22 Sep 2020
      

  2020. gada 11. septembrī Tukuma 2. vidusskolas 10.b un 10.a klases skolēni, programmas „Latvijas skolas soma” ietvaros, piedalījās nodarbībā, kurā āra dzīves apmācības centra “Pelēkais vilks” vadītāji iepazīstināja  ar būtiskākajiem aspektiem labas, atbalstošas komandas veidošanā un tās nozīmīgumu mērķa sasniegšanā. Skolēni uzzināja, katras  konkrētas personas  atbildību  varonības  stāsta veidošanā. Iegūtās zināšanas un prasmes skolēni varēs pielietot, apgūstot Latvijas vēstures notikumus vēstures un sociālās zinātnes stundās un personiskajā izaugsmē.

 

Tukuma 2. vidusskolas skolotājas

Anda Upeniece un Nataliya Kroshkina