27 Nov 2019
      

  2019.gada 27.novembrī projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Tukuma 2.vidusskolā 12. klašu skolēniem notika karjeras attīstības atbalsta nodarbība “Iepazīsti sevi!”, kurās tika veicināta skolēnu izpratne par savu personības tipu un iespējamo profesionālo virzienu, izvēloties savu karjeru.

  Sarunā ar nodarbības vadītāju skolēni runāja par to, kāpēc būtiski ir zināt savas personības tipu, lai veiksmīgāk izvēlētos sev piemērotāko profesionālo virzienu.

Skolēni  Daces Briedes-Zālītes vadībā, izmantojot DISC personības izpētes metodiku, veica savas personības profila analīzi. Izpētes rezultātus katrs skolēns individuāli pārrunāja personīgās izaugsmes treneri, lai labāk izprastu, kuras personības īpašības un raksturīgākie uzvedības veidi dažādās situācijās ir vairāk vai mazāk atbilstošas dažādiem profesionālajiem virzieniem. 

  Skolēniem tika sniegts teorētisks priekšstats par to, kā cilvēks var mainīties stresa situācijās – citiem atveras prāts, kļūst ļoti drosmi, viņiem palielinās ātrums, bet citiem savukārt gluzi pretēji – parādās bailes, sastingums, viņi ieiet sevī, slēpjas. Ir darbi, kuros svarīgi būt ātram, fokusētam, gudram stresa situācijās, kas ir, piemēram, darbā neatliekamajā medicīniskajā palīdzībā, profesionālajā militārajā dienestā, ugunsdzēsības un glābšanas dienestā u.tml. Šie bija tikai daži no piemēriem, kas radīja izpratni par to, kā cilvēka uzvedība dažādās situācijās un viņa personības īpašības nosaka profesionālās darbības piemērotību.

  Par skolēnu ieinteresētību liecināja jautājumi, kuri radās ne tikai nodarbības un individuālo sarunu laikā, bet arī pozitīvās atsauksmes pēc nodarbībām un tas, ka skolēni palika vēl ilgi pēc nodarbības beigšanās, lai individuāli varētu pārrunāt sev būtiskos jautājumu, kas palīdzētu pieņemt sev dzīvē tik svarīgos karjeras izvēles lēmumus.

  Paldies Dacei Briedei-Zālītei par pozitīvo attieksmi un dziļo profesionālo ieinteresētību, palīdzot ikvienam skolēnam izprast sevi, savas stiprās un vājās puses un iesakot dažādas iespējas, kā labāk dzīvē īstenot savu potenciālu sev vispiemērotākajā vidē.

Ieskatam nedaudz no skolēnu atsauksmēm pēc nodarbībām:

 • Palīdzēja nostabilizēt manas nākotnes domas un deva stimulu attīstībai.
 • Izzināju sevi, pārliecinājos par nākotnes profesiju.
 • Daudz ko jaunu uzzināju par sevi. Deva jaunus nodomus nākotnes profesijas izvēlei.
 • Vērtīgi uzzināt par savu personības tipu un tā saistību ar manu potenciālo karjeras izvēli.
 • Pirmo reizi testa atbildes vairāk atbilda manai būtībai. Palīdzēja saprast, kas es īsti esmu un kurā vietā man dzīvē būt.
 • Radās lielāka vēlme uzzināt pašai par sevi, jo deva daudz noderīgu padomu.
 • Ļoti palīdzēja tas, ka bija iespēja katram individuāli iet un runāt par visu. Tiešām pateica ļoti daudz ko par mani. Palīdzēja ļoti.
 • Es domāju, ka visiem vidusskolēniem noderētu izpildīt šādus testus.
 • Šis tests izrādījās perfekti precīzs, un to es apbrīnoju. Nekad nebiju iedomājies, ka pēc kaut kāda testa var precīzi noteikt, kāds es esmu.
 • Šī nodarbība man noteikti palīdzēs izvēlēties nākotnes profesiju.
 • Deva drošības sajūtu par savu izvēlēto profesiju.
 • Jūtos droša, ka eju pa pareizo ceļ uz savu nākotni.
 • Lektore ļoti izpalīdzīga un lekciju pasniedza ļoti interesanti.
 • Bija ļoti noderīgi. Šī ir pirmā reize, kad manī rodas kaut kāda skaidrība un viss nešķiet tik bezcerīgs.
 • Ļoti iespaidojoša programma, kura palīdz atvērt durvis uz nākotnes karjeras izvēli.

Un skolēnu pateicības:

 • Liels paldies Jums [D.Briedei-Zālītei] par ieguldīto laiku, darbu un to, kā interesanti vadījāt nodarbību!
 • Paldies, bija noderīgi!
 • Paldies par šīm divām stundām, tās bija ļoti noderīgas un patīkamas!
 • Paldies, bija SUPER!
 • Paldies par šo nodarbību. Jūs spējat ieinteresēt un dot labus padomus!

Pedagogs karjeras konsultants Evita Korna-Opincāne

Foto: E.Korna-Opincāne

Skolēni aktīvi darbojas un iedziļinās pašizpētē, aizpildot personības izziņas metodikas tabulas.

Skolēni uzdod sev interesējošos jautājumus, uzmanīgi uzklausa personīgās izaugsmes treneres ieteikumus un salīdzina tos ar savām profesionālajām iecerēm

Skolēni pārdomā savus iekšējos resursus ceļā uz pārdomātu karjeras izvēli, uzklausa nodarbības vadītājas D.Briedes-Zālītes komentārus, tos appildinot ar savu redzējumu par sevi.