22 Nov 2019
      

  Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros 2019. gada 12. novembrī Tukuma 2. vidusskolā viesojās vīru kopa “Vilki” ar divām koncertlekcijām “Latviešu karavīru dziesmas no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām” 1. - 4. klašu skolēniem un 5. – 12. klašu skolēniem.

  Vīru kopas “Vilki” dalībnieki ir dažādu profesiju pārstāvji, kuriem tuva ir karavīra dzīvesziņa. Viņi bija tērpušies apģērbā, kas izgatavots, pētot arheoloģiskajos izrakumos Latvijā atrastos 10. - 13.gs. tērpu fragmentus un etnogrāfiskos materiālus. Vīri demonstrēja arī senā karavīra zobenu, kura asmenī kādreiz tika iekalta katra karavīra devīze.

  Vīru kopas “Vilki” dalībnieki iepazīstināja skolēnus ar karavīru dzīvi no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām un pastāstīja par būtiskākajām cīņām, kurās latviešu karavīri izcēlušies ar īpašu varonību. 

  Daudzveidīgās karavīru dziesmas mijās ar vēsturiskiem stāstījumiem par karavīru apģērbu, ieročiem, mūzikas instrumentiem, kaujas taktiku, kultūras un atpūtas dzīvi. Papildu stāstījumiem un dziesmām uz ekrāna ar videoprojektoru tika demonstrēti gan arheoloģiskā materiāla atdarinājumu tuvplāni, gan 20.gs. latviešu karavīra gaitas fotoattēlos.

  Vīru kopas „Vilki” dalībnieki uzsvēra, ka Tēvzemes mīlestība, drosme, spēks un pašaizliedzība palīdzēja latviešu karavīriem izcīnīt uzvaras lielākajās kaujās senatnē.  Šīs vērtības mums palīdzēs nosargāt savu valsti un brīvību arī šodien.

  Sarunās ar jauniešiem vīru kopas dalībnieki rosināja skolēnus aizdomāties par to, ka tieši viņi ir Latvijas saimnieki, un viņi ir tie, kuri kādreiz ņems grožus savās rokās!

  Koncertlekcijas izvērtās par netradicionālu vēstures, kulturoloģijas un audzināšanas stundu. Piepildīts ar patriotisma jūtām sirdī katrs devās mājup!

Skolēni atzinīgi novērtēja vīru kopas „Vilki” uzstāšanos.

Tukuma 2. vidusskolas skolotāja Ilze Bulaha