Tukuma 2.vidusskolas skolēnu domes sastāvs

 2018./2019.m.g.

 

Vārds, uzvārds

Klase

Vianita Rosvite Vēvere 

11.b
Adrians Gūtšmits  11.b
Māra Mendrika  11.b
Dairis Bahmanis  12.b
Mareks Simčenko  8.a