21 Feb 2020
      

Tukuma 2.vidusskolas pedagogu individuālo sarunu laiks

ar skolēnu vecākiemš.g. 4.-6.martā

  • Individuālas tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem, klases audzinātāju, skolas administrāciju un atbalsta personālu (līdz 3.martam nepieciešama pieteikšanās elektroniski Mykoob.lv, rakstot vēstuli konkrētajam pedagogam un precizējot datumu un laiku).
  • Individuālās sarunas ar 5.-12.klašu skolēnu vecākiem notiks Tukuma 2.vidusskolas ēkā, Spartaka ielā 2a.
  • Individuālās sarunas ar 1.-4.klašu skolēnu vecākiem notiks ēkās, kurās skolēniem notiek mācības Tukuma 2.vidusskolas renovācijas laikā.

Gaidīsim ikvienu no jums!

Tukuma 2.vidusskola – skola ikvienam un skola katram!