12 Mar 2020
      

 

 Pamatojoties uz rīkojuma “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.3. punktu “Pārtraukt mācību procesa norisi klātienē visās izglītības iestādēs, nodrošinot no 2020.gada 13.marta mācības attālināti, izņemot centralizēto valsts pārbaudījumu norisi.”, ar  13. martu Tukuma 2. vidusskolā tiek pārtraukts mācību process klātienē. 

Plašāka informācija:  MK 12.03.2020. rīkojumā "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"