26 Feb 2019
      

 

 

Š. g. 20. februārī mūsu skolas 8. klašu skolēni karjeras attīstības atbalsta nodarbībās “Sasniedz savu mērķi!” paplašināja savu redzesloku un izpratni par personisko un karjeras mērķu izvirzīšanu un sasniegšanas iespējām.        

  Sarunā ar nodarbības vadītāju skolēni mācījās izprast, kas ir un kas nav mērķi, kā tos definēt, kādi ir kritēriji, lai varētu teikt, ka tas ir mērķis, nevis sapnis. Izrādās, ka nav nemaz tik viegli – izvirzot mērķi tā, lai tas atbildētu uz jautājumiem: kas? cik? kad? kur?. To skolēni vingrinājās, veicot praktiskus uzdevumus, izvirzot mērķi un paredzot soļus, kā to sasniegt.

  Nodarbību vadītāja mudināja skolēnus atbrīvoties no negatīvajām domām (nezinu, nevaru, nesanāk … u.tml.) un šaubām un motivēja darboties, lai sasniegtu iecerēto. Skolēni nodarbībā kopā ar vadītāju noskaidroja, kas ietekmē jeb veido personību, uzzinot, ka tikai 30% ietekmē vide, ģimene, kultūra, sabiedrība, bet 70% var ietekmēt cilvēks pats.  Skolēni tika rosināti domāt par saviem resursiem – ko es protu un varu piedāvāt, kā sadalīt savu laiku, enerģiju, lai veidotu pozitīvu priekšstatu par sevi darbadevējam. Skolēni aktīvi darbojās un piedalījās pārrunās par iespējām, izvēlēm un šķēršļiem ceļā uz sava izvirzītā mērķa sasniegšanu. Īpaši skolēniem būtisks šķita jautājums par pašorganizēšanos – kā uzvarēt cīņā ar slinkumu? Kā arī pārdomu rosinošas bija pārrunas emocijām, domu un darbību, mēģinot izprast, kāpēc dažādās situācijās “domāt ir izdevīgi”.

   Paldies karjeras konsultantei Rutai Silapēterei par nodarbību vadīšanu un skolēnu ieinteresēšanu padomāt par saviem mērķiem un savu pašorganizēšanos.

   Nodarbības tika īstenotas projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

 

  Ieskatam dažas no skolēnu atbildēm:

  • Mācīties izplānot un ticēt savam mērķim;
  • Piepildīšu savu mērķi. Motivācija,
  • Mērķis. Sasniegumi. Ticība sev. Atbildība,
  • Esmu pārliecinātāka par sevi un savām spējām,
  • Vajag ticēt saviem spēkiem un tiekties pēc saviem mērķiem,
  • 7 soļi uz mērķi. Motivācija. Mēģināts nav zaudēts!
  • Es tagad izdomāju, kas es gribu būt!