05 Nov 2019
      

  28.10.2019. ES darbības projekta “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”   ietvaros Tukuma 2. vidusskolā  viesojās “Karjeras komanda”, lai  5.a, 5.b, 5.c un 6.a klases skolēni  varētu piedalīties  interaktīvi izglītojošā aktivitātē “Profesiju pasaule mūsdienās”.

  “Karjeras komanda” jeb K-komanda  kopā ar skolēniem spēlēja karjeras spēles – profesiju šarādes. Jaunieši skolēniem atraktīvā veidā atklāja prasmes, kuras būtu nepieciešamas dažādu viņu nosaukto profesiju pārstāvjiem: pavāram, tālbraucējam šoferim, futbolistam u.c. Skolēni varēja piemēroties dažādām situācijām un mācījās noskaidrot savas intereses un iespējas, lai apgūtu savu “sapņu” profesiju. Improvizācijas teātra aktieri attēloja dažādu profesiju pārstāvjus un skolēniem bija jāuzmin, kas tās ir par profesijām, kā arī pašiem jāraksturo profesijai raksturīgās prasmes.

Aktivitātes laikā tika veicināta izpratne gan par profesiju daudzveidību, gan par vispārīgām un specifiskām prasmēm, kuras nepieciešamas šo profesiju pārstāvjiem. Skolēni bija sajūsmā par atraktīvo aktieru darbošanos un ieinteresēti, ar lielu prieku piedalījās nodarbībā.

  Paldies nodarbību vadītājiem par spēju interaktīvā un aizraujošā veidā aktualizēt šim vecumposmam tik nepieciešamo karjeras izglītības tēmu, vienlaikus gan paplašinot skolēnu zināšanas par profesiju daudzveidību, gan arī dodot iespēju ikvienam pārdomāt savas stiprās puses un apzināties, vai viņam piemītošās prasmes ir tās, kuras nepieciešamas dažādu profesiju pārstāvjiem.

Pedagogs karjeras konsultants Anda Upeniece

Foto: Īra Rimoviča