15 Apr 2021
      

   Š.g. 13. aprīlī 10. – 12.klašu skolēniem bija iespēja piedalīties nodarbībā, kurā viņi varēja iepazīties ar karjeras iespējām Nacionālo Bruņoto spēku Speciālo uzdevumu vienībā.

   Šī tiešsaistes tikšanās paplašināja skolēnu redzējumu ne tikai par karavīra profesijas daudzveidību, bet arī radīja priekšstatu par prasmēm un īpašībām, kuras nepieciešamas šo profesiju pārstāvjiem. Netiešā veidā, klausoties prezentāciju, skolēni varēja izvērtēt savu piemērotību šai darba videi un veicamajiem pienākumiem, savām spējām izpildīt vienu vai citu dienesta pienākumu un kaujas uzdevumu.

   Nodarbību vadīja Kaspars Kalnbērzs - seržants, NBS SUV karavīru atlases instruktors un, kā varam uzzināt internetā, sportists, kurš veiksmīgi apvienojis savu interesi par sportu ar dienestu NBS. Kā viņš pats minēja nodarbībā, viņš ir apguvis fizioterapeita profesiju, bet papildus tam arī kļuvis par profesionālu karavīru. Iespējams, arī tāpēc gan savā stāstījumā, gan atbildot uz jauniešu jautājumiem, viņš atklāja iespēju, kā var savienot vairākas profesijas, dažādas intereses ar savu karjeru.

   Stāstījums un demonstrējumi mijās ar aptaujas aktivitātēm, tādējādi piesaistot skolēnu uzmanību un radot ļoti dinamisku nodarbību.

   Skolēni guva priekšstatu par profesijām un to iedalījuma pamatgrupām, uzzinot, ka NBS ir 3 profesijas – virsnieks, instruktors un kareivis. Tātad tām tāpat kā visām citām ir savs specifiskais saturs un dalījums, kā arī apguves iespējas. Nodarbības vadītājs izstāstīja un demonstrēja video un intervijas, kurās var iepazīt NBS specialitātes.

   Īpaši tika pievērsta uzmanība NBS Speciālo uzdevumu vienībai un karjeras iespējām tajā. Skolēniem tika izskaidrots, kādi ir tās uzdevumi, būtība un darbības jomas, parādot tiešās darbības uzdevumus un speciālos izlūkošanas uzdevumus, iepazīstinot arī ar SUV sniegto militāro palīdzību starptautiskajās operācijās. Skolēniem sīkāk tika izskaidrots par specialitātēm kaujas vienībās un atbalsta vienībās, lai viņi izprastu dienesta atšķirības katrā no tām. Skolēniem tika pastāstīts par tādām specialitātēm kā spridzinātājs, mediķis – glābējs, ielaušanās speciālists, sakarnieks,  kaujas peldētājs, snaiperis, izlūks, militārais alpīnists, tāpat arī par kinologu, tuvā gaisa atbalsta kontrolieri, laivu vadītāju, atbalsta ieroču speciālistu u.c. Skolēni uzzināja, ka kaujas rotā ir būtiski tādi speciālisti kā autovadītāji, ārsti, to palīgi, medicīnas māsas, mehāniķi, lietveži, pavāri u.c. – tas parādīja iespēju, kā savu interesi par militāro jomu var saistīt arī ar citām interesējošām profesijām savas karjeras izaugsmes ceļā. Te savas karjeras iespējas saskatīja ne tikai puiši, bet arī meitenes.

   Būtiska informācija interesentiem bija par iestājpārbaudījumiem un kaujinieka sagatavošanas līmeņiem, kas skolēnos izraisīja izbrīnu, ka ir tik ilgs un nopietns sagatavošanās laiks, lai profesionāli darbotos šajā jomā.

   Un visbeidzot skolēni uzzināja, kādi ir galvenie soļi, lai kļūtu par karavīru:

1.solis – savu vēlmju un darba tirgus izvērtēšana,

2.solis – pieteikšanās posmi,

3.solis – kļūšana par karavīru – speciālās apmācības.

  Skolēni savās atsauksmēs ļoti atzinīgi novērtēja šo nodarbību, atklājot, kas viņus izbrīnījis, pārsteidzis, ko iepriekš nav zinājuši par dienestu NBS SUV, proti, profesiju daudzveidība, iespējas un sociālās garantijas, tas, cik ilgs ir gan sagatavošanās process, gan cik grūts ir pats šis darbs un ka tajā strādā maz sieviešu. Tāpat jaunieši aizdomājās par to, cik fiziski un morāli sagatavotam jābūt, lai iekļūtu NBS un lai varētu šajā jomā strādāt.

Skolēnu atsauksmes: PĀRSTEIDZA, LIKA AIZDOMĀTIES …

  • Rihards Robins: Man patika, cik dziļi un saprotami bija par visu izstāstīts, lika svērties vairāk uz dienesta pusi kā savu profesiju.
  • Ričards: Man lika aizdomāties tas, ka ir jāiziet cauri ļoti grūtam procesam, lai iekļūtu NBS. Pārsteidza, ka ir tik daudz profesiju iespējas.
  • Katrīna: Mani pārsteidza tas, ka ir tikai 17% sievietes un lielākā daļa strādā lietvedībā un grāmatvedībā, nevis dienestā. Man lika aizdomāties tas, cik tas viss ir grūti (gan morāli, gan fiziski) un cik ļoti daudz kam ir jāiet cauri, lai vispār iekļūtu NBS.
  • Linda: Mani pārsteidza tas, cik smagi ir jāstrādā, lai tiktu NBS. Proti, tas nav viegls darbs. Man lika aizdomāties tas, ka procentuāli sievietes ir maz šādā jomā.
  • Reinis: Mani pārsteidza tas, ka ir daudz profesijas, un lika aizdomāties par to, ka vajag labu fizisko sagatavotību, lai atlasē izvēlētos tevi.
  • Ralfs: Mani pārsteidza tas, cik daudz bonusu ir no dienēšanas armijā.

Ekrānuzņēmumi no nodarbības prezentācijas