TUKUMA 2.VIDUSSKOLAS INTEREŠU IZGLĪTĪBAS NODARBĪBU GRAFIKS

2022./2023.mācību gada 1.semestrim

Interešu izglītības programma

pirmdiena

otrdiena

trešdiena

ceturtdiena

piektdiena

Kameransamblis

4. - 12.kl.

U. Strauja

(415. kab. vai lielā zāle)

15.10 – 15.50 ind. d.

 

15.50 – 16.30 ind. d.

 

16.30 – 17.10 ind. d.

 

 

15.10 – 15.50 ind. d.

 

15.50 – 16.30 ind. d.

 

16.30 – 17.10 ind. d.

 

14.00 – 14.40

met. d.

 

14.00 – 14.40

met. d.

 

15.00 – 15.40 kopspēle

 

15.40 – 16.20

kopspēle

 

15.10 – 15.50 ind. d.

 

15.50 – 16.30 ind. d.

 

16.30 – 17.10 ind. d.

 

 

 

 

15.10 – 15.50 ind. d.

 

15.50 – 16.30 ind. d.

 

16.30 – 17.10 ind. d.

 

Vokāli instrumentālais ansamblis “Pro”

5. - 12.kl.

V. Prancāns

(416. kab. vai lielā zāle)

 

 

15.10 – 18.30

 

 

13.30 – 14.10

met. d.

Tautas deju kolektīvs

1.kl.

M. Zamulovica

(lielā zāle)

 

 

12.40 - 13.20

 

13.20 - 14.00

met. d.

 

12.40 - 13.20

Tautas deju kolektīvs

2. - 3.kl.

M. Zamulovica

(lielā zāle)

13.30 – 14.30

 

 

13.30 – 14.10

 

14.10 - 14.50

met. d.

 

 

 

Tautas deju kolektīvs

4. - 5.kl.

M. Zamulovica

(lielā zāle)

 

 

13.30 – 14.30

 

 

 

 

13.30 – 14.30

 

14.30 – 15.10

met. d.

Tautas deju kolektīvs

6. - 7.kl.

M. Zamulovica

(lielā zāle)

14.30 – 15.30

 

15.30 – 16.10

met. d.

 

14.30 – 15.30

 

 

 

Koris

5. – 12.kl.

Ē. Bogataja   

(414. kab. vai lielā zāle)

 

Kormeistare K. Grīga

14.20 – 15.00

15.00 – 15.40

15.40 – 16.20

 

 

14.20 – 15.00

 

 

 

12.40 – 13.20

met. d.

 

13.20 – 14.00

met. d.

 

13.20 – 14.40

(kormeistara nodarbības 414. kab.)

Ritmika

5. – 9.kl.

L. Jēgere

(sporta zāle)

 

 

 

 

13.30 – 15.40

 

Dizaina darbnīca

5. – 9.kl.

S. Valdmane

(212. kab.)

 

 

13.30 – 15.00

 

 

Rokdarbu pulciņš

5. – 9.kl.

D. Pelce

(332. kab.)

14.10 – 15.30

15.30 – 16.10

met. d.

 

 

 

 

 

Vizuālās mākslas pulciņš

(2. – 12. kl.)

S. Tišlere

(327. kab.)

 

 

 

14.20 – 15.40

 

Fiziskās veselības pulciņš

1.– 3. kl.

I. Lagzdiņa

(lielā zāle, spoguļzāle)

12.40 – 13.30

13.30 – 14.20

 

 

13.30 – 14.20

 

14.20 – 15.00

met. d.

 

Vispusīgās fiziskās sagatavotības pulciņš

3. – 5.kl.

A. Čākurs

(lielā sporta zāle)

 

14.20 – 15.40

 

 

 

Jauno autovadītāju pulciņš

11. - 12.kl.

V. Prancāns

307. kab.

 

16.00 – 16.40

 

15.10 – 18.30

 

Praktiskās uzņēmējdarbības pulciņš

5. – 12. kl.

S. Eglīte

330. kab.

 

 

 

15.10 – 16.30

 

Vācu valodas pulciņš

5. – 6.kl.

10. – 12.kl.

I. Migla

332. kab.

 

16.00 – 17.20

15. 50 – 17.10

 

17.10 – 17.50

met. d.

 

 

Šaha pulciņš

1.– 2. kl.

R. Helviga

241. kab.

 

 

 

15.10 – 16.00

 

Robotikas pulciņš

5. – 6.kl.

R. Ozols

(416. kab., apspriežu un lielā zāle)

14.20 – 15.40

 

 

14.20 – 15.40