02 Sep 2019
      

Kas piedalās?

 • 1. – 12. klašu skolēni. Katra klase ierodas savā noformējumā.

Kad, kur un cikos notiek?

 • 2019.gada 3.septembrī

1.– 4.klašu skolēniem:

 • Tukuma 2.vidusskolas telpās (Raudas ielā 16)
 • Pulcēšanās un pasākuma atklāšana – skolas iekšpagalmā plkst. 9.50
 • Pasākuma sākums  plkst. 10.00    Pasākuma ilgums līdz plkst. 12.00

5. – 7. klašu skolēniem:

 • Tukuma 2.vidusskolas stadionā (Raudas ielā 16)
 • Pulcēšanās un atklāšana – skolas stadionā plkst. 8.50
 • Pasākuma sākums plkst. 9.00       Pasākuma ilgums līdz plkst. 11.15

8. – 11. klašu skolēniem:

 • Tukuma 2.vidusskolas stadionā (Raudas ielā 16)
 • Pulcēšanās un atklāšana – skolas stadionā plkst. 11.20
 • Pasākuma sākums plkst. 11.30     Pasākuma ilgums līdz plkst. 14.15Kas organizē?
 • Skolotāji, klašu audzinātāji, 12. klašu skolēni

Mērķis:

veicināt skolēnu iepazīšanos un klašu kolektīvu saliedēšanos radoši aktīvā līdzdarbībā.

Uzdevumi:

 1. attīstīt skolēnu sadarbības prasmēs, darbojoties grupās,
 2. veicināt savstarpējo līdzatbildību kopēja mērķa sasniegšanā,
 3. sekmēt skolēnu savstarpējo iepazīšanos un adaptāciju klases kolektīvos jaunā mācību gada sākumā.

Dalībnieki:

 1. – 12. klašu skolēni. Katra klase ierodas savā noformējumā.

Vieta un laiks:

              2019.gada 3.septembrī

 •               1. – 4. klašu skolēni:  pulcēšanās Tukuma 2.vidusskolas (Raudas iela 16) iekšpagalmā plkst. 9.50, pasākuma sākums  plkst.10.00, pasākuma norise līdz plkst. 12.00.
 •                5. – 7. klašu skolēni: pulcēšanās Tukuma 2.vidusskolas (Raudas iela 16) stadionā plkst. 8.50, pasākuma sākums plkst. 9.00, pasākuma norise līdz plkst.11.15.
 •                8. – 11. klašu skolēni: pulcēšanās Tukuma 2.vidusskolas (Raudas iela 16) stadionā plkst. 11.20, pasākuma sākums plkst. 11.30, pasākuma norise līdz plkst.14.00.

Pasākuma programma:

Katras stacijas ilgums ir 15 minūtes. Maiņa notiek pēc staciju vadītāju norādēm.

1.klašu pasākuma norise

 • 1. stacija: “Iepazīsimies!” (atb. 2 divpadsmitās klases skolēni)
 • 2. stacija: “Spogulis” (atb. 2 divpadsmitās klases skolēni)
 • 3. stacija: “Smejies vesels!” (atb. 2 divpadsmitās klases skolēni)
 • 4. stacija: “Lēnāk brauksi, tālāk tiksi!” (atb. 2 divpadsmitās klases skolēni)
 • 5. stacija: “Tā un šitā” (atb. 2 divpadsmitās klases skolēni)
 • 6. stacija: “Visi dara tā…!” (atb. 2 divpadsmitās klases skolēni)

 

Staciju vadītāji: 12. klašu skolēni.

Klašu audzinātāji: 1. a,b,c – Anita Zeltiņa, Sintija Aumale, Elīna Skvorcova

 

 

2.-4.klašu pasākuma norise

 

1.  stacija: “Trīs māsas” (atb. R. Peipa, 2 divpadsmitās klases skolēni)

 

2. stacija: “ “Baltijas ceļš” fotogrāfijā” (atb. D. Plūksna, 2 divpadsmitās klases skolēni)

 

3. stacija: “Krustvārdu mīkla” (atb. A. Stepanova, 2 divpadsmitās klases skolēni)

 

4. stacija: “Risini nu!” (atb. E. Kalēja, 2 divpadsmitās klases skolēni)

 

5. stacija: “Brīvība – Laisve - Vabadu” (atb. E. Ratkus, 2 divpadsmitās klases skolēni)

 

6. stacija: “ “Baltijas ceļam” - 30” (atb. S. Tišlere, 2 divpadsmitās klases skolēni)

 

7. stacija: “Raitā solī, visi kopā!” (atb. A.Šteina, 2 divpadsmitās klases skolēni)

 

Staciju vadītāji:

Skolotāji: Skaidrīte Prancāne, Agrita Stepanova, Rudīte Peipa, Sņežana Tišlere, Daiga Plūksna, Elīna Kalēja, Everita Ratkus un 12.klašu skolēni.

 

Klašu audzinātāji:    

2.a,b,c – Aiga Blumberga-Ķimene, Lilija Lācekle, Ilze Bulaha

3.a,b,c – Gunita Rosicka, Santa Šteinerte, Liene Kokina

4.a,b,c – Velga Grīnvalde, Kristiāna Ritenberga, Lolita Garkāja

 

5. – 11. klašu pasākumu norise

 

1. stacija: “Sportiskās aktivitātes” (atb. I.Ķirķe, O.Mīļais, A.Čākurs, pie 5.-7.kl. – N.Kroškina, K.Upmane, 8.-11.kl. – S.Eglīte, Z.Štrausa, A.Šmite)

 

2. stacija: “Fotoorientēšanās” (atb. pie 8.-11.kl. – A.Locāne-Āboliņa, E.Antone, pie 5.-7.kl. – I.Feldberga, I.Dobahovs)

           

3. stacija: “Novēlējumi skolai” (atb. D.Pelce, Andra Locāne, pie 5.-7.kl. I.Freimane, pie 8.-11.kl. L.Dobele)

             

4. stacija: “Jautrās atrakcijas” (atb. G.Helvigs, pie 5.-7.kl. – I.Kokina, pie 8.-11.kl. – Ī.Rimoviča)

 

5.stacija: “Uzmini nu!” (atb. Ē.Bogataja, V.Prancāns, pie 5.-7.kl. – S.Jansone, pie 8.-11.kl. – K.Mašinska)

 

6.stacija: “Vides objekts” (atb. L.Vasiļonoka, I.Kleinhofs, T.Pūpola, pie 5.-7.kl. – A.Gleizupa) 

           

7.stacija: “Neparastā pārvietošanās” (atb. D.Baltakmene, B.Beike, pie 5.-7.kl. – I.Grigore, pie 8.-11.kl. – V.Kaņepe)

           

Klašu audzinātāji:

5.a,b,c - Īra Rimoviča, Vēsma Kaņepe, Aira Šmite

6.a,b,c - Zita Štrausa, Sanda Eglīte, Egita Antone

7.a,b,c - Arta Locāne-Āboliņa, Liene Dobele, Krista Mašinska

8.a,b,c - Ingrīda Freimane, Saiva Jansone, Iļja Dobahovs

9.a,b,c - Nataliya Kroshkina, Anda Gleizupa, Kristīne Upmane

10.a,b - Kristīne Gereiša, Inga Kokina

11.a,b - Ilze Grigore, Skaidrīte Prancāne

12.a,b - Dina Baltakmene, Ieva Feldberga