05 Apr 2019
      

  2019.gada 5.aprīlī projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros Tukuma 2.vidusskolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums „Mērķi un to sasniegšana”, lai veicinātu 11.klašu skolēnu izpratni par mērķiem un palīdzētu viņiem apgūt mērķu izvirzīšanas un sasniegšanas prasmi.

  Nodarbībā skolēni uzzināja, kas ir mērķis, kā to atšķirt no vēlēšanās, kā to pareizi formulēt, kā arī uzzināja ieteikumus, kā radīt labus mērķus, piemēram, ticēt sev, nevis paļauties uz citu uzskatiem, mērķis ir tikai tas, ko pats var izdarīt, mērķim ir jālīdzsvaro cilvēka dzīve. Rakstot mērķi, jāatceras, ka tas ir jāformulē tagadnes formā un ar pozitīvu nozīmi. Tāpat arī praktiskai mērķu sasniegšanai noderīgi ir padomi par to, ka jāatrod tas, ko var uzsākt tūlīt, lai īstenotu savu mērķi. Nodarbības praktiskajā daļā skolēni patstāvīgi aizpildīja mērķu plānošanas karti un vizualizēja sava mērķa sasniegšanas ceļu. Skolēni mācījās formulēt mērķi, domāja par savām emocijām, kas ar to saistās, izvirzīja apakšmērķus, kuri nepieciešami kā soļi, lai nonāktu līdz mērķim, kā arī apdomāja, kas ir tas, ko var darīt jau šodien savā ceļā uz nākotnes mērķa īstenošanu, kas ir tas, kas var palīdzēt šajā ceļā. Nodarbības laikā skolēni varēja individuāli uzdot jautājumus un konsultēties par sev būtiskiem jautājumiem, lai veiksmīgāk varētu īstenot savu mērķi nākotnē.

  Skolēnu atsauksmes par pasākumu bija ļoti pozitīvas. Skolēni atzina, ka nodarbībā uzzinājuši, to, ka vajag “klausīt savu sirdsbalsi un tik ļoti nepaļauties uz citu uzskatiem”, ka sapratuši, ko vēlas darīt un par ko kļūt nākotnē. Atsauksmēs tika rakstīts, ka šī nodarbība “lika padomāt par to, ka nevajag apstāties un vajag sasniegt savu mērķi”, “pārliecināja mani sasniegt mērķus un nebaidīties no grūtībām”, ka tā “motivēja nākotnē darīt visu uz priekšu”, “iemācīja atšķirt mērķi no vēlēšanās”, “palīdz izkristalizēt soļus, kādi ir nepieciešami mērķa sasniegšanai”, ka “ļoti iedvesmoja stāsti par personībām, kas sasnieguši un cenšas sasniegt savus mērķus”.

  Skolēni atzina, ka ieguvuši lielāku konkrētību un izpratni par savu nākotni: “Es sapratu, kā īstenot savus mērķus”, “tagad man vieglāk būs sasniegt savus mērķus”, “tas man palīdzēja pārliecināties par to, ko es vēlos darīt savā nākotnē”. Skolēniem palīdzēja tieši vadītājas individuālās konsultācijas un pārrunas ar viņu, jo ikviens varēja saņemt atbildes tieši uz sev interesējošiem jautājumiem, bet daži būtu vēl vairāk vēlējušies diskutēt par konkrētām profesijām.

  Skolēni šajās aktivitātēs darbojās ļoti nopietni, tāpēc daži beigās atzina, ka pietrūcis vēl laika, tāpēc vairāki ir gatavi individuāli sazināties ar nodarbību vadītāju D.Briedi-Zālīti, lai izzinātu savus iekšējos resursus speciālista vadībā un vēl vairāk parunātos par sevi, “lai labāk saprastu, ko darīt”. Šī nodarbība tika atzīta kā “ļoti noderīga”, “interesanta”, un skolēni nākamgad vēlētos turpināt šādas nodarbības, lai izzinātu sevi, jo daži atzina, ka jau “bija pazudusi motivācija un vēlme mācīties”, ka nodarbība ļoti patika un “atvēra acis”. Dažas no atziņām: “Nevajag baiļu un ārējās sabiedrības viedokļa dēļ atteikties no sava mērķa”, “Jāsāk darīt jau tagad, nevis jāgaida”, “Nav jāaprobežojas ar vienu mērķi vai profesiju, un jāveido sava unikālā nākotne”.

  Nodarbības vadītāju skolēni novērtēja kā ļoti izpalīdzīgu un teica viņai paldies par šo nodarbību, kā arī atzina, ka viņa ir ļoti iedvesmojoša.

  Paldies Jauniešu akadēmijas “Pacelt pasauli” vadītājai Dacei Briedei-Zālītei par skolēnu iedvesmošanu un rosināšanu domāt, kā plānot sava mērķa sasniegšanas ceļu un par iespējamo karjeras izvēli pēc vidusskolas beigšanas.