20 Jan 2021
      

   Š.g. 15. janvārī 11. un 12.klašu skolēniem bija iespēja piedalīties tiešsaistes karjeras izglītības vebināros “Jaunietis darba tirgū”, kas tika organizēti sadarbībā ar Prakse.lv.

   Nodarbībā skolēni tika iepazīstināti ar dažām karjeras izvēles atziņām un ieteikumiem, kurus ņemt vērā, izvēloties savu nākotnes profesiju. Jauniešiem tika prezentēta vietne Prakse.lv, demonstrējot tās piedāvātās iespējas, piemēram, sadaļās “Virtuālā prakse”, “Izglītība” un “Raksti”. Vērtējot “Rakstu” saturu, skolēni kā noderīgāko novērtējuši publikācijas par karjeras, t.sk. studiju izvēli, kā arī par CV veidošanu un padomus darba intervijai.

 

   Kopā ar nodarbības vadītāju tika atkārtotas būtiskākās CV un motivācijas vēstules izveides likumības, kā arī izspēlēta darba intervijas simulācija, akcentējot pāris būtisku atziņu, kas jāņem vērā tiekoties ar potenciālo darba devēju.

   Interaktīvā veidā, izmantojot menti.com balsošanu, tika apzināts jauniešu viedoklis par dažādiem karjeras izvēles jautājumiem. Piemēram, vai esi izlēmis, ko darīsi pēc vidusskolas? Uz šo jautājumu 94% 12.klašu un 88% 11.klašu skolēnu atbildēja, ka ir izlēmuši studēt vai vienlaikus studēt un strādāt, gan arī pieļāvuši citu savas izvēles variantu. Tikai 6% 12.klašu un 12% 11.klašu skolēnu par to vēl nav domājuši. Apzinot ar skolēnu interesēm saistītās nozares, 11.klašu skolēniem 1.vietā ir kultūra, māksla, izklaide un sports, 2.vietā – informācijas tehnoloģijas, kā arī izglītība un zinātne, 3.vietā – medicīna un farmācija, kā arī mārketings, mediji un sabiedriskās attiecības. 12.klašu skolēnu intereses saistītas ar tādām nozarēm kā 1.vietā – medicīna un farmācija, 2.vietā – kultūra, māksla, izklaide un sports, kā arī mārketings, mediji un sabiedriskās attiecības, 3.vietā – informācijas tehnoloģijas.

   Balsošanā skolēni izveidoja savu augstskolu TOPu un salīdzināja to ar vietnē Prakse.lv pieejamo studiju TOPu. Mūsu 12.klašu skolēnu vērtējumā kā trīs populārākās augstskolas tika atzītas Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte un Latvijas Lauksaimniecības universitāte, kas arī atbilst pēdējo gadu mūsu skolas absolventu izvēlēm.

   Savukārt seminārs kopumā tika novērtēts ar vārdiem “izcili” un “labi”, tika atzīts, ka “informācija ir noderīga”. Skolēni minēja, ka “bija interesanti paklausīties vadītājas pieredzi un ieteikumus, kurus noteikti ņemšu vērā”, ka skolēni ir uzzinājuši par Prakse.lv, kurā “ir daudz noderīgas informācijas un iespējas”, kuru izmantos jau pavisam drīz un kas “varētu noderēt nākotnē”. Vebināra beigās tikai demonstrēta videofilma par b/a “Turība” piedāvātajām iespējām, ko, protams, skolēni saskatīja kā šīs iestādes reklāmu. Tas liecina, ka jauniešiem ir attīstīta medijpratība un kritiskā domāšana, kas ir būtiska, lai salīdzinātu un izvērtētu mūsdienu pārbagāto informācijas telpu un paņemtu no tās sev būtiskāko un tajā brīdī visnepieciešamāko.

   Paldies par sadarbību Prakse.lv projektu vadītājai Elīnai Mazurei! Lai izdodas īstenot jauniešiem noderīgus projektus arī turpmāk!

 

Karjeras konsultante Evita Korna-Opincāne