03 Dec 2019
      

  Š.g. 25.novembrī mūsu skolas 10.a klases skolēnu komanda – Elvita, Katrīna, Artūrs, Adrians – pedagoga karjeras konsultanta Daigas Elperes vadībā devās uz Tukuma alternatīvo pirmsskolas iestādi “Ķipars”, lai kopīgā nodarbībā ar piecgadīgajiem un sešgadīgajiem bērniem iepazītu profesiju daudzveidību un interaktīvās rotaļās izzinātu pavāra, mežsaimnieka, policista un šuvējas darba ikdienu.

  Pēc iepazīšanās aicinājām vilcieniņā, kur kā brauciena biļete noderēja Elvitas sagatavotie attēli ar dažādām profesijām. Piestājot stacijās un uzklausot bērnu stāstus par attēliem, uzzinājām, kādu profesiju cilvēki šodien brauc mūsu vilcieniņā.

Tālāk jau katra vagoniņa profesiju pārstāvji, jauno skolotāju rosināti un grupiņas skolotāju atbalstīti, ķērās pie kopīga zīmējuma veidošanas. Vienai komandai labāk izdodas attēlot šuvēja darba rīkus, citai – uzzīmēt skaistu mežu, kur strādā mežsaimnieks. Ne mazāk interesanti izdevās bērnu stāstījumi par zīmējumu tā, lai pārējie uzminētu, kāda profesija tajā ir attēlota.

  Lai kādu no profesijām nākotnē izvēlēsies katrs no mazuļiem, visiem svarīgi būt veseliem, veikliem un izturīgiem. Tāpēc noslēgumā četras dažādo profesiju komandas aicinājām uz veiklības stafeti.

  Ieguvumi: no vienas puses – prieks par bērnu atsaucību, zinātkāri un interesantajām atbildēm, no otras puses – nopietns pārbaudījums pašiem komandas dalībniekiem. Sapratām, ka jābūt elastīgiem un ir labi, ja ir gan plāns A, gan plāns B, svarīga ir savstarpējā sadarbība, sapratne un prasme neapjukt. Noder arī prasmes, kas apgūtas brīvajā laikā, piemēram, prasme dejot tautas dejas. Gūta jauna pieredze un iedrošinājums citam izaicinājumam: mēģināt darīt vēl, ir interesanti!

  Paldies “Ķipara” vadītājai Antrai Braunai un brīnišķīgajām skolotājām par draudzīgo uzņemšanu!

 

Pedagogs karjeras konsultants D.Elpere

D.Elperes foto