16 Jan 2019
      

 

Tukuma 2.vidusskolas 11.klašu jaunieši- Alise Neimane, Bella Anna Štamere, Evelīna Mazure, Santa Vītiņa un Adrians Gūtšmits 2018.gada nogalē piedalījās  Euroscola pasākumā Strasbūrā, kur viņiem bija iespēja diskutēt par Eiropai svarīgām lietām.

  Jaunieši devās uz Franciju ar autobusu cauri Lietuvai, Polijai, Čehijai un Vācijai kopā ar skolēniem no Valkas, Daugavpils un Salaspils, pa ceļam apskatot naksnīgo Prāgu, izstaigājot Kārļa tiltu un vecpilsētu, apmeklējot Nirnbergu, vienu no tipiskākajām Vācijas pilsētām ar greznu gotisko baznīcu un fantastisku Ziemassvētku tirdziņu ar karstvīna un piparkūku smaržu, eglīšu rotājumiem, saldumiem un dāvaniņām.

  Strasbūrā jaunieši ieņēma deputātu vietas Eiropas Parlamenta plenārzālē. Vispirms visi pasākuma dalībnieki prezentēja savas valstis un savas skolas, pēc kā tika uzklausītas apsveikuma runas. Eiropas Parlamenta administrācijas pārstāvji arī sniedza informāciju par Eiropas Parlamentu un Eiropas Savienību. Tālāk sekoja jautājumi un debates, kad jaunieši varēja balsot, izmantojot deputātu balsošanas pogas. Pēc tam visi pulcējās darba grupās komisiju sēžu telpās, kurās notika diskusijas par dažādām Eiropai aktuālām tēmām. Dažādās darba grupās tika spriests, kas gaida Eiropu nākotnē, kāda loma Eiropai jāuzņemas migrācijas un integrācijas jomā. Drošības un cilvēktiesību grupā tika runāts par to, cik liela nozīme Eiropas pilsoniskajā sabiedrībā ir tādām pamattiesībām kā vārda brīvība, sieviešu un vīriešu līdztiesība un personas datu aizsardzība, kā arī diskutēts par to, vai drīkst ierobežot   cilvēktiesības, ja tiek apdraudēta drošība. Dažādu valstu jaunieši arī izteica viedokli par jauniešu bezdarbu un Eiropas kultūru daudzveidību.

  Jaunieši stāsta, ka izjutuši īstu demokrātijas garu- visi jautājumi tika izdiskutēti un visi lēmumi tika pieņemti balsojot. Tika izstrādāti priekšlikumi par visiem apspriestajiem jautājumiem, par ko galā arī tika nobalsots. Noslēgumā skolēni saņēma „Euroscola” diplomus.

Stāstot par ieguvumiem, darbojoties Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu programmā, jaunieši atzina, ka, pirmkārt, ir sajutuši savu piederību Eiropas Savienībai, izpratuši Eiropas kopīgās vērtības un izaicinājumus, kuriem jāmeklē risinājumus. Neapšaubāmi, pilnveidotas svešvalodu zināšanas, komunicējot ar vienaudžiem no pārējām ES valstīm. Jaunieši guvuši ieskatu, kā darboja Eiropas Parlaments, kā notiek lēmumu pieņemšana un balsošana. Protams, brauciens uz Strasbūru bija lieliska iespēja iepazīt Eiropu Ziemassvētku gaidās, redzēt jaunas vietas un satikt jaukus, atsaucīgus un zinošus jauniešus no visām ES valstīm. Iespēju piedalīties Euroscola pasākumā Tukuma 2.vidusskola ieguva, aktīvi un radoši darbojoties Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu programmā. Arī skolotāja Kristīne Gereiša novembrī piedalījās seminārā Eiropas Parlamentā Briselē, satika kolēģus no pārējām ES dalībvalstīm, iepazina viņu labo praksi, dalījās pieredzē, kā arī mācījās jaunus metodiskos paņēmienus turpmākajam darbam.

  Šogad skolas vēstnieku komanda ir iesaistījusies eTwinning sadarbības projektā ar Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu jauniešiem Horvātijā un Bulgārijā. Ir iecerēts kopīgi  veidot spēles un citus materiālus par Eiropas Savienību jaunāko klašu skolēniem, aicināt cilvēkus piedalīties EP vēlēšanās maijā, veikt iedzīvotāju aptaujas pirms vēlēšanām un salīdzināt iegūtos rezultātus dalībvalstīs, kā arī citas aktivitātes.

 

Kristīne Gereiša,

Tukuma 2.vidusskolas skolotāja