31 Mar 2021
      

   Aizritējis gads, kopš sadzīvojam ar dažādiem ierobežojumiem, kurus uzliek notiekošais pasaulē. Mums nācies pārplānot vairākkārtīgi savu tik ierasto dienas kārtību, lai skološanās ziņā iegūtu katra no tajā iesaistītajām pusēm, kā skolēns, tā arī skolotājs.

   Šī gada 23. martā 5. abc klases skolēni pirmo reizi Latvijas Skolas somas pasākumu apmeklēja virtuāli, ieskatoties 20. gs. grāmatas tapšanas vēsturē. Skolēni devās virtuālajā ceļojumā uz Ventspils muzeju, kas piedāvāja iepazīties ar rakstnieka, dzejnieka, dramaturga Herberta Dorbes (1894 - 1983) grāmatas “Aina ar brālīti meklē cālīti” (1973) tapšanas gaitu, savukārt fragmentu no grāmatas lasīja dziedātājs, mūziķis Intars Busulis.

   Skolēni uzzināja ne tikai to, ka grāmatas tapšanas procesā nepieciešams plāns, kuru rakstnieks veica savā dienasgrāmatā, manuskripts un rakstāmmašīna, bet arī tam laikam raksturīgās iezīmes, piemēram, ka, ceļot mājas, katrā tika likta atšķirīga īpašumzīme, kas saistījās ar māju nosaukumu.

   Pasākuma noslēgumā skolēni piedalījās Kahoot viktorīnā, kurā pārliecinājās par savu vērīgumu visa pasākuma laikā.

 

Kopā ar skolēniem bija 5. b un c klases audzinātājas

Kristīne Upmane un Dana Gaile