26 Apr 2021
      

   Aprīlī Tukuma 2.vidusskolas un Tumes pamatskolas vecākiem bija iespēja piedalīties divās karjeras attīstības atbalsta nodarbībās ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

   Š.g. 23.aprīļa vakarā skolēnu vecāki piedalījās nodarbībā Kā, iepazīstot bērnu, palīdzēt viņam izvēlēties savu karjeru?, kuru vadīja personības izaugsmes trenere Dace Briede-Zālīte. Gandarījums, ka vecāku interese bija samērā augsta, jo kopumā tiešsaistei bija pieslēgušies 49 dalībnieki.

   Nodarbības laikā vecāki uzzināja, ka viena no iespējām, kā iepazīt cilvēka personību un viņa profesionālo virzību, ir pasaulē jau sen pazīstamais DISC tests, kurš nu jau daudzus gadus ir arī aprobēts Latvijā. Tā kā D. Briedei-Zālītei ir ne tikai izglītība šajā jomā, bet arī ļoti liela pieredze tā izmantošanai praksē, tad vecāki vispirms varēja uzzināt gan par pašu testu, gan par četriem personības tipiem. Izmantojot šo testu, tiek izzinātas cilvēka uzvedības īpatnības un atšķirības, rīkojoties stresa situācijās, kāda ir viņu darbība, kādas emocijas ņem virsroku. Tāpat būtisks skatu punkts ir cilvēka skatījums pašam uz sevi. Karjeras lēmumu pieņemam atkarībā no tā, kā paši sevi redzam, tāpēc svarīgi ir sevi iepazīt gan ikdienas, gan stresa situācijās. Klausoties lektores stāstījumā par visiem četriem personības tipiem, vecāki varēja ne tikai atpazīt sevi katrā no tiem, bet arī saprast, kurš no šiem tipiem vairāk atbilst viņa bērnam un kuras profesijas, kāda veida profesionālā darbība viņam ir vispiemērotākā.

   12 vecākiem, kuru bērni mācās 9. – 12.klasēs, bija iespēja piedalīties individuālajās pārrunās, lai sarunas laikā ieklausītos sava bērna testa, ko viņi bija izpildījuši iepriekš, rezultātu interpretācijā. Vecāku interese par sava bērna iepazīšanu, lai varētu palīdzēt viņam izvēlēties savu karjeru, bija diezgan liela. Par to liecināja tas, ka pat vēlu vakarā – pat pēc pulksten desmitiem – viņi bija gatavi piedalīties sarunās, klausīties, analizēt un uzdot savus jautājumus, lai labāk izprastu, kā atbalstīt savu bērnu karjeras izvēles procesā.

   Gan pēc kopējās, gan pēc individuālajām nodarbībām vecāki teica un rakstīja pateicības vārdus D. Briedei-Zālītei, kuras kompetence spēja piesaistīt un noturēt tik daudzu cilvēku uzmanību.

            Lūk, neliels ieskats vecāku rakstiskajos atzinumos un novērtējumā:

  • Paldies, bija iedvesmojoši, pozitīvi, interesanti. Es arī sapratu, kurš tips esmu es. :)
  • Paldies ? interesanti. Atpazinu savu un bērna tipu.
  • Ļoti interesanta, aktuāla un saturīga informācija, kuru vērts ņemt vērā, izvēloties profesiju, sfēru, kurā darboties.
  • Interesants skatījums uz personību raksturojumu, domāju, ka ir noderīgi šādas nodarbības.
  • Patika lektores stāstītais, sniegtā informācija.
  • Interesanti, profesionāli un saistoši.
  • Paldies, ir jēga cilvēciskām sarunām, lai vairāk ielūkotos savos jauniešos un saprastu viņus!

Pedagogs karjeras konsultants Evita Korna-Opincāne

Ekrānuzņēmumi no nodarbības