27 Dec 2018
      

  2018. gada decembra nogalē iniciatīvas “LATVIJAS SKOLAS SOMA” ietvaros Tukuma 2. vidusskolas 1.c, 2.b, 3.b, 3.c, 4.a un 4.c klases skolēniem bija iespēja piedalīties pasākumā “Ziemassvētku laiks Durbes pilī”. Ikkatrs varēja iepazīt savas pilsētas kultūrvēsturisko objektu- Durbes pili, gūt priekšstatu  par pils vēsturi un svētku tradīcijām 19. gadsimtā.

  Zinošie, labvēlīgie un sirsnīgie pils darbinieki, kuri bija iejutušies 19. gs. beigu Durbes pils iemītnieku tēlos, aicināja arī skolēnus iejusties tā laika atmosfērā un ievērot uzvedības normas pilī. Skolēni tika iepazīstināti ar Durbes pils vēsturi un interjeru, kā arī tika rosināti  aktīvi darboties dažādās aktivitātēs: Ziemassvētku rotājumu gatavošanā, sveču veidošanā, piparkūku cepšanā, laimes liešanā, nākotnes zīlēšanā, rotaļu apgūšanā un spēlēšanā.

 Bērnu izcepto piparkūku smarža uzvēdīja no pils virtuves, bet nama pagrabā katrs lēja savu laimīti un ieskatījās nākotnē. Sirds siltumu un mīlestību bērni iedzīvināja paša veidotajā vaska svecītē. Sveicienam mājiniekiem gatavoja rotājumus no dabas materiāliem. Pils parks un ar to saistītās leģendas atklājās lāpu gaismā. 

  Skolēni apgalvoja, ka pasākums bija interesants, jo daudz ko paši gatavoja.

  Paldies Tukuma muzeja “Durbes pils” darbiniekiem par viesmīlību un profesionalitāti. Sajutām individuālu pieeju. Skolēni darbojās nelielās grupiņās, tas radīja omulīgu un nesteidzīgu pirmssvētku gaisotni.