30 Sep 2019
      

          Iesākoties jaunam mācību gadam,  savās mājās, Tukuma pilsētas bibliotēkā,  Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Lina Bērziņa laipni uzņēma Tukuma 2.vidusskolas skolēnus.

         Sadarbībā ar skolotājām Velgu Grīnvaldi un Rudīti Peipu 26.septembra pēcpusdienā izskanēja izteiksmīgas runas konkurss “Mīļdzejolītis”. Konkursā piedalījās 26 sākumskolas mazie audzēkņi.

            Izcīnot uzvaru klases konkursā, šiem skolēniem bija iespējas apliecināt savu talantu gan visiem klātesošajiem, gan žūrijas komisijai: skolotājai Īrai Rimovičai, direktores vietniecei audzināšanas darbā Ilzei Bulahai un bibliotēkas vadītājai Linai Bērziņai.

            “Vēl tuvāk dzejniekam es nāku”, ar šādiem vārdiem Skolotāja Velga Grīnvalde uzrunāja konkursa dalībniekus un viesus. Ar interesi bērni iesaistījās skolotājas Velgas veidotajās aktivitātēs: attēloja dzeju kustībās, mācījās to paši  izdomāt, grupu darbā  sacerēja  dzejoli, savstarpēji vērtēja viens otru un dziedāja līdzi skolotājas Rudītes Peipas vadītā vokālā ansambļa dziesmu skanējumam. Telpas noformējums radīja īpašu gaisotni.

            Konkursa nobeigumā  Tukuma pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Lina Bērziņa  pasniedza   skaistu balvu – grāmatu  skolēnam, kura dzejoļa izpildījums vislabāk patika bibliotēkas darbiniekiem, un žūrijas dalībniekus uzaicināja apliecināt runātprasmes, nolasot sagatavotās dzejas rindas.

            Visus dalībniekus un četrus labākos konkursa uzvarētājus sirsnīgi sveica  Tukuma 2.vidusskolas direktore Anita Locāne, novēlot lasītprieku un  veiksmi arī turpmākajā lielajā skolas konkursā, kā arī cienāja ar brīnumgardu kliņģeri. Par omulību parūpējas bibliotēkas darbinieki.

        Katra konkursa dalībnieka  dzejoļa vēstījums priecēja un radīja klausītājos izbrīnu par mazo skolēnu  emocionālo sniegumu. Kopā būšana  kā  atvasaras siltums  ikviena sirdī! Par to arī savās sajūtās dalījās ikviens klātesošais.