12 Jan 2021
      

   Vides pulciņā 2020./2021. gadā skolēni strādāja Ekoskolas programmas datu apstrādē par tēmu “Ūdens”, kur analizēja ūdens patēriņa paradumus ģimenēs.  Lai varētu sadarboties ar citām Ekoskolām un gūt pieredzi no skolēniem citās skolā, tika izveidota viktorīna, kas tiks izmantota otrajā pusgadā.

   8. klašu skolēni iepazinās ar Latvijas valsts mežu piedāvāto nolikumu par  drošu un zaļu atpūtu un darbu mežā digitālajā ceļvedī “Laižam mežā!” Tad sāka veidot  āra mācību spēles par šo tēmu un nosūtija spēles ideju un noteikumu aprakstu, lai piedalītos konkursā “Meža olimpiāde”.

Janvāra mēnesī tiks paziņots, kuras spēles ir iekļautas nākamajā kārtā.

   Lai skolēni varētu gūt zināšanas par ūdeni, tika izveidotas atgādnes ūdens taupīšanai. Skolēni apkopoja informāciju par kādu Latvijas ūdenstilpni – ezeru vai upi.