19 Mar 2020
      

 

   Tukuma 2.vidusskola ir izstrādājusi kārtību par attālinātās mācīšanās procesa organizāciju laikā no 2020.gada 23.marta.

   Ar šo kārtību iespējams iepazīties šeit: >>>

   Atbalsta sniegšana skolēniem un viņu vecākiem >>>

  Skolas pedagogu darba funkcijas un sadarbības iespējas ar  skolēniem un viņu vecākiem >>>