12 Feb 2021
      

   Noslēdzies Valsts Izglītības satura centra konkurss “Barikādēm – 30”, kurā piedalījās arī mūsu skolas vēstures un interešu izglītības skolotāja Skaidrīte Prancāne.

    Skolotāja kopā ar skolas vēstures pulciņu apzināja, kādas aktivitātes mūsu skolā šajā laikā bijušas, lai mūsdienu skolēniem rastos priekšstats un izpratne par tā laika notikumiem. Izveidotā retrospekcija apkopo Tukuma 2.vidusskolas pieredzi ne tikai skolas un pilsētas, bet Latvijas vēsturisko notikumu kontekstā.

   VISC izsaka pateicību visiem, kuri dalījās savā pieredzē un piedāvāja savas skolas labās prakses piemērus, lai popularizētu Barikāžu laika atceri un aktualizētu tā vēsturisko nozīmību.

   Pateicību saņēma gan skolotāja Skaidrīte Prancāne, gan arī visa Tukuma 2.vidusskola kopā, jo šis apkopotais materiāls ir daudzu cilvēku kopdarbs – gan bijušo un esošo skolēnu kā pasākumu dalībnieku un ZPD autoru, gan skolotāju kā organizētāju, gan vecāku un kolēģu – kā atmiņstāstu teicēju u.c. mūsu skolai piederīgo cilvēku kopēji paveiktais.

   Vairāk par noslēguma pasākumu un konkursa saturu: https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/barikadem-30-izglitibas-iestazu-laba-prakse-1991gada-barikazu-notikumu-izzinasana-un-atceres-norisu-organizesana-0

   Mūsu skolas prezentācijas pieejama skolas mājas lapā: https://t2v.lv/566-retrospekcija-barikazu-laika-atcere-musu-skola  un t2v.lvmedia/atteli/jaunumi/Tukuma_2_vsk_Barik_d_m%2030.pdf

   Savukārt skolas kameransamblis par godu Barikāžu notikumu 30.gadadienai sagatavojis skaņdarbu “Mirdzot šķēpiem”, lai rosinātu patriotiskas izjūtas šodienas klausītājos, kā arī lai paspilgtinātu atmiņas to dienu Barikāžu dalībniekos.

                Kopsim savu Dzimtenes mīlestības izjūtu, godinot tās pagātni, un saudzēsim Brīvību, kura mums ir dota, lai to nodotu mūsu jaunajai paaudzei!

Direktores vietniece Evita Korna-Opincāne,

Barikāžu laika lieciniece un konkursa darba līdzautore