22 Jan 2020
      

   Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros 2020. gada 16.janvārī Tukuma 2. vidusskolas 1. un 2. klašu skolēniem bija iespēja noskatīties muzikāli interaktīvu koncertprogrammu „Mežā…”, lai paplašinātu zināšanas par mežu, meža dzīvniekiem, augiem, dabas vērtībām, meža apsaimniekošanu, izmantošanu un rosinātu saudzīgi izturēties pret dabu.

   Tas bija dziesmots stāsts par Latvijas skaistāko, dārgāko, veselīgāko -  mežu. Skolēni uzzināja, ka saudzējot un vairojot Latvijas “zeltu”, iegūstam daudzas sev un sadzīvei nepieciešamas lietas, tai skaitā arī grāmatas. Savukārt, grāmatās skolēni gūst informāciju  par Latvijas dabu, par mežu un tā bagātību – lapu un skuju kokiem, sēnēm, ogām, putniem un zvēriem.

Tika uzsvērts, ka nedrīkst aizmirst arī par uzvedību un piesardzību, atrodoties mežā.

Interaktīvā programmas koncepcija ļāva skatītājiem piedalīties izrādē, aktīvi iesaistīties darbībā gan ar līdzi dziedāšanu, gan dejošanu, gan vingrošanu. Tas ļoti patika skolēniem.

   Koncertprogrammā gūtais noderēs mācību procesa dažādošanai dabaszinību stundās, jo palīdzēs izzināt dabas sistēmu, mācoties izprast tās daudzveidību un vienotību.

   Sakām paldies ciemiņiem par izglītojošu un aktīvu pasākumu!

Tukuma 2. vidusskolas skolotāja Ilze Bulaha