24 Jan 2020
      

  Š.g. 23.janvārī nu jau piekto reizi notika Karjeras diena “Atnāc un uzzini!” Tukuma, Engures, Jaunpils novada skolu 10.-12.klašu skolēniem. Pasākums līdz šim notika Tukuma 2.vidusskolā, bet nu apjoma dēļ tas ir jau izaudzis līdz tam, ka šogad tas notika Tukuma pilsētas kultūras namā, kā arī prezentācijas tika organizētas arī Tukuma Ledus halles, Tukuma bibliotēkas, Tukuma Raiņa ģimnāzijas un Tukuma Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra zālēs. Pasākumu apmeklēja aptuveni 200 skolēnu no Tukuma 2.vidusskolas, Tukuma Raiņa ģimnāzijas, Zemgales vidusskolas, Engures vidusskolas un Jaunpils vidusskolas.

Šo pasākumu sadarbībā ar Tukuma novada Izglītības pārvaldi organizē novada pedagogi karjeras konsultanti. Kā pasākuma atklāšanā teica Tukuma novada Domes priekšsēdētājs Normunds Rečs, tad šī pasākuma nosaukumā atslēgas vārds ir atnāc un uzzini, nevis atbrauc, tādējādi akcentējot šī pasākuma lielāko priekšrocību – iespēju, neieguldot lielus līdzekļus, klātienē satikt dažādu izglītības iestāžu pārstāvjus.

   Karjeras dienā skolēniem tika piedāvātas iespējas gan nodarbībās klausīties dažādu izglītības iestāžu prezentācijas, gan apmeklēt izstādi, kurā skolu pārstāvji indivuāli katram interesentam atbildēja uz dažādiem jautājumiem. Skolēni tika aicināti izmēģināt dažādus praktiskus darbus, piemēram, veikt dūrienu vēnā, pārbaudīt savu roku bakteriālo tīrību, izmērīt asinsspiedienu, izbaudīt masāžu, ko piedāvāja RSU Sarkanā krusta medicīnas koledžas, LU Rīgas Medicīnas koledžas un LU P. Stradiņa medicīnas koledžas  pārstāvji. Atraktīvi bija RTU Olaines Tehnoloģiju koledžas audzēkņi, kuri uzrunāja ikvienu un aicināja piedalīties ķīmijas eksperimentu veikšanā kopā ar viņiem. Dažādus jauno tehnoloģiju risinājumus demonstrēja PIKC Rīgas Tehniskās koledžas audzēkņi. Rīgas Stradiņa universitātes studenti piedāvāja iziet izzinošu labirintu, izmantojot virtuālās realitātes brilles. Skolēni arī varēja vērot Valsts Policijas koledžas pārstāvju paraugdemonstrējumus, kā apturēt uzbrucēju un kā pašaizsargāties. Savukārt pie Valsts Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas stenda ikvienam bija iespēja uzvilkt ugunsdzēsēja tērpu un aprīkojumu. Pie Liepājas Jūrniecības koledžas galdiņa ar simulatora palīdzību varēja izmēģināt savas prasmes kuģu vadīšanā. NBS Rekrutēšanas atlases centra pārstāvji sarunās ar jauniešiem viņus iedrošināja un motivēja dienestam valsts armijā. Arī šogad bija iespēja pieteikties uz dažādu augstskolu un koledžu piedāvātajām tematiskajām nodarbībām, piemēram, par radiologa asistenta un biomedicicīnas laboranta profesijām (LU P.Stradiņa medicīnas koledža). Pirmo reizi piedalījās organizācijas “Dream Fundation Latvia” pārstāvis, lai iepazīstinātu ar izglītības iespējām ārzemēs, par ko skolēniem bija samērā liela interese. B/A “Turība” pārstāvji informēja skolēnus par pasākumu “Rosinātava” un ieguvumiem, piedaloties tajā. Šogad vairākas augstākās izglītības iestādes piedāvāja tematiskās lekcijas par skolēniem saistošām un noderīgām tēmām: par 21.gadsimta pieprasītākām prasmēm un kompetencēm (RISEBA Studentu karjeras atbalsta speciālistes), par aktuāliem karjeras izvēles jautājumiem un par to, kā mācības skolā atšķiras no studijām augstskolā (RSU karjeras centra speciāliste un studenti – RSU studiju vēstneši, kā arī jauniešu atsaucību izpelnījās Banku augstskolas lekcija par biznesu digitālajā vidē. Viena no būtiskākajām atziņām, kura izskanēja nodarbības “RSU karjeras kompass” laikā: “Gatavoties studijām ir kā gatavoties ilgam ceļojumam.”

Šajā dienā uz Tukumu bija atbraukuši 65 pārstāvji no  22 koledžām, augstākās izglītības iestādēm un no citām ar izglītības ieguvi un skolēnu karjeras izvēli saistītām institūcijām, kuras piedāvā jauniešiem karjeras iespējas pēc vidusskolas beigšanas. Skolu pārstāvji pie mums bija ieradušies no Valmieras, Ventspils, Rīgas, Jūrmalas un Olaines.

            Visas Karjeras dienas laikā kultūras namā un citās pasākuma norises vietās valdīja patīkama murdoņa, jautājumi un atbildes par karjeras jautājumiem, skolēni vēroja, pētīja, izzināja sevi un guva daudz atziņu par savām karjeras izvēles iespējām nākotnē.

            Skolēnu, dažādu skolu pārstāvju iedvesmojošās atsauksmes, ieteikumi un pārdomas par šīs dienas norisi  rosina domā, kā nākamgad vēl organizēt šo pasākumu ārpus Tukuma 2.vidusskolas telpām, lai pēc skolas renovācijas uzņemtu viesus jau atjaunotajās telpās. Bet šogad priekšā vēl viena karjeras diena – novada skolu 9.klasēm. Tā notiks 6.februārī, un tajā ir uzaicināti piedalīties dažādu tehnikumu un profesionālo vidusskolu pārstāvji, lai informētu skolēnus par izglītības turpināšanas iespējām pēc 9.klases beigšanas.

            Katru gadu pēc Karjeras dienas tās organizatoriem paliek apziņa, ka tā ir vajadzīga daudziem jauniešiem, lai pieņemtu pārdomātu lēmumu par savas karjeras izvēli. Paldies visiem sadarbības partneriem, kuri iesaistījās šī gada Karjeras dienas organizēšanā un norises nodrošināšanā!

Karjeras dienas koordinatore

Evita Korna-Opincāne