28 Apr 2017
      

 Š.g. 21.-23.aprīlī Tukuma 2.vidusskolas 5.-10.klašu koris piedalījās pirmajā Starptautiskajā bērnu un jauniešu garīgās mūzikas festivālā “SOLI DEO GLORIA”. Festivālā laikā koris kopā ar citiem kolektīviem un solistiem koncertēja Kuldīgas pilsētas un novada dievnamos: Turlavas pagasta Lipaiķu evaņģēliski luteriskajā baznīcā, Rendas evaņģēliski luteriskajā baznīcā, kā arī Alsungas novadā Sv. Miķeļa Alsungas katoļu baznīcā.

 Festivālu rīkoja Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar festivāla idejas autoru kordiriģentu Eduardu Grāvīti un Kuldīgas novada draudzēm. Festivāla dalībnieki koncertos izpildīja dažādu laikmetu Latvijai un Eiropai tradicionāli raksturīgo kristīgo konfesiju garīgo mūziku atšķirīgās noskaņās. Viens no festivāla mērķiem bija ar mūzikas palīdzību attīstīt un nostiprināt bērnos un jauniešos Latvijai un Eiropai tradicionālas kristīgās vērtības: ticību, mīlestību, savstarpēju sapratni un iejūtību, kas ir tik būtiski mūsdienu strauji mainīgajā pasaulē. Ar izvēlētajām dziesmām un skaņdarbiem festivāla dalībnieki iepazina un apguva kā klasiskās, tā arī mūsdienu mūzikas paraugus ar sakrālu un garīgu tematiku.

 Noslēguma lielkoncerts svētdien, 23.aprīlī, notika Kuldīgas Sv.Annas Evanģēliski luteriskajā baznīcā. Koncertā piedalījās E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas koris “Cantus”, Aizkraukles novada ģimnāzijas koris “De Cantare”, Apvienotais Lietuvas bērnu koris, vokālie ansambļi “Trifeles” un “Karameles”, Ventspils Centra sākumskolas zvanu ansamblis “Saules zvani”, vairāki solisti un saksofonists. Mūsu skolas koris, kuru diriģēja skolotāja Ērika Bogataja, izpildīja M.Kīnes dziesmu “Sanctus” un M.Kīnes un K.Krūzas dziesmu “Kad Dievs zied Tavā dvēselē”. Koncertā kopā ar mūsu skolas kori uzstājās pagājušā gada 9.klases absolvente Paula Mihailova, kura izpildīja F.Šūberta dziesmu “Ave Maria”. Noslēguma kopdziesmas –trīs fragmentus no Andreu Lloid Weber rokoperas “Jesus Christus Superstar” izpildīja jau iepriekš minētie kolektīvi, kā arī pārējie festivāla dalībnieki: Vārmes pamatskolas 5.-9.kl.koris, Kuldīgas kultūras centra jauniešu koris “Lai top”, Kuldīgas BJC instrumentālais ansamblis “Mona” u.c. Koncerta sākumā un noslēgumā visus klātesošos uzrunāja mācītājs Mārtiņš Burke-Burkevics.

Š.g. 21.-23.aprīlī Tukuma 2.vidusskolas 5.-10.klašu koris piedalījās pirmajā Starptautiskajā bērnu un jauniešu garīgās mūzikas festivālā “SOLI DEO GLORIA”. Festivālā laikā koris kopā ar citiem kolektīviem un solistiem koncertēja Kuldīgas pilsētas un novada dievnamos: Turlavas pagasta Lipaiķu evaņģēliski luteriskajā baznīcā, Rendas evaņģēliski luteriskajā baznīcā, kā arī Alsungas novadā Sv. Miķeļa Alsungas katoļu baznīcā.

Festivālu rīkoja Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar festivāla idejas autoru kordiriģentu Eduardu Grāvīti un Kuldīgas novada draudzēm. Festivāla dalībnieki koncertos izpildīja dažādu laikmetu Latvijai un Eiropai tradicionāli raksturīgo kristīgo konfesiju garīgo mūziku atšķirīgās noskaņās. Viens no festivāla mērķiem bija ar mūzikas palīdzību attīstīt un nostiprināt bērnos un jauniešos Latvijai un Eiropai tradicionālas kristīgās vērtības: ticību, mīlestību, savstarpēju sapratni un iejūtību, kas ir tik būtiski mūsdienu strauji mainīgajā pasaulē. Ar izvēlētajām dziesmām un skaņdarbiem festivāla dalībnieki iepazina un apguva kā klasiskās, tā arī mūsdienu mūzikas paraugus ar sakrālu un garīgu tematiku.

Noslēguma lielkoncerts svētdien, 23.aprīlī, notika Kuldīgas Sv.Annas Evanģēliski luteriskajā baznīcā. Koncertā piedalījās E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas koris “Cantus”, Aizkraukles novada ģimnāzijas koris “De Cantare”, Apvienotais Lietuvas bērnu koris, vokālie ansambļi “Trifeles” un “Karameles”, Ventspils Centra sākumskolas zvanu ansamblis “Saules zvani”, vairāki solisti un saksofonists. Mūsu skolas koris, kuru diriģēja skolotāja Ērika Bogataja, izpildīja M.Kīnes dziesmu “Sanctus” un M.Kīnes un K.Krūzas dziesmu “Kad Dievs zied Tavā dvēselē”. Koncertā kopā ar mūsu skolas kori uzstājās pagājušā gada 9.klases absolvente Paula Mihailova, kura izpildīja F.Šūberta dziesmu “Ave Maria”. Noslēguma kopdziesmas –trīs fragmentus no Andreu Lloid Weber rokoperas “Jesus Christus Superstar” izpildīja jau iepriekš minētie kolektīvi, kā arī pārējie festivāla dalībnieki: Vārmes pamatskolas 5.-9.kl.koris, Kuldīgas kultūras centra jauniešu koris “Lai top”, Kuldīgas BJC instrumentālais ansamblis “Mona” u.c. Koncerta sākumā un noslēgumā visus klātesošos uzrunāja mācītājs Mārtiņš Burke-Burkevics.

Visos koncertos skolēnus pavadīja koncertmeistare skolotāja Gunita Rosicka, noslēguma koncertā – Sandra Sproģe. Trīs dienas par koristiem ikdienā rūpējās skolotājas Anda Gleizupa, Skaidrīte Prancāne un Rudīte Peipa. Brīvajā laikā bērni kopā ar skolotājām devās ekskursijās pa Kurzemes pērli – Kuldīgu, apskatot gan vecpilsētu ar Alekšupīti, gan Ventas rumbu un sarkano ķieģeļu tiltu, vērojot, kā zivis lido Ventas rumbā un kā gar senajām Kuldīgas celtnēm līkumodama burbuļo Alekšupīte. Paši skolēni atsauksmēs par šo pasākumu raksta: “Man šajā festivālā patika rīkotie pasākumi, ieguvu jaunus draugus un lieliski pavadīju laiku ar kora meitenēm visas festivāla dienas!”; “Ļoti patika diskotēkas un bija jauki sadraudzēties ar koristiem. Pavadīju brīnisķīgas brīvdienas!”; “Man patika ekskursija pa Kuldīgu”; “Patika tas, ka mēs visi gulējām cits citam blakus.”; “Paskatījos uz dažām kora meitenēm bez make up.” “Man patika, ka iepazinu Kuldīgas baznīcas, tur dziedot.”, “Man patika jaukās Kuldīgas ģimnāzijas pavāres”; “Garšīgs ēdiens bija”; “Ļoti patika Lietuvas koris”; “Ieguvu 3 dienu pozitīvas emocijas”; “Priecājos, ka šīs trīs dienas visi cilvēki bija pozitīvi”; “Brīnišķīgi pavadīju laiku ar mūsu kolektīvu”; “Mani iepriecināja tas, ka mēs visu nodziedājām skaistajās Kuldīgas baznīcās”.

Par šīm pozitīvajām emocijām, kuras guva gan koristi, un par iespēju piedalīties šajā festivālā paldies sakām Tukuma novada Domei par piešķirto līdzfinansējumu, skolēnu vecākiem par atbalstu un sapratni un tiem skolas pedagogiem, kuri šīs trīs dienas pieskatīja bērnus un rūpējas par viņu labsajūtu. Vislielākā pateicība ir sakāma mūzikas skolotājai Ērikai Bogatajai, kura motivēja skolēnus piedalīties šajā festivālā, papildus mācoties garīgā rakstura dziesmas gan latviešu, gan latīņu valodā un apgūstot tās ļoti labā līmenī, tā, ka zem baznīcas velvēm tās izskanēja, aizskarot ikviena klausītāja dvēseli. Gatavojoties festivālam un piedaloties tajā mūsu skolas koris cēla savu māksliniecisko līmeni, gan uzstājoties pašiem, gan klausoties un vērojot citu vienaudžu sniegumu.

Gan skolotājiem, kuri bija kopā ar kori, gan visi klausītājiem – vecākiem, skolasbiedriem, draugiem, citiem skolas pedagogiem – bija lepnums par mūsu skolas kori, kurš ar savu muzikāli augstvērtīgo sniegumu priecēja visus festivāla dalībniekus un viesus un kurš godam pārstāvēja Tukuma novada izglītības iestādes šajā Starptautiskajā garīgās mūzikas festivālā. Ceram, ka šī tradīcija turpināsies un ka arī nākamgad mums būs šāda iespēja.

 Visos koncertos skolēnus pavadīja koncertmeistare skolotāja Gunita Rosicka, noslēguma koncertā – Sandra Sproģe. Trīs dienas par koristiem ikdienā rūpējās skolotājas Anda Gleizupa, Skaidrīte Prancāne un Rudīte Peipa. Brīvajā laikā bērni kopā ar skolotājām devās ekskursijās pa Kurzemes pērli – Kuldīgu, apskatot gan vecpilsētu ar Alekšupīti, gan Ventas rumbu un sarkano ķieģeļu tiltu, vērojot, kā zivis lido Ventas rumbā un kā gar senajām Kuldīgas celtnēm līkumodama burbuļo Alekšupīte. Paši skolēni atsauksmēs par šo pasākumu raksta: “Man šajā festivālā patika rīkotie pasākumi, ieguvu jaunus draugus un lieliski pavadīju laiku ar kora meitenēm visas festivāla dienas!”; “Ļoti patika diskotēkas un bija jauki sadraudzēties ar koristiem. Pavadīju brīnisķīgas brīvdienas!”; “Man patika ekskursija pa Kuldīgu”; “Patika tas, ka mēs visi gulējām cits citam blakus.”; “Paskatījos uz dažām kora meitenēm bez make up.” “Man patika, ka iepazinu Kuldīgas baznīcas, tur dziedot.”, “Man patika jaukās Kuldīgas ģimnāzijas pavāres”; “Garšīgs ēdiens bija”; “Ļoti patika Lietuvas koris”; “Ieguvu 3 dienu pozitīvas emocijas”; “Priecājos, ka šīs trīs dienas visi cilvēki bija pozitīvi”; “Brīnišķīgi pavadīju laiku ar mūsu kolektīvu”; “Mani iepriecināja tas, ka mēs visu nodziedājām skaistajās Kuldīgas baznīcās”.

 

 Par šīm pozitīvajām emocijām, kuras guva gan koristi, un par iespēju piedalīties šajā festivālā paldies sakām Tukuma novada Domei par piešķirto līdzfinansējumu, skolēnu vecākiem par atbalstu un sapratni un tiem skolas pedagogiem, kuri šīs trīs dienas pieskatīja bērnus un rūpējas par viņu labsajūtu. Vislielākā pateicība ir sakāma mūzikas skolotājai Ērikai Bogatajai, kura motivēja skolēnus piedalīties šajā festivālā, papildus mācoties garīgā rakstura dziesmas gan latviešu, gan latīņu valodā un apgūstot tās ļoti labā līmenī, tā, ka zem baznīcas velvēm tās izskanēja, aizskarot ikviena klausītāja dvēseli. Gatavojoties festivālam un piedaloties tajā mūsu skolas koris cēla savu māksliniecisko līmeni, gan uzstājoties pašiem, gan klausoties un vērojot citu vienaudžu sniegumu.

 Gan skolotājiem, kuri bija kopā ar kori, gan visi klausītājiem – vecākiem, skolasbiedriem, draugiem, citiem skolas pedagogiem – bija lepnums par mūsu skolas kori, kurš ar savu muzikāli augstvērtīgo sniegumu priecēja visus festivāla dalībniekus un viesus un kurš godam pārstāvēja Tukuma novada izglītības iestādes šajā Starptautiskajā garīgās mūzikas festivālā. Ceram, ka šī tradīcija turpināsies un ka arī nākamgad mums būs šāda iespēja.