04 Mar 2019
      
Trešdien, 6.martā 
  • Plkst. 16.00 – 18.30 individuālas tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem, klases audzinātāju, skolas administrāciju un atbalsta personālu (līdz 4.martam elektroniska pieteikšanās mykoob vidē).
  • Plkst. 18.30 -19.10 interaktīvas nodarbības "Iekāp skolēna kurpēs!", kurās vecākiem tiks dota iespēja piedalīties mācību stundās, “kļūstot par skolēniem”, lai labāk izprastu mūsdienu mācīšanās procesu.

Elektorniska pieteikšanās izvēlētajām nodarbībām: https://ej.uz/t2v-anketa 

Gaidīsim ikvienu no jums!