05 Jūn 2019
      

  Projekta dienas ietvaros š.g.  30.maijā   8.klašu skolēni karjeras attīstības atbalsta nodarbībās iepazinās  ar daudzveidīgajām karjeras iespējām IT nozarē.

  Nodarbības sākumā skolēni uzzināja par  IT nozares tendencēm, programmētāja darba pienākumiem un nepieciešamajām zināšanām. Īpaši tika aplūkots šīs jomas profesiju  pieprasījums darba tirgū. Diskusijas laikā ar nodarbības vadītāju Kasparu skolēni varēja pārliecināties par savu priekšstatu patiesumu saistībā ar IT nozares speciālistu darba ikdienu.

   Nodarbības praktiskajā daļā tika akcentēta saikne starp informātikas mācību stundā iegūtajām zināšanām un profesionālo iemaņu apgūšanu turpmākajā IT jomas profesiju izvēlē. Vadītājas Ineses rosināti, izmēģinājumdarbībā skolēni apguva ne tikai galvenos programmēšanas pamatprincipus, bet arī domāja radoši, veidojot lietotnes vizuālo izskatu. Tika uzprogrammēta mobilā lietotne jaunajiem programmētājiem saprotamā valodā platformā Code.org. Secīgi savienojot vizuālās programmēšanas blokus vai rakstot kodu JavaScript valodā, skolēni izveidoja savu pirmo spēli, kuru pēc tam var aicināt izmēģināt citiem uz jebkuras mobilās ierīces.

  Skolēni ar interesi iesaistījās nodarbības uzdevumos. “Mācījos programmēšanas pamatus un tas ir sarežģīti, tomēr interesanti”- galvenā atziņa, kas raksturoja skolēnu rakstiskās pārdomas pēc pasākuma.

   Paldies  SIA LearnIT par iespēju uz ikdienā it kā pazīstamajām IT lietām domāt un skatīties no citu skatu punkta!

Daiga Elpere

pedagogs karjeras konsultants