19 Jan 2021
      

   Šogad janvāris ir Barikāžu laika atceres mēnesis. Ir pagājuši 30 gadi, kad 1991. gadā Latvijas neatkarības atbalstītāji nevardarbīgā veidā aizstāvēja valsts brīvību pret militārām akcijām un neatkarības pretiniekiem. Mūsu skolas skolēnu, pedagogu un sabiedrības pārstāvju sadarbība 1991.gada Barikāžu notikumu izzināšanā un piemiņas norišu organizēšanā notiek ilgstošā laika posmā. Skolas vēstures izpētes pulciņš apkopoja materiālus un iesniedza tos Valsts izglītības satura centra  (VISC) organizētajam konkursam “Barikādēm-30” – izglītības iestāžu labā prakse 1991.gada Barikāžu  notikumu izzināšanā un atceres norišu organizēšanā.

Secinājums – esam to darījuši dažādos veidos:

 

  1. Sadarbība ar skolēniem un viņu vecākiem: no 2005. gada skolēni pieraksta savu tuvinieku un radinieku atmiņas par dalību Barikāžu laika notikumos. Visaktīvāk tas notika 2016. gadā. Atmiņu sniedzējiem tika nosūtīta skolēnu pašu rakstīta pateicības vēstule. Atmiņas tiek izmantotas dažādās klašu grupās tematiskajās klases stundās, vēstures stundās, kā arī ārpusstundu norisēs gan skolas, gan vietējās kopienas ietvaros. Piemēram, lasītas publikai atceres pasākumā pie muzeja ,,Pils Tornis”.

   

 

 

  1. Ārpusstundu norises klašu, skolas ietvaros: izstāde skolas lasītavā, ,,Barikāžu ugunskuri” zīmējumos un veidojumos, atmiņu stunda skolas muzejā, klases stunda ,,Ugunskura atmiņu spēles”, tikšanās ar barikāžu dalībniekiem un tēja pie ugunskura skolas stadionā, intelektuāli aktīvā nodarbībā ,,Janvāris. Barikādes”, Zigurda Vidiņa dokumentālās filmas ,,Tēvu barikādes” kopīga skatīšanās un diskusija, konkurss par Barikāžu laiku Latvijā, vizuāli vēsturiska notikumu pārskata pārraidīšana TV ekrānā skolas vestibilā, Barikāžu muzeja izstāžu autobusa nodarbības skolas teritorijā.  

 

  1. Pētniecisko darbu izstrāde – 2013. gadā 12. klases skolnieces Karīna Zaharānes darbā ,,Trešās Atmodas notikumu atspoguļotāji Tukuma 2. vidusskolā no 1986.gada līdz 1991. gadam” –

nodaļa par Barikāžu laiku. 2016. gadā 11. klases skolnieces Lindas Reinholdes darbs ,,Sociālās atmiņas uzturēšana par 1991. gada janvāra barikāžu notikumiem Tukuma rajona/novada presē.”

  1. Līdzdalība dažādās aktivitātēs – 2016. gadā skolas komanda Rīgā veiksmīgi piedalījās Barikāžu muzeja intelektuāli aktīvā spēlē ,,Zaķusalas barikādes”, līdzdalība pasākumā ,,Barikāžu atmiņu ugunskurs” pie Tukuma muzeja Pils torņa.

Visu sagatavoto retrospekcijas materiālu iespēja redzēt: https://bit.ly/3nTX47a

 

 

 

Skolas vēstures pulciņa dalībnieces un skolotāja S.Prancāne