05 Jūn 2019
      

Tukuma 2. vidusskolā ir iespējams apgūt 3  izglītības programmas:

  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (KODS 31011011)

Raksturojošie mācību priekšmeti: latviešu valoda, angļu valoda, ētika, filozofija, psiholoģija (programmu pilnībā skatīt šeit)

  • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu (kods 31013011)

Raksturojošie mācību priekšmeti: matemātika, fizika, programmēšanas pamati, (programmu pilnībā skatīt šeit)

Skola piedāvā

  • apgūt daudzveidīgas interešu izglītības programmas;
  • iegūt autovadītāja apliecību.

Uzņemšana 10. klasē no 17.jūnija.

Saistībā ar skolas renovācijas uzsākšanu, lūdzam dokumentus iesniegt līdz 21. jūnijam.

Iestājoties jāiesniedz šādi dokumenti (jāuzrāda oriģināli):

  • apliecības par pamata izglītību kopija, uzrādot orģinālu;
  • sekmju izraksta kopija, uzrādot orģinālu;
  • skolēna medicīniskā karte (Nr.026/u);
  • vecāka iesniegums (pieejams t2v.lv).

Iesniedzot dokumentus jāuzrāda skolēna dzimšanas apliecība.

Uzziņas 63124383 (kanceleja)