10 Feb 2019
      

    Š.g. 7. februārī Tukuma 2. vidusskolā viesojās 13 sākumskolas skolotājas no Kuldīgas Viļa Plūdoņa vidusskolas.Kolēģēm bija iespēja iepazīties ar mūsu skolu, tās darbību un vērot mūzikas un latviešu valodas stundas 2. klasēs, bet pēc tam veikt šo stundu analīzi. Semināra otrajā daļā, strādājot grupās, Tukuma 2.vidusskolas sākumskolas skolotājas dalījās pieredzē par sasniedzamā rezultāta izvirzīšanu, atgriezeniskās saites nodrošināšanu stundās, par metodēm un paņēmieniem, kurus izmantot pamatpriekšmetu vielas apguvei, par dažādu vecumposmam atbilstošu dinamisko paužu izmantošanu.

   Tikšanās noslēgumā kolēģes no Kuldīgas tika iepazīstinātas ar kompetenču pieejas ieviešanu un caurviju prasmju īstenošanu mācību procesā Tukuma 2. vidusskolā.

            Šī tikšanās sniedza pozitīvas emocijas un patiesu gandarījumu!

Direktora vietniece mācību darbā Santa Šteinerte