30 Nov 2020
      

     Attālināto mācību laikā vidusskolas klasēm notika vairāki tiešsaistes pasākumi. Tos organizēja dažādas augstākās izglītības iestādes un organizācijas. Tematiskais loks aptvēra plašus un skolas ikdienā ne ļoti bieži risinātus karjeras izvēles aspektus: jaunuzņēmumu veidošana, dzimumu līdztiesības jautājumi darba tirgū, darba meklēšana un darba līguma slēgšana u.tml.

          

  10. klasēm š. g. 10. novembrī notika tiešsaistes radošā darbnīca par jaunuzņēmumu veidošanu. Pasākumu skolas pedagogs karjeras konsultants  tika plānots ekonomikas stundās, integrējot gan karjeras izglītības jautājumus, gan mācību vielas apguvi par komercdarbību un uzņēmēja lomu ekonomikā. Vada RTU Rīgas Biznesa skolas lektori Claudio Rivera un Paula Elksne. Pasākums notiks ZOOM platformā. Skolēni uzzināja, kas ir jaunuzņēmumi un kā to izveidot tā, lai tā darbība būtu veiksmīga. Praktiskajā daļā skolēni strādāja grupās, veidojot idejas saviem jaunuzņēmumiem. Kā atzina ekonomikas skolotāja Sanda Eglīte: “Praktiskā nodarbība par biznesa ideju radīšanu jaunuzņēmumiem bija vērtīga un noderīga, jo jauniešiem bija iespēja uzzināt, cik strauji attīstījušies viņiem pašiem labi zināmie uzņēmumi Uber, Bolt, Snapchat u.c., kā arī radošajās darbnīcās, strādājot grupās, ģenerēt idejas sava jaunuzņēmuma radīšanai, izmantojot problēmrisināšanas metodi.”

            Savukārt 11.klasēm šajā pašā dienā notika tiešsaistes diskusija par dzimumu līdztiesības jautājumiem “Spēj viņš. Spēj viņa”. Kampaņas “Atvērtība ir vērtība” ietvaros kopā ar sabiedrisko aktīvistu Roju Rodžeru un domnīcas PROVIDUS pētnieci Agnesi Lāci tiešsaistes platformā Zoom, skolēni meklēja atbildes uz jautājumiem, kāpēc ir svarīgi runāt par diskrimināciju un dzimumu līdztiesību Latvijā. Tika runāts par stereotipiem izglītībā un profesijas izvēlē, par darba tirgus piedāvājumu un izaugsmes iespējām, par atalgojuma atšķirībām sievietēm un vīriešiem, kā arī par atbildību un lomu sadalījumu ģimenē. Skolēni praktiski veidoja idejas tādām situācijām kā sieviešu motivēšana izvērtēt izglītības un karjeras iespējas IT nozares profesijās; darba devēju motivēšana veidot sabalansētas darbinieku komandas, kurās ir pārstāvētas gan sievietes, gan vīrieši;  vīriešu motivēšana izvēlēties / pārkvalificēties skolotāja profesijai u.tml. Šis pasākums bija motivējošs, iedvesmojošs un vienlaikus informatīvs. Tā  laikā skolēni dzirdēja pieredzes stāstus un kopīgi ģenerēja idejas sociālo tīklu kampaņām, kuras pievērstu uzmanību dzimumu līdztiesības aktualizēšanai sabiedrībā. 

            Ceturtdien, 12.novembrī, 12.klašu skolēniem notika tiešsaistes seminārs pašattīstībai un karjeras plānošanai “Kam pievērst uzmanību, parakstot darba līgumu?”, kuru organizēja Ekonomikas un kultūras augstskola ar mērķi sniegt skolēniem dzīvē praktiski noderīgu informāciju, kā arī iepazīstināt ar jurista darba specifiku. Pasākuma laikā ar skolēniem tika pārrunāti un minēti dažādi praktiski piemēri par šādiem jautājumiem:

 • Kā izvēlēties darbu atbilstoši savām interesēm, rakstura, personības tipa?
 • Kādas ir darba meklēšanas pieejas un iespējas?
 • Kam pievērst uzmanību gatavojoties darba intervijai un tās laikā?
 • Kam pievērst uzmanību, parakstot darba līgumu? Kam jābūt un kam nav jābūt atrunātam līgumā?
 • Līgumā noteikts tā, bet dzīvē notiek citādāk – ko darīt?
 • Kādi ir ieguvumi, ja tu zini vairāk nekā tavs darba devējs?
 • Kā noder juridiskas zināšanas un kur tās iegūt?

Semināru vadīja Ekonomikas un kultūras augstskolas docente A. Saltikova.

 

 

SKOLĒNU ATZINUMI PĒC PASĀKUMIEM

Lūk, 11. klašu skolēnu atzinumi pēc tiešsaistes diskusijas

par dzimumu līdztiesību “Spēj viņš. Spēj viņa”:

 • Jebkuru darbu var darīt gan sieviete, gan vīrieti.
 • Nav svarīgi kāds dzimums, visi ir vienlīdzīgi.
 • Nevajag skatīties ne uz ko: ne uz dzimumu, ne rasi, ne izskatu… Pats galvenais ir tas, kāds ir cilvēks, jo cilvēks sevi pierāda ar darbiem!
 • Katrs mēs esam cilvēks ar dažādām interesēm, un tas, ja esmu savādāks par citiem, nenozīmē, ka daru savu darbu sliktāk nekā citi .
 • Latvija ir viena no tām valstīm, kura attīstās šajā virzienā. Manuprāt, šī ir  svarīga atziņa, jo tas mums visiem nākotnē noderēs un nebūs vajadzības doties ārpus valsts, lai spētu strādāt darbā, ko vēlies, un nedomāt par dzimuma diskrimināciju. Protams, ir  kur attīstīties gan Latvijai kā valstij, gan mums kā pilsoņiem un cilvēkiem, taču mums šis ir jau liels solis.
 • Jebkurš cilvēks var mācīties, par ko viņš vēlas.
 • Ir jālauž stereotipi par to, ka tikai viens dzimums var strādāt kādā konkrētā jomā, tāpēc ka gan sievietēm, gan vīriešiem ir jābūt vienādām iespējām tikt kādā darbā.
 • Jebkurš spēj darīt jebko, neskatoties uz savu vecumu, dzimumu.
 • Visi cilvēki ir vienlīdzīgi, nevajag cilvēku apspriest pēc viņa rases vai dzimuma.
 • Mūsdienās ir problēma dzimumu vienlīdzību, bet to var mainīt, un katrs var strādāt, kur vēlas.
 • Kur es gribēšu, par to arī mācīšos, tā ir mana izvēle, nevis citu!!!
 • Sievietes iegūst mazākas algas par to pašu profesiju.
 • Mēs esam vienādi, karjera neko neizsaka, izsaka paša gudrība, kas ir sevī.
 • Katru darbu var darīt gan sieviete, gan vīrietis. Nav darba, ko nevar darīt sievietes, un nav darba, kurā nevar strādāt vīrieši. Katrs spēj darīt, ko vēlas.

 

Lūk, 12.klašu skolēnu ieguvumi

pēc tiešsaistes pasākuma “Kam pievērst uzmanību, parakstot darba līgumu?”

Salīdzinoši daudz informācijas: par līgumu slēgšanu un iespēju mainīt līguma nosacījumus, arī par radošumu, ja izvēlas kādu radošu darbu, arī par to, ko darīt un kā darīt – no darba izvēles līdz intervijai un darbam.

 

PAR DARBA LĪGUMU

Jāpalasa līgums, vismaz to, ko grib no tevis darbā.

Lasīt un kārtīgi izprast līguma noteikumus un tajā sacīto.

Uzzināju svarīgākās lietas, kurām jābūt darba līgumā. Pirms tam tiešām par šo tēmu nezināju neko.

Es uzzināju daudz ko jaunu par darba līgumu un visādus knifus.

Es ieguvu sev plašāku informāciju par darba līgumiem un par to, kam būtu jāpievērš lielāka uzmanība, pirms paraksta darba līgumu.

Tas bija labs atkārtojums man, jo man jau bija pieredze strādāt oficiāli. Salīdzināju savu rīcību, kad pieteicos darbā un strādāju, ar to, ko stāstīja A.Saltikova.

Ieguvu zināšanas par darba līgumu, ko vajadzētu ievērot pirms tā parakstīšanas.

Es ieguvu zināšanas par to, kā pieteikties darbā, un uzzināju dažādas lietas, kam jāpievērš uzmanība, parakstot līgumu.

Ļoti svarīgi ir izlasīt darba līgumu, pirms stājos darba attiecībās ar kādu.

Uzzināju nianses par līgumiem.

Jaunu informāciju par darba līgumiem un par  to, kā pareizāk būtu jāraksta CV.

 

PAR DARBA INTERVIJU

Uzzināju to, ko no mums prasa darba devēji un kā notiek darba intervijas.

Ieguvu svarīgu info par to, kā uzvesties un izskatīties darba intervijā, cik nozīmīga ir pat balss intonācija un kā mēs varam par sevi sniegt labu pirmo iespaidu darba devējam.

Bija interesanti paklausīties par darba intervijām.

 

PAR DARBA MEKLĒŠANU

Uzzināju, kā vieglāk iegūt darbu, kādu CV sūtīt.

Dažādus knifus, kā veiksmīgāk iestāties darbā. Dzīves mācības.

Kā efektīvāk iesaistīties darba tirgū.

 

PAR KARJERAS IZVĒLI

Ieguvu vērtīgu informāciju par nākotnes izvēlēm.

Uzzināju vairāk kritērijus, kā labāk izvēlēties nākotnes profesiju.

Uzzināju vairāk par darba vidi.

Tests par profesiju bija diezgan noderīgs, interesanti bija uzzināt rezultātu.

Apziņu par to, ko domāju darīt nākotnē.