TUKUMA 2.VIDUSSKOLAS INTEREŠU IZGLĪTĪBAS NODARBĪBU GRAFIKS

2023./2024. mācību gada 2.semestrim

Interešu izglītības programma

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Koris

5. - 9.kl.

N. Vanaga

(415. kab. vai lielā zāle)

8.00 – 8.40

kopkoris

(lielā zāle)

8.50-10.10 met.d.
 

14.20  –  16.40
ind./ balss grupās

 

 

 

13.30-16.40
ind./ balss grupās

Kameransamblis

4. - 12.kl.

U. Strauja

(415. kab., lielā zāle vai spoguļzāle)

 

8.00 – 8.40

Kopspēle
 

8.50 -9.30

met.d.

11.10 -11.50
ind.d. 

11.10 -11.50
ind.d

11.10 -11.50
ind.d.

12.40 – 13.20
met.d.

 

13.40 – 17.00

kopspēle

11.10 -11.50
ind.d

 

8.00 – 8.40
ind.d.

8.50-9.30

ind.d

13.20 – 14.00
ind.d.

Vokāli instrumentālais ansamblis “PRO”

5. - 12.kl.

V. Prancāns

(416. kab. vai lielā zāle)

 

 


15.10 – 18.30

 

 

9.40 – 10.20

met. d.

Ansamblis

1. - 4.kl.

D. Perera

(414. kab. vai 416.kab.)

12.40 – 13.20

13.30 – 14.10

 

 

14.20-15.00
met.d.

Tautas deju kolektīvs

1.kl.

M. Zamulovica

13.30 - 14.10
(lielā zāle)

12.40-13.20

met. d.

 

 

12.40 – 13.20
(lielā zāle)

 

Tautas deju kolektīvs

2.kl.

M. Zamulovica


14.20 – 15.20
(lielā zāle)

 

 

 

12.40 – 13.40

(lielā zāle)

13.50-14.30
met.d.

Tautas deju kolektīvs

3. - 4.kl.

M. Zamulovica

 

12.40-13.20
met. d.
13.30 – 14.30

(lielā zāle/
multifunkc.z.)


 

 

13.30 – 14.30

(multifunkc.z.)

 

 

Tautas deju kolektīvs

5. - 9.kl.

M. Zamulovica

 

14.30 – 15.30
(lielā zāle)

 


14.30 – 15.30

(multifunkc.z.)

15.40-16.20
met.d.

 

 

Rokdarbu pulciņš

5. – 9.kl.

D. Pelce

(332. kab.)

 

 

 

14.20 – 15.40

15.40 – 16.20

met. d.

 

 

Vizuālās mākslas pulciņš

1. kl.

D. Pelce

(332. kab.)

 

11.50-12.30
met.d.
12.40 - 14.10.

 

 

 

Vizuālās mākslas pulciņš

2. – 12. kl.

S. Tišlere

(327. kab.)

 

 

 

 


12.40 – 15.20

 

Kustību pulciņš

1.– 3. kl.

Z.Celitāne

(multifunkcionālā zāle)

 

 

13.00 – 13.40

 

13.00 – 13.40

Vispusīgās fiziskās sagatavotības pulciņš

4. – 6.kl.

A. Čākurs

(lielā sporta zāle)

 

14.20 – 15.40

15.40 – 16.20

met.d.

 

 

 

Sporta spēles (zēniem)

7. - 9.kl.

A.Rudzītis

(lielā sporta zāle)

 

 

14.10 – 15.30
15.30-16.10
met.d.

 

 

Sporta spēles (meitenēm)

7. - 9.kl.

M. Auniņš

(lielā sporta zāle)

 

 

14.10 – 15.30
15.30-16.10
met.d.

 

 

Jauno autovadītāju pulciņš

11. - 12.kl.

V. Prancāns

(307. kab.)

 

16.00 – 16.40
met.d.

 

16.00 – 20.05

 

Vācu valodas pulciņš

4. –  12.kl.

I. Migla

(304. kab.)

 

 

12.40 – 14.40

 

 

 

Šaha pulciņš

1.kl.

R. Helviga

(241. kab.)

 

 

 

 

 

12.40 – 13.20

Teātra pulciņš
1. – 6.kl.
M.Rosicka-Strūberga
(lielā zāle)
 

 

 

 

 

12.40-13.20 (met.d./indiv.d.)

13.30 – 15.50
 

 

 

Foto pulciņš
7. – 9.kl.
Z. Hartmane
(304. kab.)

 

14.20 – 16.20
16.20 – 17.00
(met.d.)

 

 

 

Vides pulciņš

7. – 9.kl.
R.Rutkis
(303.kab.)

 

 

14.20 – 16.40
 

 

 

Skolas vēstures izpētes pulciņš

7.-12.kl.

L.Bērziņa
(telpa radošumam un izaugsmei)

14.20-15.50

 

14.20-15.50

 

 

“Prātnieks”

2.kl.
L.Muča
(243.telpa

12.30-13.30       12.30-13.30