10 Mai 2019
      

   2019.gada 8.maijā projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros Tukuma 2.vidusskolas 9. un 12. klašu skolēni devās uz Nacionālo jauno profesionāļu meistarības konkursu “Skills Latvia 2019”, lai iepazītu dažādas profesionālās jomas un tajās nepieciešamās prasmes.

   Karjeras attīstības atbalsta pasākuma aktivitātē “Profesiju parāde” skolēni iepazina dažādu jomu profesijas un to apguves iespējas. Jauniešiem bija daudz iespēju praktiski iejusties dažādu profesiju pārstāvju ikdienas vidē, izmēģināt viņu ikdienās veicamās profesionālās darbības un aktīvi līdzdarboties dažādās meistarklasēs.

   Vērojot jauno profesionāļu darbošanos konkursa laikā, skolēniem bija iespēja izvērtēt savu piemērotību dažādām profesionālajām jomām. Jaunieši guva priekšstatu par izaicinājumiem un šķēršļiem, kādi varētu rasties, lai sasniegtu savu karjeras mērķi kādā no profesionālās izglītības jomām. Vislielākā interese skolēniem bija par ugunsdzēsēju, robežsardzes, NBS, neatliekamās medicīniskās palīdzības u.tml. profesijām.

Tāpat ļoti pozitīvi vidusskolēni novērtēja Latvijas Kultūras koledžas stendā iegūto informāciju. Meitenes ļoti pozitīvi izteicās par praktisko pieredzi, iepazīstot vizāžista, friziera, dizainera un šuvēja darbu. Jauniešiem bija arī interesanti atklājumi par dažādu profesiju bīstamo, negatīvo pusi, piemēram, pavāra darba fiziskā slodze, friziera darbā – rokas ātri piekūst un iespēja apdedzināties ar elektroierīcēm.

    Savukārt, iesaistoties aktivitātē “Karjeras kafejnīca”, skolēni varēja piedalīties interaktīvajās spēlēs un virtuālajos pārbaudījumos, kā arī rast atbildes par dažādiem karjeras plānošanas jautājumiem. Bija arī iespēja doties virtuālajā karjeras piedzīvojumā, interaktīvi uzzinot savu iespējamo nākotnes profesiju, kā arī pārbaudīt savas prāta spējas zināšanu testā un iesaistīties vēl citos uzdevumos. Izmēģinot virtuālo pieredzi “Karjeras misija” viena no skolniecēm atzina, ka “izbaudīju to, ko nekad nebiju mēģinājusi”.

   Skolēnu atsauksmes par pasākumu bija ļoti pozitīvas. Skolēni atzina, ka pasākums bija ļoti noderīgs, lai praktiski izprastu profesijas būtību, uzzinātu daudz ko jaunu par izvēlēto vai kādu citu profesiju, lai pārbaudītu sevi, savu piemērotību tai. Skolēni tika rosināti domāt par iespējamo karjeras izvēli pēc pamatskolas un vidusskolas beigšanas, lai patstāvīgi pieņemtu pārdomātu lēmumu.