29 Mai 2020
      

Uzņemšana 10. klasē no 15. jūnija Spartaka ielā 2a. 

  • Laikā no š.g. 1. jūnija līdz 15.jūnijam iespējamas individuālās karjeras konsultācijas par piemērotākā vidējās izglītības virziena izvēli.
  • Pieteikties konsultācijām, aizpildot šo veidlapu: https://forms.gle/QtBgCVhQnfoVWQy67

Iestājoties jāiesniedz šādi dokumenti (jāuzrāda oriģināli):

  • apliecības par pamata izglītību kopija, uzrādot oriģinālu;
  • sekmju izraksta kopija, uzrādot oriģinālu;
  • ģimenes ārsta aizpildīta skolēna medicīniskā karte (Nr.026/u);
  • vecāka iesniegums (lejupielādēt).

Iesniedzot dokumentus, jāuzrāda skolēna dzimšanas apliecība.

Uzziņas 63124383 (kanceleja)