30 Sep 2020
      

   2020. gada 21. septembrī Tukuma 2. vidusskolas 5. a un 5. c klase devās mācību ekskursijā uz Rīgu, lai apmeklētu un piedalītos Imanta Ziedoņa izlaušanās spēlē “Ziedoņa klase”. Ja arī mazs uztraukums pavadīja skolēnus ceļā, tad tie skolēni, kuri iepriekš jau bija pabijuši kādā no šādām spēlēm, varēja pārējos iedvesmot.

   Lai arī autobuss rīta sastrēgumu dēļ kavējās, uzņemšana “Ziedoņa klasē” bija pretimnākoša un saprotoša. Telpu iekārtojums apbūra skolēnus, jo gar telpas ārsienām bija izveidota plauktu sistēma, kur apskatei glabājās Imanta Ziedoņa grāmatas un pārējais, kas saistās ar viņu.

   Iesākumā skolēni piedalījās viktorīnā par Imantu Ziedoni, atbildot uz testa jautājumiem, tādā veidā pievirzoties tuvāk izlaušanās spēlei.

   Pēcāk skolēni tika iepazīstināti ar spēles gaitu, uzdevumiem un noteikumiem. Šajā spēlē tika izmantotas trīs Imanta Ziedoņa pasakas –  “Pasaka par Pogu”, “Suns Funs un vējš”, “Koko un Drills”. Uzsākot spēli, skolēniem grūtības sagādāja sadarboties komandā, katrs centās darīt savu uzdevumu, lai pēc iespējas ātrāk izkļūtu no istabas. Brīdī, kad skolēni saprata, ka jāvienojas komandā un jābūt komandas noteikumiem, spēle sāka ritēt raitāk. Protams, neiztika arī bez skolotājas līdzdalības, jo veicamajos uzdevumos viens no noteikumiem bija – palīdzība no skolotāja, kur skolotājs, izmantojot rāciju, deva norādes skolēniem. Palīdzību vajadzēja ne tikai no skolotājas, bija jāiesaistās arī spēles vadītājai. Spēle labi parādīja skolēnu stiprās puses, kuras skolotājs var izmantot savā darbā.

   Skolēni izteica vēlmi apmeklēt vēlreiz šo pasākumu, jo labprāt izlauztos arī no pārējām istabām.

   Šī spēle ir lielisks veids, kā ne tikai iegūt jaunas zināšanas un nostiprināt jau esošās mūsdienīgā veidā, bet arī klases saliedēšanai un sevis izzināšanai ļoti noderīgs pasākums.

Tukuma 2. vidusskolas 5. a un 5. c klases audzinātājas – Linda Reinholde un Dana Gaile