22 Nov 2019
      

  Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros 2019. gada 4.novembrī Tukuma 2. vidusskolas 10.a un 12. klašu skolēniem bija iespēja apgūt publiskās uzstāšanās mākslas pamatprincipus, piedaloties radošajās darbnīcās “Mana runa pārliecina”.

  Pieredzējis pasākumu vadītājs un improvizators Krišjānis Berķis, balstoties uz improvizācijas teātrī un publiskās runas meistarklasēs pārbaudītiem uzdevumiem, caur smiekliem un jokiem iepazīstināja ar stratēģijām, kā pārvarēt bailes, kā ieinteresēt publiku un noturēt uzmanību, kā veidot saturu un paust viedokli.

  Nodarbības sākumā vidusskolēniem bija iespēja iepazīt vienam otru ar jautrām un atraktīvām spēlēm, trenējot acu kontaktu un atmiņu. Skolēni mēģināja neapjukt situācijās, kad nepieciešama ļoti ātra reakcija. Viņi trenēja izrunu, izmantojot „Arnolda Liniņa izveidoto līdzskaņu un patskaņu tabulu”. Radošo darbnīcu dalībniekiem bija uzdevums atklāt citu melus un apmānīt vienam otru. Pāris jauniešiem bija iespēja stāstīt par sev interesantām tēmām, tikmēr citi novērsa runātāja uzmanību. Dažiem skolēniem nācās runāt un uzturēt acu kontaktu ar visiem klātesošajiem.

  Aktivitātēs tika iesaistīti visi skolēni, aktīvākie skolēni vairākkārt varēja sevi pārbaudīt dažādas grūtības pakāpes uzdevumos un darīja to ar aizrautību.

  Nodarbībās apgūtās prasmes noderēs uzstājoties ar radošajiem darbiem, aizstāvot  izveidotās prezentācijas.

  Viss darbnīcās apgūstamais bija iedvesmojošs, iedrošinošs, mācībās un turpmākā dzīvē noderīgs!

Tukuma 2. vidusskolas skolotāja Ilze Bulaha