08 Jan 2014
      

2013.gada 14.novembrī Tukuma 2.vidusskolas pedagogi piedalījās izglītojošā nodarbībā - praktikumā „Kas ir globālā izglītība un kā to varam izmantot pedagoga darbā?”. Šī nodarbība tika plānota projekta „Globālā dimensijas sociālo zinātņu mācību priekšmetos” ietvaros. Tā mērķis ir veicināt sabiedrības interesi un līdzdalību attīstības/globālajā izglītībā (AI/GI) un sekmēt sabiedrības izpratni par attīstības jautājumiem Latvijā, Igaunijā un Apvienotajā Karalistē, kā arī Eiropā kopumā, īpašu uzmanību pievēršot jauniešu izpratnei par savstarpējo mijiedarbību pasaulē, kā arī atbalstot jauniešu aktīvu darbošanos taisnīgākas, vienlīdzīgākas pasaules labā.

Nodarbību skolā vadīja  skolotājas Evita Korna, Skaidrīte Prancāne, Ilze Bulaha un Vēsma Kaņepe, iepazīstinot kolēģus ar projekta ievadseminārā Siguldā iegūtajām zināšanām, prasmēm, metodiskajiem paņēmieniem un izglītības procesā aprobējamiem materiāliem.

Projektu Latvijā realizē Izglītības attīstības centrs kopā ar partneriem: Līdsas Attīstības izglītības centrs (Apvienotā Karaliste) (Leeds DEC), Mondo (Igaunija) un ar asociēto partneri - Britu padome Latvijā.  Projekta finansētājs ir Eiropas Savienība Attīstības un sadarbības birojs „EuropeAid” programmas ietvaros. Projektā no 2013.gada novembra piedalās 21 Latvijas skola (konkursam bija pieteikušas 123 skolas). Projekts ilgst līdz 2015.gadam.

Šajā nodarbībā 42 pedagogi guva gan teorētiskas, gan praktiskas zināšanas par globālās izglītības jautājumiem. Skolotāji tika iepazīstināti ar projektu, tā mērķiem un uzdevumiem, ar jēdzienu „globālā izglītība” un tā klātesamību formālajā izglītībā. Tam sekoja darbs 3 grupās, kurās pedagogi varēja apgūt dažādas GI iekļaujošas aktivitātes (1.grupa: „Kā mēs viens otru redzam: stereotipi”; 2.grupa: „Kāpēc bērni neiet skolā?”; 3.grupa: „Globalizācijas izaicinājumi un iespējas. Cilvēku un notikumu mijiedarbība”), kuras tika apgūtas seminārā Siguldā. Un noslēgumā atkal visas grupas kopā tikās, lai kopsavilkumā secinātu, kas no grupu darbā apgūtā noderēs mācību priekšmetu stundās, klases stundās un ārpusstundu pasākumos. Pasākuma izskaņā tika demonstrēta Kamil Bartolewski  filmu «Morning sun», un katrs nodarbības apmeklētājs saņēma afrikāņu rakstu zīmi kā simbolu globalizācijas idejai, ka vērtības visā pasaulē ir līdzīgas (pielikumā var skatīt nodarbības fotopārskatu).

Pēc pasākuma pedagogiem tika lūgts uzrakstīt šīs dienas ieguvumus, savu izpratni par globālo izglītību un to, vai un kā no šajā nodarbībā apgūtā varēs izmantot savā darbā.

Lūk, saņemtās atbildes, ko skolotāji ieguvuši.

-       Idejas grupu darbam.

-       Balsošana ar zaļo un sarkano kartiņu.

-       Ieguvu, kā aktivizēt skolēnus darbam stundās.

-       Balsošanas „ierīces”.

-       Tiešām daudz materiālu par dažādām tēmām, kuras varētu (centīšos) izmantot arī savās matemātikas stundās.

-       Dažādi paņēmieni jautājumiem un diskusijām.

-       Pasaulē viss ir saistīts. Katrs cilvēks ir piliens okeānā, bet viens piliens indes šo okeānu var saindēt.

-       Ļoti interesanti! Katram viela pārdomām, kur šīs dienas iespaidus izmantot klasē.

-       Jaunas idejas, kā vadīt stundas.

-       Uzzināju vairāk par Pakistānu.

-       Darba metodes. Pozitīvu sadarbību.

-       Paldies jums par interesanto, bet īso ieskatu Jūsu darbā. Lai veicas!

-       Noderīgas metodes, ko izmantoja grupās.

-       Praktiskas metodes. Jauna informācija. Balsošana.

-       Par to runāja jau vides izglītībā pirms 15 gadiem… kad mēs pāriesim pie darbiem? (varbūt sākt ar atkritumu šķirošanu skolā?). Es saskatīju daudz labu ideju.

-       Kā padarīt stundas interesantākas – metodes. Kā izmantot informāciju.

-       Jau zināmas un jaunas aktivitātes, kuras varētu pielietot, ja tiktu atslogotas programmas un sakārtots to apguves laiks. Paldies!

-       Nav pareizu vai nepareizu atbilžu.

-       Dažus jaunus dzīves faktus.

-       Jaunas metodes. Varētu pielietot gan audzināšanas stundās, gan mācību priekšmetā. Paldies par labi noorganizētām nodarbībām.

-       Daudz interesantu faktu par dažādām valstīm. Aktīvas darba metodes, kuras varēs izmantot ikdienā. Meklēšu faktus par Ruandu!

-       Cits skatījums uz lietām.

-       Guvu pozitīvas emocijas, darbojoties grupā. Interesantas metodes, lai ieinteresētu skolēnus.

-       Literatūras un latviešu valodas stundās izmantot tabulu: ļoti nozīmīgi, diezgan nozīmīgi, mazāk nozīmīgi (izvērtējot literāros varoņus).

-       Lieliskas idejas, metodes mācību stundu dažādošanai.

-       Informāciju un metodes var izmantot audzināšanas stundās.

-       Praktiski izmantojamas idejas.

-       Labi izmantojama stereotipu nodarbība.

-       Stereotipu daudzveidība.

-       Pasaule ir māja!

-       Šī bija ļoti interesanta diena un noderīga! Paldies! Ieguvu idejas savam darbam, lai to bagātinātu ikdienā!

-       Patika tas, ka nebija sausa lekcija, bet ar aktivitātēm. Lika aizdomāties ka mēs neesam vieni, bet bez cilvēkiem ir kaut kas cits.

-       Idejas turpmākam darbam.

-       Materiāli, idejas stundu izveidei (radošās aktivitātes).

Ko vēl gribētu dzirdēt, uzzināt turpmāk?

Varbūt vairāk ko darīt tieši sākumskolā?

 

Apkopojot kolēģu atziņas par ieguvumiem šajā nodarbībā un par to, ko vēl gribētu uzzināt turpmāk, projekta darba grupa ir nolēmusi turpināt šādu nodarbību ciklu, iepazīstinot interesentus ar dažādiem globālās izglītības aspektiem, kurus var integrēt gan formālās, gan neformālās izglītības saturā (mācību priekšmetu stundās, interešu izglītības nodarbībās, ārpusstundu pasākumos u.tml.).

Projekta ietvaros ir plānots vadīt mācību stundas, organizēt ārpusstundu pasākumus skolēniem, aprobējot jau izstrādātos materiālus un veidojot jaunus, piedāvājot savu radošo devumu projekta satura pilnveidei.

Projekta koordinatore skolā –Evita Korna