Tukuma 2.vidusskolas skolēnu domes sastāvs

 2020./2021.m.g.

 

Domes priekšsēdētājs - Andrejs Andrejevs 10.b

Domes priekšsēdētāja vietniece - Nikola Vismanta 7.a

Sabiedrisko attiecību vadītāja - Agnete Galinska 10.a

Sabiedrisko attiecību vadītāja - Kitija Pučinska 7.c

IT administrators - Ričards Balams 9.c

Dekoratore - Ketija Stankus 8.b

 

Darja Novičenoka 9.b

Matīss Dambergs 9.c

Nikoļeta Rūsa 9.b

Armanda Grandberga 10.b

Megija Fridrohsone 10.b

Edvards Andrejs Radionovs 7.c

Rihards Rozenbite 7.b

Linards Širkevičs 7.b

Nikija Jaunbrāle 8.a

Kristers Zekunde 8.a

Justs Grīslītis 12.b

Sabīne Pepere 12.b

Viktorija Strogonova 12.a