TUKUMA 2.VIDUSSKOLAS INTEREŠU IZGLĪTĪBAS NODARBĪBU GRAFIKS

2020./2021.mācību gada 1.semestrim

Interešu izglītības programma

pirmdiena

otrdiena

trešdiena

ceturtdiena

piektdiena

Kameransamblis 4.-12.kl.

(Spartaka 2a, 20.kab.) U.Strauja

 

 

14.00 – 14.40 ind.d. 14.50 – 15.30 kopspēle.

15.40 – 16.20 kopspēle.

16.30 – 17.10 kopspēle

17.20 – 18.00 metod.d.

14.00 – 14.40 ind.d.

14.50 – 15.30 ind.d.

15.40 – 16.20 ind.d.

16.30 – 17.10 ind.d.

 

 

14.00 – 14.40 ind.d.

14.50 – 15.30 kopspēle.

15.40 – 16.20 kopspēle.

16.30 – 17.10 kopspēle

17.20 – 18.00 metod.d.

Vokāli instrumentālais ansamblis „Pro” 5.-12.kl.

(zāle, Zemītes ielā 5/1) V.Prancāns   

 

 

16.00 – 16.40

16.40 – 17.20

17.20 – 18.00 met.d.

18.00 – 18.40 met.d.

18.40 – 19.20 met.d.

 

 

Tautas deju kolektīvs 1.kl. (Demo studijas zāle)

M. Zamulovica 

13.40 – 14.40

(DEMO telpa Tidaholmas ielā)

13.00 – 13.40 met.d.

 

 

13.40 – 14.40

(DEMO telpa

Tidaholmas ielā)

 

 

 

Tautas deju kolektīvs 2.-3.kl. (Demo studijas zāle / Tukuma Kultūras nams) M. Zamulovica 

 

 

 

13.50 – 14.50

(DEMO telpa

Tidaholmas ielā)

 

 

13.50 – 14.50

(Tukuma KN skatuve)

13.10 – 13.50 met.d.

 

Tautas deju kolektīvs 4.-5.kl. M.Zamulovica

 (Tukuma Kultūras nams) 

14.50 – 16.10

(Tukuma KN skatuve)

 

 

 

14.50 – 16.10

(Tukuma KN kamīnzāle)

16.10 – 16.50 met.d.

 

 

Tautas deju kolektīvs 6.-7.kl. (Tukuma Kultūras nams) M.Zamulovica 

 

15.00 – 16.00

(Tukuma KN skatuve)

16.10 – 16.50 met.d.

 

 

15.00 – 16.00

(Tukuma KN skatuve)

 

 

Tautas deju kolektīvs 8.-12.kl. (Tukuma Kultūras nams/ Skolas zāle LLT) M.Zamulovica

16.30 – 17.50

(Tukuma KN skatuve)

17.50 – 18.30 met.d.

 

 

16.30 – 17.50

(Skolas zāle,

Zemītes ielā 5/1)

 

Ritmoplastikas pulciņš 3.-4., 5.-6.kl. (Deju studijas “Fitness Tukumā zāle”, Kurzemes ielā 10a) A.Šteina 

 

 

5.-6.kl.

14.00 – 14.40

14.40 – 15.20

15.20 – 15.40 met.d.

3.-4.kl.

14.00 – 14.40

14.40 – 15.20

15.20 – 15.40 met.d.

 

Vokālais ansamblis 1.-2.kl.

(2.kl. – Tukuma E.B.-U. 1.psk., zāle)., 1.kl. – Tukuma 3.psk., 14. kab.) R.Peipa

 

 

 

12.20 – 13.00 2.kl.

13.00 – 13.40 2.kl.

 

12.20 – 13.00 1.kl.

 

 

Koris 3.-4.kl. (Tukuma 2.psk., 16.kab.) R.Peipa

 

Koncertmeistare G.Rosicka 

12.40 – 13.20

13.20 – 14.00

 

 

 

 

 

13.20 – 14.00

(ar koncertmeistaru 1 st.)

14.00 – 14.40

(kora vad. met.d.)

14.00 – 14.40 – (koncertmeistara met.d.)

Koris 5.-12.kl.

(Spartaka iela 2a, 8.kab./ E.Birznieka-Upīša 1.psk. mūz.kab.) Ē.Bogataja

 

Koncertmeistare A.Vītoliņa 

13.30 – 14.10

14.20 – 15.00

(Spartaka ielā 2a, 8.kab. 5.kl.)

 

 

16.00 – 16.40

16.40 – 17.20

(T.EBU 1.psk. mūz.kab.

8.-12.kl.,

koncertmeistars 1 st.)

 

8.00 – 8.40

(8.kab., 1 st. koncertmeist.)

14.20 – 15.00 (metod.d.)

Vokālās mūzikas ABC 5. – 12.kl.

(Spartaka iela 2a, 8. kab.) P.Mihailova

 

 

 

 

 

14.20 – 15.00

15.10 – 15.50

 

Mūsdienu fotogrāfija. Radīt un rādīt

10.-12.kl. (Spartaka iela 2a, 2. kab.) S.U.Zeidenberga  

 

 

 

 

15.30 – 16.10

16.10 – 16.50

Izteiksmīgā runa 5. – 12.kl.

(Zemītes iela 5/1, 8. kab.) I.Freimane

 

 

 

 

 

13.50 – 14.30

Vizuālās mākslas pulciņš

1.-12.kl. (Tukuma 2.psk. 5.kab., Spartaka iela 2a, 19.kab.) S.Tišlere

 

 

 

13.40 – 14.20

14.20 – 15.10

(Tukuma 2.psk. 5.kab.)

 

13.30 – 14.10

14.10 – 14.50

 (Tukuma 2.vsk.,

 Spartaka 2a, 19.kab.)

14.50 – 15.30 – met.d.

Rotu darbnīca

5.-12.kl. (Spartaka iela 2a, 14. kab.) S.Valdmane 

 

 

 

 

14.40 - 15.20

15.20 - 16.00

 

Vides izglītības pulciņš 5.-12.kl. (Spartaka 2a, 11.kab.) V.Kaņepe

 

 

 

 

14.20 – 15.00

15.10 – 15.50

 

 

Autoekslpuatācija 11.-12.kl.

(Spartaka 2a, 10.kab.) V.Prancāns

 

16.00 – 16.40

16.40 – 17.20

17.30 – 18.10

18.10 – 18.50

19.00 – 19.40

16.00 – 16.40

met.d., ind.d.- konsult.

 

 

 

Praktiskās uzņēmējdarbības pulciņš

5.-12.kl. (Spartaka 2a, 11.kab. – 5.-9.kl.) V.Kaņepe, (Spartaka 2a, 14.kab. – 10.-12.kl.) S.Eglīte 

 

14.20 – 15.00 5.-9.kl.

15.10 – 15.50 5.-9.kl.

 

 

14.00 – 14.40 10.-12.kl.

14.40 – 15.20 10.-12.kl.

 

Skolas vēstures izpēte

10.-12.kl. (Spartaka ielā 2a, 16.kab.) S.Prancāne

16.20 – 17.00

 

 

16.00 – 16.40

 

Pasākumu un ekskursiju vadīšanas meistarklase 5. – 10.kl. (Spartaka 2a, 7.kab.) Ī.Rimoviča

 

15.30 – 16.10

16.20 – 17.00

 

 

 

 

Tukuma 2.vidusskolas AWARD vienība

8.-12.kl. (Spartaka 2a, 14.kab. – 10.-12.kl.) S.Eglīte, A.Locāne-Āboliņa

 

16.00 – 16.40

16.40 – 17.20

 

 

 

 

Robotikas pulciņš 5.c kl. (Spartaka iela 2a, 2.kab.)

A.Hildebrante 

 

 

14.10 – 14.50

14.50 – 15.30

 

 

ESF projekta Robotikas pulciņš 5.ab kl. (Spartaka iela 2a, 2.kab.)

A.Hildebrante 

14.10 – 14.50

14.50 – 15.30

 

 

 

 

ESF projekta Robotikas pulciņš 8.-9.kl. (Zemītes iela 5/1, 9.kab.)

G.Helvigs

14.50 – 15.30

15.30 – 16.10