TUKUMA 2.VIDUSSKOLAS INTEREŠU IZGLĪTĪBAS NODARBĪBU GRAFIKS

2021./2022.mācību gada 1.semestrim

Interešu izglītības programma

pirmdiena

otrdiena

trešdiena

ceturtdiena

piektdiena

Kameransamblis 4.-12.kl.

(T2V ēkā, Spartaka 2a, 20.kab.) U.Strauja

 

14.10 – 14.50 ind.d. 15.00 – 15.40 ind.d.

15.50 – 16.30 ind.d.

16.40 – 17.20 ind.d

17.30 – 18.10 kopspēle

18.20 – 19.00 kopspēle

 

14.10 – 14.50 met.d. 15.00 – 15.40 met.d.

15.50 – 16.30 ind.d.

16.40 – 17.20 ind.d

 

14.10 – 14.50 ind.d. 15.00 – 15.40 ind.d.

15.50 – 16.30 ind.d.

16.40 – 17.20 ind.d

17.30 – 18.10 kopspēle

18.20 – 19.00 koppspēle

 

Vokāli instrumentālais ansamblis „Pro” 5.-12.kl.

(zāle, Zemītes ielā 5/1) V.Prancāns     

 

 

16.00 – 16.40

16.40 – 17.20

 

 

 

Tautas deju kolektīvs 1.-2.kl. (Tukuma pilsētas kultūras nama zāle)

M. Zamulovica 

13.30 – 14.10

 

 

13.30 – 14.10

 

 

 

Tautas deju kolektīvs 3.-4.kl. (Tukuma pilsētas kultūras nama zāle)

M. Zamulovica 

 

 

 

13.30 – 14.30

 

 

14.10 – 15.10

13.20 – 14.00 

 

Tautas deju kolektīvs 5.-6.kl.  (Tukuma pilsētas kultūras nama zāle)

M.Zamulovica

 

14.30 – 15.30

 

 

 

14.30 – 15.30

 

 

 

Tautas deju kolektīvs 7.-8.kl. (Tukuma pilsētas kultūras nama zāle) M.Zamulovica

 

 

 

15.30 – 16.30

 

 

Tautas deju kolektīvs 9.-12.kl. (T2V ēka, Zemītes ielā 5/1, zāle)

M.Zamulovica

15.50 – 17.10

17.20 – 18.00 met.d.

 

 

15.50 – 17.10

 

 

Vokālais ansamblis 1.-2.kl.

(Tukuma E.B.-U. 1.psk., 4.kab.)

R.Peipa

 

12.30 – 13.10

13.10 – 13.50 (met.d.)

 

 

12.30 – 13.10

Koris 3.-4.kl.

(TRVĢ ēkā, 74.kab.)

R.Peipa

Koncertmeistare G.Rosicka 

13.10 – 14.10

 

 

 

 

13.10 – 14.10

 

 

 

Koris 5.-12.kl.

(T2V ēkās: Spartaka iela 2a, 8.kab./ Zemītes ielā 5/1, zālē)

Ē.Bogataja

Kormeistare K.Grīga 

15.00 – 15.40 (Spartaka ielā 2a, 8.kab. 5.-12.kl.)

 

 

13.20 – 14.00

(Spartaka ielā 2a, 8.kab.

5.-6.kl.)

15.00 – 15.40

(Spartaka ielā 2a, 8.kab. 7.-8.kl.)

 

 

13.10 – 13.50

 (T2V zālē, 9.-12.kl.)

13.20 – 14.00

14.10 – 14.50

(kormeistara nodarbības Spartaka ielā 2a, 8.kab.)

Izteiksmīgā runa 5. – 12.kl.

(T2V ēkā, Zemītes iela 5/1, 7.kab.)

I.Freimane 

 

 

 

11.20 –  12.00

12.10 – 12.50

 

Teātra pulciņš. Personības attīstības nodarbības 9. – 12.kl. (T2V ēkā, Zemītes iela 5/1, zālē)

M.Kalniņš  

 

 

 

 

14.00 – 14.40

14.40 – 15.20

15.20 – 16.00

 

Mūsdienu fotogrāfija. Radīt un rādīt 5.-9., 10.-12.kl. (T2V ēkā, Spartaka iela 2a, 2. kab./ pilsētvidē / dabā) S.U.Zeidenberga 

 

 

15.30 – 16.10

16.10 – 16.50

17.00 – 17.40

17.40 – 18.20

 

 

 

Vizuālās mākslas pulciņš

1.-12.kl. (TRVĢ ēkā, 5.kab., T2V ēkā, Spartaka iela 2a, 19.kab.)

S.Tišlere

 

 

 

13.10 – 13.50

13.50 – 14.30

(3.-4.kl. TRVĢ, 5.kab.)

 

14.30 – 15.10

15.10 – 15.50

(5.-12.kl. T2V, 19.kab.)

 

 

Vides izglītības pulciņš 5.-12.kl. (T2V ēkā, Spartaka 2a, 14./9.kab.)

V.Kaņepe  

 

14.10 – 14.50

 

13.20 – 14.00

 

 

Fiziskās veselības pulciņš

1.-2.kl. (Tukuma Sporta halle, Pauzera ielā 7, zāle) I.Lagzdiņa 

 

14.10 – 14.50

14.50 – 15.30

 

 

 

Fiziskās veselības pulciņš

3.-4.kl. (Tukuma Sporta halle, Pauzera ielā 7, zāle)  (pēc 25.10.2021.)

 

 

 

 

 

Sporta spēles 5.-12.kl. meit., 5.-8.kl. puiši (LLT stadions/Porziņģa laukums) A.Rudzītis 

 

 

15.00 – 16.00

(LLT stadions)

15.00 – 16.00

(Porziņģa laukums)

 

Sporta spēles 9.-12.kl. puiši (Tukuma Sporta halle/stad., Pauzera ielā 7)

O.Mīļais 

15.00 – 15.40

15.40 – 16.20

 

 

 

 

Jauno autovadītāju pulciņš 11.-12.kl. (T2V ēkā, Spartaka 2a, 10.kab.) V.Prancāns 

16.10 – 16.50

16.50 – 17.30

17.40 – 18.20

18.20 – 19.00

19.10 – 19.50

 

 

 

 

Praktiskās uzņēmējdarbības pulciņš

5.-12.kl. (Spartaka 2a, 11.kab. – 5.-9.kl.) V.Kaņepe, (Spartaka 2a, 14.kab. – 10.-12.kl.) S.Eglīte 

 

13.20 – 14.00

 

 13.20 – 14.00

14.10 – 14.50

15.00 – 15.40

 

 

Skolas vēstures izpēte

10.-12.kl. (T2V ēkā, Zemītes ielā 5/1, 5.kab.)

L.Šulca 

 

14.50 – 15.30

15.30 – 16.10

 

 

 

Pasākumu un ekskursiju vadīšanas meistarklase 5. – 12.kl. (T2V ēkā, Spartaka 2a, 8.kab.)

Ī.Rimoviča 

 

 

14.00 – 14.40 5.-7.kl.

15.00 – 15.40 8.-11.kl.

 

 

Vācu valodas pulciņš 10. – 12.kl. (T2V ēkā, Spartaka 2a)

I.Migla

 

 

 

 

 

Robotikas pulciņš 4.-5. kl. (T2V ēkā, Spartaka iela 2a, 2.kab.)

A.Hildebrante

 

14.10 – 14.50

14.50 – 15.30