03 Jūn 2019
      

   Lai sniegtu mūsu skolēniem iespēju radoši darboties mākslas nodarbībās – gan veiksmīgi strādāt klasē, gan doties gleznot arī ārpus skolas – dabā, Tukuma 2. vidusskolas vecāku biedrība sarūpējusi skolai 30 gleznošanas molbertus. Uzklausot vizuālās mākslas skolotājas Sņežanas Tišleres padomus, kādiem jābūt molbertiem – viegliem, nelieliem, ar regulējamu augstumu –, lai bērniem būtu ērti tos ņemt līdzi dodoties zīmēt ārā, divi atsaucīgi mūsu skolēnu tēti izgatavoja molbertus, kas ir piemēroti tieši vizuālās mākslas stundām skolā. 

   28. maijā īpašā pasākumā, kas notika ar vecāku biedrības aktīvu līdzdalību, iemēģinājām jaunos molbertus radošā mākslas plenērā ar košās mākslinieces Elitas Patmalnieces piedalīšanos. 6.a klases skolēni, zīmēšanas pulciņa dalībnieki un citi skolas radošie bērni kopā ar mākslinieci radīja brīnišķīgus, košus un radošus darbus par tēmu “Es un skola”. Māksliniece ne tikai iedvesmoja bērnus izmantot košas krāsas un pievērsās katram darbam individuāli, sniedzot savas idejas, ieteikumus un atbalstu, bet arī mudināja skolēnus paskatīties uz ikdienišķo mazliet citādāk, radot neparastus un drosmīgus darbus, kur ideja par skolu mums atklājas jaunā, vēl neredzētā veidā.

   Liels paldies Elitai Patmalniecei par ieguldījumu ikviena jaunā mākslinieka veikumā un radošajā izaugsmē, un paldies T2V vecāku biedrības komandai, kas spēj katru jaunu projektu un iniciatīvu pārvērst par neaizmirstamu pieredzi un piedzīvojumu mūsu bērniem. Par mākslas dienas norisi un ieguldīto darbu skolēnu radošajā izaugsmē ikdienā vislielākais paldies skolotājai Sņežanai Tišlerei.  

Skolotāja, 6.a klases audzinātāja

Arta Locāne-Āboliņa