28 Feb 2019
      

Š.g. 5.martā, otrdien, plkst.18.00 20.kabinetā (2.stāvā) 

Praktiska nodarbība vecākiem “Kā palīdzēt bērnam saprast, kāpēc jāmācās?”

  Nav noslēpums, ka viena no dzīves prasmēm, ko jebkurš vecāks vēlas redzēt savā bērnā, ir motivācijas mācīties un virzība uz mērķi. Šajā nodarbībā noskaidrosim, no kā sastāv motivācija mācīties, kas ir jāņem vērā, runājot ar bērnu, kā veidot sarunas šablonu, ar kura palīdzību vecāki var palīdzēt bērnam atrast mērķi. Tās gaitā vecāki iegūs izpratni par to, balstoties uz ko, jau šodien ir iespējams palīdzēt bērnam saskatīt "ceļa rādītājus" viņa nākotnes profesijai un karjeras izvēlei, kā arī būs iespēja apgūt sarunas šablonu, kas palīdzēs bērnam atrast savus "ceļa rādītājus".

Šajā nodarbībā jūs uzzināsiet:

  • Kas ietekmē to, ka cilvēks mācās labprāt vai nelabprāt;
  • Kādi jautājumi attiecībā uz motivāciju mācīties ir efektīvi un kādi ne visai;
  • Kas ir ikviena cilvēka nākotnes veiksmes pamatā.

Nodarbības laikā apgūsiet:

  • Sarunas „karkasu”, kas palīdz veidot izpratni par to, kāpēc cilvēkam ir jāmācās;
  • Izpratni par to, kam vērst uzmanību ikdienas saskarsmē ar bērnu un viņa skolas gaitām;
  • Izpratni par to, kas tad ir tas, uz ko vecāki, bērni un pedagogi virzās bērna apmācībā.

Nodarbības dalībnieki saņems konkrētus, pielietojamus PADOMUS ikdienas situācijām un uzskatāmu vizuālu informāciju.

Nodarbību vada sociālais pedagogs/sociālais darbinieks Solvita Pekstiņa

Pieteikšanās nodarbībai līdz 1.martam, aizpildot pieteikumu elektroniski: http://ejuz.lv/2nodarbibavecakiem

 

Uz tikšanos skolā!