24 Apr 2019
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salidojuma norise

18.00   dalībnieku reģistrācija (ieejas vestibilā)

18.30   T2V sveic salidojuma dalībniekus (1.stāva vestibilā) – Armands Krievs ar džeza ansambli

19.00   salidojuma atklāšana (aktu zālē) – vakara vadītājs Juris Mūrmanis, Ērika Bogataja ar kori, skolas direktore Anita Locāne un skolotāji

20.00   T2V atceras (2. stāva vestibilā) – vakara vadītājs Juris Mūrmanis un visi, kuriem svarīgas skolas laika atmiņas

21.00   T2V dzied un spēlē (aktu zālē) – Uģis Strauja ar kameransambli, absolventu priekšnesumi

22.00   T2V dejo (sporta zālē) – vakara vadītājs Juris Mūrmanis un visi, kuri jūtas jauni…

 

Aktivitātes “Kad gadiem es pāri skatos…” visa vakara laikā

  • Fotografēšanās kopā ar saviem skolas laika biedriem, skolotājiem (11.kabinetā, 1.stāvā)
  • Skolas muzeja materiālu pāršķirstīšana un apskate (25. kabinetā, 2.stāvā)
  • Skolas pasākumu videomateriālu noskatīšanās (34.kabinetā, 3.stāvā)
  • Satikšanās pieturas (1.stāva gaiteņos)
  • Balle kopā ar Vilni Prancānu un grupu (aktu zālē)
  • Diskotēka kopā ar DJ Reynz (sporta zālē)
  • Atraktīvas pauzes kopā ar vakara vadītāju Juri Mūrmani
  • Atkalsatikšanās un sarunas, sarunas, sarunas …

Atbalstu skolēnu izaugsmei organizēsim kopā ar Tukuma 2.vidusskola vecāku biedrību!

Jūsu ziedojumu gaidīsim biedrības kontā!

Biedrības rekvizīti: 

Tukuma 2. vidusskolas vecāku biedrība

Reģ. nr. 40008265844

Bankas konta nr. LV62HABA0551044117217

Biedrības aktivitātēm var sekot līdzi Facebook kontā