 

 

 

Vizuālās mākslas pulciņš

1.-12.kl. (Tukuma 2.psk. 5.kab., Spartaka iela 2a, 19.kab.) S.Tišlere

4 stundas

 

 

13.40 – 14.20

14.20 – 15.00

(Tukuma 2.psk. 5.kab.)

 

14.20 – 15.00

15.00 – 15.40

(Tukuma 2.vsk.,

 Spartaka 2a, 19.kab.)

Rotu darbnīca

5.-12.kl. (Spartaka iela 2a, 14. kab.) S.Valdmane  4 stundas

 

 

 

 

14.10 - 14.50

15.05 - 15.45

15.45 – 16.25

16.25 - 17.05

Sporta spēles 5.-12.kl. zēniem (Tumes psk. sporta zāle / stadions)

 O.Mīļais 2 stundas + 1 stunda (metod. darbs, sporta sacensību satura izstrāde)

 

 

13.40 – 14.20

14.20 – 15.00

15.00 – 15.40 metod.d.

 

 

Sporta spēles 5.-12.kl. meitenēm

(Tumes psk. sporta zāle / stadions)

I.Ķirķe 2 stundas + 1 stunda (metod. darbs, sporta sac. Rezult. kopsavilkums)

 

15.30 – 16.10

16.10 – 16.50

16.50 – 17.30 metod.d.

 

 

 

Autoekslpuatācija 11.-12.kl.

(Spartaka 2a, 10.kab.) V.Prancāns

5 stundas + 1 stunda (metodiskais un/vai individuālais darbs / testu kārtošana tiešsaistē)

 

16.00 – 16.40

met.d., ind.d.

 

16.00 – 16.40

16.40 – 17.20

17.30 – 18.10

18.10 – 18.50

19.00 – 19.40

 

Skolas vēstures izpēte

10.-12.kl. (Tumes psk. 115.kab.) S.Prancāne 2 stundas + 1 stunda (metod.d., materiālu arhivēšana)

 

 

 

 

13.40 – 14.20

14.20 – 15.00

15.00 – 15.40 met.d.

 

Vides izglītība 5.-12.kl.

(Spartaka 2a, 11.kab.) V.Kaņepe

2 stundas

 

 

13.30 – 14.10

14.20 – 15.00

 

 

Praktiskās uzņēmējdarbības pulciņš

5.-12.kl. 4 (2+2) stundas (Spartaka 2a, 11.kab. – 5.-9.kl.) V.Kaņepe, (Spartaka 2a, 14.kab. – 10.-12.kl.) S.Eglīte

 

13.30 – 14.10 5.-9.kl.

14.20 – 15.00 5.-9.kl.

 

16.00 – 16.40 10.-12.kl.

16.40 – 17.20 10.-12.kl.

 

 

Šaha pulciņš 2.-6.kl. (Spartaka iela 2a, 10.kab.)

R.Helviga 2 stundas

 

 

 

 

14.20 – 15.00 1.grupa

15.10 – 15.50 2.grupa

Robotikas pulciņš 5.-7.kl. (Spartaka iela 2a, 18.kab.)

G.Helvigs 4 stundas

 

 

 

1.grupa 12.40 – 13.20

1.grupa 13.30 – 14.10
2.grupa 15.10 – 15.50

2.grupa 15.50 – 16.30

 

Skolas avīze “Spogulis”

5.-12.kl. (Spartaka ielā 2a, 2.kab. / Tumes psk. TP2.kab.)

E.Korna-Opincāne

 

 

11.40 – 12.00 10.-12.kl.

 

8.00 – 8.40 5. – 7.kl.

14.00 – 15.00 8. – 12.kl.